• LUPAIN 47

  • POPULASYON 743,421,605

  • MAMAMAHAYAG 1,614,244

  • PAG-AARAL SA BIBLIYA 842,091

Napagkamalan, Na-Bible Study Tuloy

Ang internasyonal na kombensiyong ginanap sa London, England, ay naging kapana-panabik na okasyon para sa mga delegado at mga Saksing tagaroon. Pumunta sina Andrew at Elizabeth sa isang hotel sa London para bumati sa ilang delegado mula sa ibang bansa. Sa reception area, may nakita si Elizabeth na isang babaeng maayos ang pananamit. Napagkamalan  niya itong delegado kaya bigla niya itong niyakap. Gulát na gulát ito, kaya humingi ng paumanhin si Elizabeth. “Naku, sorry,” ang sabi niya. “Akala ko, delegado ka!”

“Delegado saan?” tanong ng babae.

Itinuro ni Elizabeth ang sign sa reception desk tungkol sa pagsalubong sa mga Saksi ni Jehova. Nagulat siya sa tugon ng babae. “Nakakatuwa naman!” ang sabi nito. “Mukha ba akong Saksi?”

Nagpatuloy ang pag-uusap nila, at nalaman ni Elizabeth na ang pangalan ng babae ay Vivien, tubong Nigeria, at ilang minuto lang ang layo ng bahay nito sa kanila. Tinanggap ni Vivien ang alok na Bible study at gusto rin niyang isama ang kaniyang mga anak. Nang puntahan nina Andrew at Elizabeth si Vivien sa bahay nito, sila naman ang niyakap nito. Maliwanag na nagbigay ng magandang impresyon kay Vivien ang kanilang di-sinasadyang pagkikilala sa London. Nang ipakita nina Andrew at Elizabeth ang aklat na Itinuturo ng Bibliya, nagulat sila nang sabihin ni Vivien na may gayon na siyang aklat at binabasa niya ito kasama ng apat sa kaniyang mga anak. Nang sabihin nilang ito ang ginagamit na aklat para sa libreng Bible study, tuwang-tuwang sinabi ni Vivien, “Umpisahan na natin ngayon!”

Liham Mula sa Isang Brother na Roma

Noong Nobyembre 2014, naitatag ang unang kongregasyong Romany sa Slovakia. Sa isang kamakailang pansirkitong asamblea, 21 mamamahayag na nagsasalita ng wikang Romany ang nabautismuhan. Iisang nayon ang pinagmulan nila. Noong Memoryal, 495 ang  dumalo sa kongregasyong Romany. Isang bagong bautisadong brother ang sumulat:

Slovakia: Dalawang mángangarál ng Kaharian na masayang nakikipag-usap sa isang babaeng Roma tungkol sa mabuting balita

“Ako ay isang Roma mula sa Žehra, Slovakia. Doon sa amin, mababa ang tingin sa amin ng mga puti. Marurumi raw kami, sinungaling, at magnanakaw. Noong magpunta ako sa simbahan, itinaboy ako ng tagapagbantay at sinabihang hindi ako nararapat doon. Kaya maiisip mo kung ano ang naging tingin ko sa mga puti. ’Tapos, inimbita ako ng mga Saksi ni Jehova sa kanilang Kingdom Hall. Pumunta ako, pero malakas ang kutob kong mapapahiya na naman ako. Nagulat ako nang hindi pa man ako nakakapasok sa Kingdom Hall, kinamayan na agad ako ng isang puti at malugod na tinanggap. Habang may nagpa-public talk, hindi ako makapakinig dahil wala akong iniisip kundi, ‘Bakit kaya ang babait nila sa akin?’

“Hindi ako nakatulog nang gabing iyon sa kaiisip sa nangyari sa Kingdom Hall. Kaya dumalo ulit ako para malaman kung ang kabaitang iyon ay nagkataon lang. Sa pagkakataong iyon, mas mababait pa nga sila at tinrato nila akong parang matagal na nilang kaibigan. Mula noon, lagi na akong dumadalo hanggang sa mabautismuhan ako. Kahit bautisado na ako, hindi pa rin nagbabago ang mga kapatid, at patuloy nila akong pinahahalagahan. Kung minsan, mas masarap pa nga ang ipinakakain nila sa akin kaysa sa kinakain nila! Tuwang-tuwa akong maging bahagi ng organisasyong ito, at si Jehova ang Diyos na gusto kong sambahin magpakailanman.”

