Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

2017 Taunang Aklat ng mga Saksi ni Jehova

Colombia

 TAMPOK NA MGA PANGYAYARI NOONG NAKARAANG TAON

Ginagawang Priyoridad ang Pangangaral sa Buong Lupa

Ginagawang Priyoridad ang Pangangaral sa Buong Lupa

NOONG Miyerkules, Setyembre 23, 2015, ipinaalám ng Lupong Tagapamahala sa pamilyang Bethel sa buong daigdig ang mga pagbabago sa organisasyon upang magamit ang nakaalay na pondo sa pinakamainam na paraan. Pagkatapos, noong Sabado, Oktubre 3, 2015, ipinaliwanag ng patalastas mula sa Lupong Tagapamahala: “Sa Filipos 1:10, sinasabi sa atin na ‘tiyakin ang mga bagay na higit na mahalaga.’ Kaayon ng matalinong payo na ito, nais namin [ang Lupong Tagapamahala] na bigyan ng priyoridad ang mga gawaing lubhang makatutulong sa espirituwal na kapakanan ng bayan ng Diyos at sa pagsulong ng pangangaral sa buong lupa.”

 Ipinaliwanag pa ni Stephen Lett ng Lupong Tagapamahala sa JW Broadcasting: “Talagang seryoso ang Lupong Tagapamahala sa pagpapasulong ng mga kapakanan ng Kaharian sa larangan anupat pinag-aralan naming muli ang mga paraan kung paano magbabawas ng gastusin sa lahat ng sangay para magamit ang higit na pondo sa pangangaral. Halimbawa, maraming matatagal nang gawain at paglilingkod sa Bethel ang binawasan o inalis. Kaya mas kaunting miyembro ng pamilyang Bethel ang kakailanganin.”

Kaya mula noong Setyembre 2015, mga 5,500 miyembro ng pamilyang Bethel sa buong daigdig ang bumalik sa paglilingkod sa larangan. Bagaman ang mga pagbabagong ito ay nangailangan ng malalaking adjustment, kitang-kita ang pagpapala ni Jehova, at pinasigla ng mga pagbabago ang gawaing pangangaral at pagtuturo.

Itinuring ng mag-asawang Bethelite sa Sri Lanka na naatasan sa larangan ang pagbabagong ito bilang isang pagkakataon para ipakita ang pananampalataya nila kay Jehova at ang pagtitiwala nila sa kaniyang organisasyon. Sumulat sila: “Hindi namin tiyak kung ano ang mangyayari. Pero alam naming hinding-hindi kami pababayaan ni Jehova. Kaya nanalangin kami, ‘Pakisuyo, Jehova, anumang kalagayan ang mapaharap sa amin, tulungan po ninyo kaming gumawa ng mga pagbabago para kaming dalawa ay makapag-regular pioneer.’ Noong unang buwan, kaunti lang ang taglay naming materyal. Pero dama namin ang pag-ibig at pangangalaga ni Jehova, at ngayon, may regular kaming kita para masagot ang aming mga gastusin. Kasama sa aming abaláng iskedyul ang mga gawain sa bahay, sekular na trabaho, at pagpapayunir.  Ngunit nababalanse namin ang aming panahon dahil sa pagsasanay na tinanggap namin sa Bethel. Wala nang hihigit pang kasiyahan kaysa sa pagtulong sa mga tao na malaman ang katotohanan, at napakaligaya namin na nagagawa namin ito bilang mga payunir.”

Ang ilang Bethelite sa Colombia na na-reassign ay nag-aral ng bagong wika at lumipat sa malalayo at liblib na lugar para ibahagi ang mensahe ng Kaharian sa mga tao roon. Naging isang pagpapala rin ang mga kapatid na ito sa kanilang bagong mga kongregasyon. Ganito ang isinulat ng isang tagapangasiwa ng sirkito tungkol sa mag-asawang naatasan sa isang kongregasyon na pinaglilingkuran niya: “Talagang pinahahalagahan ng mga kapatid sa kongregasyon ang kanilang tulong. Naging mas masigasig ang kongregasyon sa ministeryo sa larangan, at ang mga brother doon ay sinasanay na asikasuhin ang iba’t ibang pananagutan sa kongregasyon.” Maraming dating Bethelite ang naglilingkod din sa Bethel bilang mga part-time commuter nang isa o higit pang araw sa isang linggo.

