Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 10: Ang Malaking Baha

Kuwento 10: Ang Malaking Baha

SA LABAS ng daóng, ang mga tao ay ayaw pa ring maniwala na darating ang Baha. Lalo sigurong lumakas ang pagtawa nila. Pero hindi nagtagal at huminto ang kanilang pagtawa.

Takót na takót ang tao at hayop

Biglang bumuhos ang ulan. Tama si Noe! Pero huli na ang lahat para makapasok ang sinoman sa daóng. Mahigpit ang pagkakasara ni Jehova sa pinto.

Di nagtagal at ang mababang lupa ay inapawan ng tubig. Ang tubig ay naging parang malalaking ilog. Natakot ang mga tao. O, kung nakinig lang sana sila kay Noe. Pero huli na ngayon ang lahat.

40 araw at 40 gabing bumuhos ang tubig mula sa langit. Umahon ito sa gilid ng mga bundok, at di nagtagal natakpan na rin ang pinakamatataas na bundok. Gaya ng sinabi ng Diyos, namatay ang lahat ng mga tao at hayop na nasa labas ng daóng. Pero nakaligtas ang lahat ng nasa loob.

Tinangay ng tubig ang daóng, at lumutang ito sa ibabaw ng tubig. Isang araw, huminto ang ulan, at sumikat na ang araw. Pambihira ang tanawing nakita nila! Ang buong palibot ay isang malaking dagat. Walang ibang naroon kundi ang daóng na nakalutang sa tubig.

Ang daóng na nakalutang sa tubig

Wala na ang mga higante. Namatay silang lahat, pati na ang kanilang mga nanay at lahat ng masasamang tao. Pero ano ang nangyari sa kanilang mga tatay?

Ang mga tatay ng mga higante ay hindi naman talagang mga tao na gaya natin. Mga anghel sila na nanaog para tumira sa lupa. Kaya nang dumating ang Baha, bumalik sila sa langit bilang mga anghel. Pero hindi na sila puwedeng makasali sa pamilya ng mga anghel ng Diyos. Kaya sila ay naging mga anghel ni Satanas. Ang tawag sa kanila ng Bibliya ay mga demonyo.

Nagpahihip ngayon ang Diyos ng hangin, at ang tubig ay unti-unting kumati. Pagkaraan ng limang buwan ang daóng ay sumadsad sa taluktok ng isang bundok. Kaya ang taluktok ng mga bundok ay nakita ng mga nasa loob ng daóng.

Kaya pinalipad ni Noe ang isang itim na ibon, isang uwak, mula sa daóng. Lumipad-lipad lang ito at saka nagbalik uli, kasi wala pa itong madapuan.

Isang kalapati

Sumunod, nagpalipad si Noe ng isang kalapati. Pero bumalik din ang kalapati kasi wala pa rin itong madapuan. Sa ikalawang beses ay pinalipad uli ito ni Noe, at bumalik ito na may dahon ng olibo sa kaniyang tuka. Kaya nalaman ni Noe na ang tubig ay kumati na. Pinalipad niya ang kalapati nang ikatlong beses, at sa wakas ay nakakita na rin ito ng tuyong dako na titirahan.

Sinabi ngayon ng Diyos kay Noe: ‘Lumabas ka sa daóng. Isama mo ang iyong buong pamilya at lahat ng mga hayop.’ Mahigit na isang taon sila sa loob ng daóng. Kaya para mo nang nakita kung gaano sila kasaya kasi nasa labas na uli sila at nakaligtas nang buháy.

Genesis 7:10-24; 8:1-17; 1 Pedro 3:19, 20Mga Tanong

 • Bakit walang makapasok sa daong nang magsimula nang umulan?
 • Ilang araw at gabi nagpaulan si Jehova, at gaano kalalim ang tubig?
 • Ano ang nangyari sa daong nang magsimula nang matakpan ng tubig ang lupa?
 • Nakaligtas ba sa Baha angmga higante, at ano naman ang nangyari sa mga tatay ng mga higante?
 • Ano ang nangyari sa daong pagkaraan ng limang buwan?
 • Bakit pinalipad ni Noe ang isang uwak mula sa daong?
 • Paano nalaman ni Noe na kumati na ang tubig sa lupa?
 • Ano ang sinabi ng Diyos kay Noe pagkatapos ng mahigit na isang taóng pananatili niya at ng kaniyang pamilya sa daong?

Karagdagang mga tanong

 • Basahin ang Genesis 7:10-24.

  Gaano karami ang namatay sa lupa? (Gen. 7:23)

  Gaano katagal bago kumati ang Baha? (Gen. 7:24)

 • Basahin ang Genesis 8:1-17

  Paano ipinakikita ng Genesis 8:17 na hindi nagbago ang orihinal na layunin ni Jehova sa lupa? (Gen. 1:22)

 • Basahin ang 1 Pedro 3:19, 20.

  Nang bumalik sa langit ang rebelyosong mga anghel, ano ang naging hatol sa kanila? (Jud. 6)

  Paanong ang ulat tungkol kay Noe at sa kaniyang pamilya ay nagpapatibay ng ating pagtitiwala sa kakayahan ni Jehova na iligtas ang kaniyang bayan? (2 Ped. 2:9)