Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 7: Isang Matapang na Tao

Kuwento 7: Isang Matapang na Tao
Enoc

NANG dumadami na ang tao sa lupa, marami sa kanila ang gumawa ng masama gaya ni Cain. Pero may isang lalaki na ibang-iba. Siya ay ang tao na nagngangalang Enoc. Si Enoc ay matapang na tao. Naglingkod siya sa Diyos.

Alam mo ba kung bakit ang mga tao noong panahong iyon ay gumawa nang masama? Sige, isipin mo, Sino ang nagtulak kina Adan at Eba para sumuway sa Diyos? Oo, isang masamang anghel. Sa Bibliya tinatawag siya na Satanas. Gusto niya na lahat ay maging masama.

Pagnanakaw at pagpatay

Isang araw inutusan ng Diyos na Jehova si Enoc na sabihin sa mga tao ang isang bagay na hindi nila magugustuhang pakinggan. Ganito iyon: ‘Darating ang araw na pupuksain ng Diyos ang lahat ng masasama.’ Siguro galit-na-galit ang mga tao nang kanilang marinig ito. Kaya dapat na maging matapang si Enoc.

Hindi pumayag ang Diyos na si Enoc ay mabuhay nang matagal sa gitna ng masasamang mga taong yaon. Si Enoc ay umabot lang sa 365 taóng gulang. Oo, mas mahahaba ang buhay ng mga tao noong araw. Aba, ang anak ni Enoc na si Matusalem ay nabuhay nang 969 taon!

Gumagawa ng masasamang bagay ang mga tao

Nang mamatay na si Enoc, lalong sumama ang mga tao. Sinasabi ng Bibliya na ang ‘lupa ay napuno ng karahasan.’

Alam mo ba kung bakit napakagulo noong panahong iyon? Kasi may bagong paraan si Satanas sa paghikayat sa mga tao para sila gumawa ng masama. Ito ang susunod nating matututuhan.

Genesis 5:21-24, 27; 6:5; Hebreo 11:5; Judas 14, 15Mga Tanong

 • Bakit ibang-iba si Enoc?
 • Bakit ang mga tao noong panahon ni Enoc ay gumawa ng napakaraming masasamang bagay?
 • Anu-anong masasamang bagay ang ginagawa noon ng mga tao? (Tingnan ang larawan.)
 • Bakit dapat maging matapang si Enoc?
 • Gaano kahaba ang buhay ng mga tao noon, pero gaano katagal nabuhay si Enoc?
 • Ano ang nangyari pagkamatay ni Enoc?

Karagdagang mga tanong

 • Basahin ang Genesis 5:21-24, 27.

  Ano ang uri ng pakikipag-ugnayan ni Enoc kay Jehova? (Gen. 5:24)

  Ayon sa Bibliya, sino ang pinakamatandang tao na nabuhay kailanman, at ilang taon siya nang mamatay? (Gen. 5:27)

 • Basahin ang Genesis 6:5.

  Naging gaano kasama ang kalagayan sa lupa pagkamatay ni Enoc, at paano ito maihahambing sa ating panahon? (2 Tim. 3:13)

 • Basahin ang Hebreo 11:5.

  Anong katangian ni Enoc ang ‘lubos na nagpalugod sa Diyos,’ at ano ang naging resulta? (Gen. 5:22)

 • Basahin ang Judas 14, 15.

  Paano matutularan ng mga Kristiyano sa ngayon ang tapang ni Enoc habang nagbababala sa mga tao tungkol sa dumarating na digmaan ng Armagedon? (2 Tim. 4:2; Heb. 13:6)