Isang brother na naglingkod sa Bethel sa Japan sa loob ng 31 taon ang naatasan sa isang kongregasyon na may dalawang elder lang. Yamang ang Kingdom Hall ng kongregasyon ay nakaiskedyul na i-remodel, hindi siya nagplanong maghanapbuhay sa loob ng dalawang linggo. Pero bago pa ito i-renovate, tumama ang isang lindol na may lakas na 7.0 sa lugar ng Kumamoto, na kinaroroonan ng kaniyang kongregasyon. Dahil hindi niya iniskedyul na maghanapbuhay, nakapanguna siya sa pagtulong at sa pagpapastol pagkatapos ng lindol. “Naaalaala ko,” ang sabi niya, “alam ni Jehova kung saan may pinakamalaking pangangailangan, at doon niya ako inilalagay.”

 Sinabi nina Phil at Sugar, na naglingkod sa sangay ng Australasia: “Nang ma-reassign kami, determinado kaming panatilihing simple ang aming buhay. Nanalangin kami kay Jehova na gabayan kami sa paggawa ng matatalinong desisyon at pagpalain ang anumang desisyon namin. Gusto lang naming makatulong sa ministeryo sa isang kongregasyon sa banyagang lupain. Talagang pinagpala ni Jehova ang aming mga desisyon at tinulungan niya kami upang buong kaluluwa namin siyang mapaglingkuran!” Sila ngayon ay naglilingkod sa isang English group sa Samal Island, Davao, Pilipinas, na may 34 na mamamahayag at 9 na regular pioneer. Ngayon, sina Phil at Sugar ay may mga 120 adres ng mga taong interesado na dadalawin. “Napakarami ngang kasiya-siyang gawaing dapat gawin. Masaya kami’t lubusan kaming nagtiwala kay Jehova. Lalong tumibay ang aming pananampalataya at sumidhi ang pag-ibig namin sa kaniya!”

Isang sister na single mula sa Russia na na-reassign bilang special pioneer ang nagsabi: “Dahil sa pagpapayunir, may pagkakataon akong lubusang makibahagi sa pinakamahalaga at hindi-na-mauulit pang gawain na pangangaral tungkol sa Kaharian ng Diyos. Natutuwa akong magamit ni Jehova.” Sa kasalukuyan, may anim siyang Bible study. May mga tinuturuan siya sa Bibliya na galing sa Iraq, Nigeria, Sri Lanka, Syria, at Zambia.

Zambia: Dating mga Bethelite na masiglang tinatanggap ng kanilang bagong kongregasyon

Maraming Bethelite sa Zambia na naatasan bilang mga regular pioneer. Tuwang-tuwa silang magkaroon ng higit na bahagi sa ministeryo sa larangan. “Sa loob lang ng maikling panahon paglabas namin ng Bethel, dalawang tao ang natulungan naming bumasa at sumulat,”  ang sabi ni Andrew, na naglilingkod bilang payunir kasama ng kaniyang asawa. “Ang isa sa aming mga estudyante, na 10-anyos na batang lalaki, ay malapit nang magbigay ng kaniyang unang atas sa pulong sa gitnang sanlinggo. Isang mag-asawa naman na napatotohanan namin ang dumalo sa Memoryal at hindi lumiliban sa mga pulong ng kongregasyon mula noon. Mahusay ang pagsulong nila sa kanilang pag-aaral sa Bibliya. Alam naming hindi magiging posible ang lahat ng ito kung hindi namin sinunod ang patnubay ni Jehova, kinilala ang kaniyang pag-alalay, at hinintay ang kaniyang pagpapala.”

Sina Edson at Artness, na nakatira din sa Zambia, ay ilang buwan pa lang kasal nang ma-reassign sila sa larangan. Ganito ang sabi ni Artness: “Natulungan kami ng pagsasanay sa Bethel na magtipid at manatiling maligaya at walang utang. Hindi namin pinagsisisihan ang pag-abot namin ng tunguhing maglingkod sa Bethel. Natutuhan namin kung paano babaguhin ang aming espirituwal na mga tunguhin at abutin ang mga ito sa tulong ni Jehova. Napatibay ang pananampalataya namin kay Jehova, anupat handa kaming manatiling matapat kay Jehova.”