Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 29: Kung Bakit Tumakas si Moises

Kuwento 29: Kung Bakit Tumakas si Moises

TINGNAN mo! Tumatakas si Moises mula sa Ehipto. Nakikita mo ba ang mga lalaking humahabol sa kaniya? Alam mo ba kung bakit gusto nilang patayin si Moises? Tingnan natin kung bakit.

Si Moises habang tumatakas sa Ehipto

Lumaki si Moises sa bahay ni Paraon. Naging bantog at matalino siya. Alam ni Moises na hindi siya taga-Ehipto, at na ang tunay niyang mga magulang ay mga aliping Israelita.

Isang araw, nang apatnapung taon na siya, umalis si Moises para dalawin ang mga kababayan niya. Nakita niya na sinasaktan ng isang taga-Ehipto ang isang aliping Israelita. Walang ibang nakakakita, kaya hinampas ni Moises ang taga-Ehipto at ito ay namatay. Pagkatapos ay ibinaon ni Moises ang bangkay sa buhangin.

Kinaumagahan dinalaw uli ni Moises ang kaniyang mga kababayan. Nakita niya ang dalawang Israelitang nag-aaway, kaya sinabi ni Moises sa may kasalanan: ‘Bakit mo sinasaktan ang kapatid mo?’

Sumagot ang lalaki: ‘Sino ka bang hari at hukom? Papatayin mo ba ako gaya ng ginawa mo sa taga-Ehipto?’

Kaya natakot si Moises. Nabalitaan na ng mga tao kung ano ang ginawa niya. Pati si Paraon ay nakaalam nito, at nag-utos na patayin siya. Kaya tumakas si Moises mula sa Ehipto.

Tumakas si Moises tungo sa malayong lupain ng Midian. Doo’y nakilala niya ang pamilya ni Jetro. Napangasawa niya ang isa sa mga anak nito na nagngangalang Zippora at naging isang pastol siya doon. 40 taon siyang tumira sa Midian. Isang araw may nangyari na nagpabago sa buong buhay ni Moises. Buksan mo sa susunod na pahina, at tingnan kung ano ang pambihirang bagay na ito.

Exodo 2:11-25; Gawa 7:22-29Mga Tanong

  • Saan lumaki si Moises, pero ano ang alam niya tungkol sa kaniyang mga magulang?
  • Ano ang ginawa ni Moises nang 40 taóng gulang na siya?
  • Ano ang sinabi ni Moises sa isang lalaking Israelita na nakikipag-away, at ano ang isinagot ng lalaki?
  • Bakit tumakas si Moises mula sa Ehipto?
  • Patungo saan tumakas si Moises, at sino ang nakilala niya roon?
  • Ano ang ginawa ni Moises sa loob ng 40 taon pagkatapos niyang tumakas mula sa Ehipto?

Karagdagang mga tanong