SA BUONG DAIGDIG

  • LUPAIN 240

  • PINAKAMATAAS NA BILANG NG MAMAMAHAYAG 8,340,847

  • ORAS NA GINUGOL SA LARANGAN 1,983,763,754

  • PAG-AARAL SA BIBLIYA 10,115,264