Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Bahagi 1: PAGLALANG HANGGANG SA BAHA

Bahagi 1: PAGLALANG HANGGANG SA BAHA

Papaano lumitaw ang araw, buwan at mga bituin, at iba pang bagay sa lupa? Nasa Bibliya ang tamang sagot. Ang mga ito’y nilalang ng Diyos. Kaya ang aklat natin ay nag-uumpisa sa mga kuwento tungkol sa paglalang.

Ginawa muna ng Diyos ang mga anghel. Sila’y espiritu gaya niya. Pero ang lupa ay para sa mga taong gaya natin. Kaya ginawa ng Diyos ang lalaki’t babae na nagngangalang Adan at Eba, at inilagay sila sa magandang hardin. Pero sumuway sila sa Diyos.

Mula kay Adan hanggang sa Baha ay 1,656 taon. Noon, ay marami ang masasama. Nasa langit si Satanas at ang masasamang anghel niya. Nasa lupa si Cain at iba pang masasamang tao. Pero may mabubuti ring tao—sina Abel, Enoc at Noe. Sa Bahagi 1 ay mababasa natin ang tungkol sa kanila.

Mga hayop sa hardin ng Eden