Sinagot ang Panalanging Maibahagi ang Mabuting Balita

Ang sister na si Aysel ay nakasakay noon sa bus mula sa bayan ng Ganja papuntang Baku sa Azerbaijan. Nanalangin siya kay Jehova na sana’y may makausap siya tungkol sa Bibliya habang nagbibiyahe. Kahit may upuan na si  Aysel sa bus, pilit pa rin siyang pinaupo ng isang babae sa tabi nito. Nakipagkuwentuhan si Aysel sa babae at naipasok niya sa usapan ang tungkol sa Bibliya. Sinabi ng babae na mahal niya si Jesus at gusto niyang makaalam pa ng tungkol kay Jesus. Nagbigayan ng phone number si Aysel at ang babae at nagkasundong magkita ulit. Nakiusap ang babae kay Aysel na kung puwede, dalhan siya ng Bibliya.

Pagbalik ni Aysel sa Ganja, dinalaw niya ang interesadong babae sa pinagtatrabahuhan nito. Nabanggit ng babae na may “aklat-dasalan” siya na binabasa niya araw-araw. Hindi akalain ni Aysel na ang tinutukoy palang aklat-dasalan ay ang 2013 Pagsusuri sa Kasulatan Araw-araw! Napasimulan ang Bible study, at tuwang-tuwa si Aysel dahil binigyan siya ni Jehova ng lakas ng loob na makapagpatotoo nang di-pormal.

Liham ng Pasasalamat Mula sa Isang Preso

Galing sa Spain ang liham na ito:

“Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa pagsisikap ninyong mapaabutan ng mensahe ng Bibliya ang lahat ng uri ng tao.

“Nakilala ko ang mga Saksi ni Jehova 15 taon na ang nakararaan sa Tiranë, Albania. Nagulat ako sa lakas ng loob ng isang Saksi na lapitan kami, dahil isang gang kami ng 10 kabataan. Walang nangangahas na kumausap sa amin, pero ginawa ito ng brother na iyon kahit may mga sandata kami. Buong-tapang niya kaming kinausap tungkol sa Bibliya. Hangang-hanga ako sa lakas ng loob niya.

“Apat na taon na ang nakalilipas, dito sa Spain, isang Saksi ang dumalaw sa akin sa kulungan at nag-alok ng Bible study. Pumayag ako, at mula noon, malaki na ang ipinagbago ko. Hindi na ako marahas at agresibo. Ilang taon na rin akong hindi nasasangkot sa gulo. Nang  makilala ko si Jehova, nagkaroon ng direksiyon ang buhay ko. Sinisikap kong mamuhay nang payapa, at mahigit isang taon na akong naglilingkod bilang di-bautisadong mamamahayag.

“Kahit 12 taon na ako ngayong nakabilanggo, sa nakalipas na 4 na taon, naging masaya ako at payapa ang isip. Ngayon ko lang ito nadama. Araw-araw ko itong ipinagpapasalamat kay Jehova.

“Ilang linggo na ang nakararaan, pinanood ko ang ilang video sa jw.org. Talagang naantig ako sa video tungkol sa isang brother na dating bilanggo sa Estados Unidos. Hindi ako emosyonal na tao, pero nang makita ko ang mga pagbabagong ginawa niya sa kaniyang buhay, hindi ko napigilang umiyak.

“Patuloy sanang pagpalain ni Jehova ang inyong pagsisikap na maabot ang lahat ng uri ng tao sa pamamagitan ng pagsasalin ng mabuting balita sa napakaraming wika at gayundin ng pagdalaw sa mga gaya naming bilanggo.

“Maraming salamat.”

 “Sa Wakas, Nagkaroon Ako ng Kapayapaan ng Isip”

“May kulang sa buhay ko at wala itong direksiyon. Patuloy kong hinahanap ang kapayapaan na parang mailap sa akin,” ang sabi ni Felicity, 68 anyos at nakatira sa Sweden. Dahil hindi kontento sa paniniwalang Katoliko, inalam niya ang paniniwala ng iba’t ibang relihiyon hanggang sa malulong siya sa pangkukulam at panghuhula.

Dahil hindi niya nasumpungan ang tunay na kahulugan ng buhay, lumong-lumo siya at nagtangkang magpakamatay. “Habang tumutulo ang luha ko, nanalangin ako nang malakas sa Diyos, at hiniling na sabihin sa akin kung ano ang gusto niyang gawin ko. Makalipas ang dalawang linggo, nakarinig ako ng marahang katok sa pinto. Isang lalaking nakangiti ang nagtanong sa akin kung interesado akong makinig sa Salita ng Diyos. Sabi ko sa sarili ko, ‘Naku, Diyos ko, hindi po ito ang hinihiling ko—hindi ang mga Saksi ni Jehova!’”

Isasara na sana niya ang pinto, pero ipinasiya niyang makinig at tanggapin ang alok na Bible study sa aklat na Itinuturo ng Bibliya. “Malinaw na naiharap sa akin ang mga turo ng Bibliya,” ang sabi niya. Nabautismuhan si Felicity sa isang panrehiyong kombensiyon sa Sweden noong 2014. Sinasabi niya ngayon: “Buong buhay ko itong hinanap. Sa wakas, nagkaroon ako ng kapayapaan ng isip.”