• ISINILANG 1957

  • NABAUTISMUHAN 1997

  • Bumalik sa sarili niyang nayon sa Nias Island at tumulong sa pagtatayo ng isang Kingdom Hall.

NOONG 2013, isang napakagandang balita ang narinig ng maliit na kongregasyon namin sa Tugala Oyo—magkakaroon kami ng bagong Kingdom Hall! Pinahintulutan ng mga awtoridad ang proyekto, at 60 kapitbahay namin ang pumirma sa petisyong nagsasabing payag sila rito. Sinabi ng isang kapitbahay namin, “Kung gusto n’yo ng 200 pirma, makakakuha kayo.”

Dalawang makaranasang Kingdom Hall construction volunteer ang dumating para mangasiwa sa pagtatayo ng Kingdom Hall, na natapos noong Nobyembre 2014. Hindi namin naisip na magkakaroon ang kongregasyon namin ng ganito kagandang lugar ng pagsamba. Talagang higit pa sa inaasahan namin ang inilaan ni Jehova!