Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 13: Si Abraham—Kaibigan ng Diyos

Kuwento 13: Si Abraham—Kaibigan ng Diyos

ISA sa mga lugar na pinuntahan ng mga tao pagkaraan ng Baha ay ang Ur. Naging importanteng lunsod ito, pero ang mga tao doon ay sumasamba sa mga diyus-diyosan. Hindi sila gaya ni Noe at ng anak niyang si Sem, na patuloy sa paglilingkod kay Jehova.

350 taon pagkaraan ng baha, namatay ang tapat na si Noe. Dalawang taon lang pagkatapos nito ay isinilang ang lalaking nakikita mo sa larawan. Mahal-na-mahal siya ng Diyos. Abraham ang pangalan niya, at siya at ang pamilya niya ay nakatira sa Ur.

Tinitingnan ni Abraham ang mga bituin

Isang araw sinabi ni Jehova kay Abraham: ‘Iwanan mo ang Ur at ang iyong mga kamag-anak, at pumunta ka sa isang bansa na ituturo ko sa iyo.’ Sumunod ba si Abraham sa Diyos? Oo. Laging sumusunod si Abraham sa Diyos. Kaya kilala siya bilang kaibigan ng Diyos.

Sumama ang tatay ni Abraham na si Tera nang siya ay umalis sa Ur. Sumama din ang pamangkin niyang si Lot, at siyempre, pati ang asawa niyang si Sara. Di nagtagal, dumating sila sa lugar na tinatawag na Haran, at doon namatay si Tera.

Pagkatapos, si Abraham at ang pamilya niya ay umalis sa Haran at lumipat sa lupain ng Canaan. Doon ay sinabi ng Diyos: ‘Ito ang lupain na ibibigay ko sa iyong mga anak.’

Si Abraham ay pinagpala ng Diyos kaya nagkaroon siya ng maraming tupa at daandaang alila. Pero sila ay hindi nagkaanak.

Nang si Abraham ay 99 taon, sinabi ni Jehova: ‘Ipinapangako ko sa iyo na magiging ama ka ng maraming bansa.’ Papaano kaya ito mangyayari, gayong sina Abraham at Sara ay napakatanda na para magkaanak?

Genesis 11:27-32; 12:1-7; 17:1-8, 15-17; 18:9-19Mga Tanong

  • Anong uri ng mga tao ang nakatira sa lunsod ng Ur?
  • Sino ang lalaking nasa larawan, kailan siya isinilang, at saan siya nakatira?
  • Ano ang ipinagawa ng Diyos kay Abraham?
  • Bakit tinawag si Abraham na kaibigan ng Diyos?
  • Sinu-sino ang sumama kay Abraham nang umalis siya sa Ur?
  • Ano ang sinabi ng Diyos kay Abraham nang makarating sila sa lupain ng Canaan?
  • Ano ang ipinangako ng Diyos kay Abraham Nang siya’y 99 na taóng gulang?

Karagdagang mga tanong