Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 30: Ang Nagniningas na Puno

Kuwento 30: Ang Nagniningas na Puno

NAKARATING si Moises hanggang sa bundok ng Horeb sa paghahanap ng damo para sa kaniyang mga tupa. Dito ay nakakita siya ng isang puno na nagniningas, pero hindi ito nasusunog!

Si Moises sa harap ng nagniningas na puno

Nang lumapit siya, isang boses mula sa puno ang nagsabi: ‘Huwag ka nang lalapit. Alisin mo ang iyong sandalyas, sapagka’t nakatayo ka sa lupang banal.’ Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng isang anghel, kaya tinakpan ni Moises ang kaniyang mukha.

Sinabi ng Diyos: ‘Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Palalayain ko sila, at ikaw ang papupuntahin ko para ilabas ang aking bayan mula sa Ehipto.’

Pero sinabi ni Moises: ‘Hindi ako karapatdapat. Papaano ko ito gagawin? At sino ang sasabihin kong nagpapunta sa akin?’

‘Ito ang sasabihin mo,’ sagot ng Diyos. ‘ “Si JEHOVA, ang Diyos ni Abraham, at Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob ang nagpapunta sa akin dito.” ’ At idinagdag pa ni Jehova: ‘Ito ang pangalan ko magpakailanman.’

Si Moises ay binigyan ni Jehova ng kapangyarihan na gumawa ng mga himala, kasi baka hindi siya paniwalaan ng mga Israelita. Una ay inihagis ni Moises ang tungkod niya sa lupa, at ito’y naging ahas. Pagkatapos, sinabi ni Jehova kay Moises na ipasok ang kamay niya sa loob ng kaniyang damit. Sumunod siya, at nang ilabas niya ito, para itong dinapuan ng nakadidiring sakit na tinatawag na ketong. Binigyan ni Jehova si Moises ng kapangyarihan na gawin ang pangatlo pang himala. Sa wakas ay sinabi ni Jehova: ‘Kapag ginawa mo ang mga himalang ito, ay maniniwala ang mga Israelita na pinapunta kita.’

Umuwi si Moises at nagpaalam kay Jetro: ‘Payagan mo akong bumalik sa mga kamag-anak ko sa Ehipto para kumustahin sila.’ Kaya nagpaalam si Jetro kay Moises, at si Moises ay bumalik sa Ehipto.

Exodo 3:1-22; 4:1-20Mga Tanong

 • Ano ang pangalan ng bundok na nasa larawan?
 • Ilarawan ang kakaibang bagay na nakita ni Moises nang pumunta siya sa bundok kasama ang kaniyang mga tupa.
 • Ano ang sabi ng boses mula sa nagniningas na puno, at kaninong boses iyon?
 • Paano sumagot si Moises nang sabihin sa kaniya ng Diyos na ilalabas niya ang bayan ng Diyos mula sa Ehipto?
 • Ano ang sinabi ng Diyos na sasabihin ni Moises kapag tinanong siya ng mga tao kung sino ang nagpapunta sa kaniya?
 • Paano mapatutunayan ni Moises na ang Diyos ang nagpapunta sa kaniya?

Karagdagang mga tanong

 • Basahin ang Exodo 3:1-22.

  Paano tumutulong ang karanasan ni Moises upang makapagtiwala tayo na kahit na parang hindi tayo kuwalipikadong tumupad ng isang teokratikong atas, aalalayan tayo ni Jehova? (Ex. 3:11, 13; 2 Cor. 3:5, 6)

 • Basahin ang Exodo 4:1-20.

  Ano ang nagbago sa saloobin ni Moises sa panahon ng 40 taong ginugol niya sa Midian, at anong leksiyon ang matututuhan dito ng mga nagsisikap na magkaroon ng mga pribilehiyo sa kongregasyon? (Ex. 2:11, 12; 4:10, 13; Mik. 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10)

  Kahit na madisiplina tayo ni Jehova sa pamamagitan ng kaniyang organisasyon, sa ano tayo makapagtitiwala dahil sa halimbawa ni Moises? (Ex. 4:12-14; Awit 103:14; Heb. 12:4-11)