• ISINILANG 1967

  • NABAUTISMUHAN 1989

  • Naglingkod bilang naglalakbay na tagapangasiwa. Mula noong 2013, nagtuturo na siya sa mga paaralan ng organisasyon.

NOONG 1985, sa edad na 18, tinawag ako ng mga awtoridad ng Sobyet para magsundalo. Talagang nabagabag ako sa kawalang-katarungan at paniniil sa militar anupat nasabi ko sa sarili: ‘Ayokong maging gaya nila. Gusto kong mapaiba.’ Gayunman, hindi ko laging nagagawa ang nais ko. Gusto kong magbagong-buhay.

Umuwi ako ng bahay pagkatapos kong maglingkod sa militar. Isang gabi, pagkatapos ng party, nanalangin ako sa Diyos na tulungan akong magbago. Kinabukasan, habang papunta sa trabaho, dinalaw ko ang aking tiya na Saksi ni Jehova. Pagpasok ko sa bahay niya, may maliit na grupo ng mga Saksi na nagpupulong. Masigla nila akong tinanggap, kaya nanatili ako at nakinig.

Sumang-ayon akong mag-aral ng Bibliya, at nabautismuhan ako makalipas ang anim na buwan. Tinulungan ako ni Jehova na maging mas mabuting tao, isang bagay na hindi ko magagawa sa ganang sarili.