Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 26: Nagtapat si Job sa Diyos

Kuwento 26: Nagtapat si Job sa Diyos

NAKIKITA mo ba ang taong maysakit? Job ang pangalan niya, at ang babae ay asawa niya. Sinabi nito kay Job: ‘Sumpain mo ang Diyos para mamatay ka na.’ Bakit nagsalita siya nang ganito? At bakit masyadong naghihirap si Job?

Si Job ay nagkaroon ng mga bukol

Si Job ay mabuting tao na sumusunod kay Jehova. Mahal ni Jehova si Job. Pero may napopoot sa kaniya. Alam mo ba kung sino?

Si Satanas na Diyablo. Si Satanas ang masamang anghel na napopoot kay Jehova. Sinisikap niya na lahat ay sumuway kay Jehova. Pero nagtagumpay ba siya? Hindi. Isipin mo ang napakaraming tapat na lalaki at babae na napag-aralan na natin. Ilan ang natatandaan mo?

Nang mamatay si Jose sa Ehipto, si Job ang pinakamatapat na tao sa buong lupa. Gustong ipakita ni Jehova kay Satanas na hindi lahat ay masama, kaya sinabi niya: ‘Tingnan mo kung gaano katapat si Job sa akin.’

‘Tapat nga siya,’ sagot ni Satanas, ‘kasi binigyan mo siya ng maraming mabubuting bagay. Bawiin mo ito, at tingnan mo kung hindi ka niya sumpain.’

Kaya sinabi ng Diyos: ‘Gawin mo ang lahat ng masamang gusto mong gawin kay Job. Huwag mo lang siyang papatayin. Tingnan natin kung susumpain nga niya ako!’

Una, lahat ng baka at tupa at kamelyo ni Job ay ninakaw. Pagkatapos ay namatay ang kaniyang 10 anak na lalaki at babae. Sumunod, pinadalhan ni Satanas si Job ng isang nakakadiri, mahapding sakit. Kaya sinabi ng asawa ni Job: ‘Sumpain mo ang Diyos para mamatay ka na.’ Pero ayaw gawin ito ni Job. At saka, tatlong masamang kaibigan ang dumalaw at nagsabi sa kaniya na naging masama siguro ang kaniyang buhay. Pero nagtapat si Job.

Kaya tuwang-tuwa si Jehova. Pinagpala niya si Job gaya ng makikita mo sa larawan. Pinagaling siya, at binigyan siya ng mas magagandang anak, at mas maraming baka, tupa at kamelyo.

Lagi ka bang magtatapat gaya ni Job? Kung oo, ikaw rin ay mabubuhay magpakailanman, kapag ang buong lupa ay naging kasingganda ng hardin ng Eden.

Job 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17

Si Job at ang kaniyang pamilya


Mga Tanong

  • Sino si Job?
  • Ano ang sinikap na gawin ni Satanas, pero nagtagumpay ba siya?
  • Ano ang ipinahintulot ni Jehova na gawin ni Satanas, at bakit?
  • Bakit sinabi ng asawa ni Job sa kaniya na “sumpain mo ang Diyos para mamatay ka na”? (Tingnan ang larawan.)
  • Gaya ng makikita mo sa ikalawang larawan, paano pinagpala ni Jehova si Job, at bakit?
  • Kung tayo’y magiging tapat kay Jehova na gaya ni Job, anong mga pagpapala ang tatanggapin natin?

Karagdagang mga tanong

Higit Pang Impormasyon

BIBLE CARD

Bible Card ni Job

Pinatitibay tayo ng halimbawa ni Job na makapagtiis at makapanatiling tapat sa harap ng mga pagsubok. I-download ang Bible card na ito at matuto nang higit.