Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 16: Kumuha si Isaac ng Mabait na Asawa

Kuwento 16: Kumuha si Isaac ng Mabait na Asawa

KILALA mo ba ang babaeng nasa larawan? Rebeka ang pangalan niya. Ang lalaking sinasalubong niya ay si Isaac. Siya ay magiging kaniyang asawa. Papaano nangyari ito?

Gusto ni Abraham na ikuha ang anak niyang si Isaac ng isang mabait na asawa. Kaya tinawag niya ang kaniyang alipin at sinabi: ‘Magbalik ka sa mga kamag-anak ko sa Haran para ikuha ng asawa ang anak kong si Isaac.’

Kumuha agad ang alipin ni Abraham ng sampung kamelyo at siya ay umalis. Nang malapit na siya sa Haran ay huminto siya sa isang balon. Noon ay oras na ng pagsalok ng mga babaeng taga-lunsod. Kaya ang alipin ni Abraham ay nanalangin kay Jehova: ‘Ang babae na sasalok ng tubig para sa akin at sa mga kamelyo ay siya nawang mapili mo para maging asawa ni Isaac.’

Palapit si Rebeka kay Isaac

Di nagtagal at dumating si Rebeka para sumalok. Nang makiinom sa kaniya ang alipin, ay binigyan siya nito. Pagkatapos ay pinainom niya ang lahat ng nauuhaw na kamelyo. Mabigat na trabaho ito, kasi malakas uminom ang mga kamelyo.

Pagkatapos, tinanong ng alipin ni Abraham kung ano ang pangalan ng kaniyang ama. Tinanong din niya kung puwede siyang makitulog sa kanilang bahay. Sumagot siya: ‘Ang tatay ko ay si Betuel, at may lugar kami para sa iyo.’ Si Betuel ay pamangkin ni Abraham. Kaya ang alipin ni Abraham ay nagpasalamat kay Jehova sa paghahatid sa kaniya sa mga kamag-anak ni Abraham.

Nang gabing iyon sinabi ng alipin ni Abraham kay Betuel at kay Laban na kapatid ni Rebeka kung bakit siya naparoon. Pareho silang pumayag na si Rebeka ay sumama sa kaniya para pakasalan si Isaac. Payag ding sumama si Rebeka. Kaya kinaumagahan sinimulan nila ang mahabang biyahe pabalik sa Canaan.

Gabi na nang makarating sila. Nakita ni Rebeka si Isaac na naglalakad sa bukid. Tuwang-tuwa ito na makita si Rebeka. Tatlong taon pa lang namamatay ang nanay niya, kaya malungkot pa siya. Pero ngayon ay mahal-na-mahal ni Isaac si Rebeka, kaya masaya na naman siya.

Genesis 24:1-67Mga Tanong

  • Sino ang lalaki at babaeng nasa larawan?
  • Ano ang ginawa ni Abraham upang maikuha ng asawa ang kaniyang anak, at bakit?
  • Paano sinagot ang panalangin ng alipin ni Abraham?
  • Ano ang tugon ni Rebeka nang pumayag si Laban na pakasalan niya si Isaac?
  • Ano ang muling nagpasaya kay Isaac?

Karagdagang mga tanong