Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

2016 Taunang Aklat ng mga Saksi ni Jehova

Basahin ang tungkol sa mga naisagawa ng mga Saksi ni Jehova noong 2015 at ang kasaysayan nila sa Indonesia.

2016 Taunang Teksto

Ang Hebreo 13:1 ay naglalaman ng payo at nagbibigay ng komendasyon.

Liham Mula sa Lupong Tagapamahala

Ipinakikita ng nakapagpapatibay na mensaheng ito na tunay ngang pagpapala ang website na jw.org, JW Broadcasting, pampublikong pagpapatotoo, at ang 2015 Panrehiyong Kombensiyon.

“Gustong-gusto Namin ang JW Broadcasting!”

Paano ba nai-set up ang Internet television station na ito?

Pinabibilis ang Pagtatayo ng Kingdom Hall

Nireorganisa ang gawain para maitayo ang kinakailangang libo-libong bagong Kingdom Hall.

Kumusta Na ang Proyekto sa Warwick?

Alamin ang update sa konstruksiyon ng punong-tanggapan ng mga Saksi ni Jehova.

Naabot ang Di-maabot

Bakit naging kumbinsido si Terry na ang narinig niya mula sa mga Saksi ni Jehova ay sagot sa panalangin niya?

Ang Liwanag ay Patuloy na Lumiliwanag

Sa seksiyong ito, tingnan kung paano patuloy na pinasisikat ni Jehova ang liwanag sa landas ng Kaniyang tunay na mga mananamba.

Mga Sangay na Inialay

Nakatanggap ng espesyal na mga pagpapala ang mga Saksi ni Jehova sa Madagascar at Indonesia noong 2015.

New World Translation sa Mas Maraming Wika

Inilabas ang 16 na edisyon noong 2015 taon ng paglilingkod.

Mga Legal na Usapin

Sa buong mundo, patuloy ang pakikipaglaban sa isyu ng pagtatangi dahil sa relihiyon.

Mga Ulat Mula sa Iba’t Ibang Panig ng Daigdig

Nakatulong ang laman ng alkansiya ni Ken sa pagtatayo ng isang Kingdom Hall.

Aprika

Anong mga pamamaraan ang ginagamit ng mga Saksi para ibahagi ang mabuting balita?

Mga Lupain sa Amerika

Bakit nag-Bible study sa liwanag ng kandila ang isang babae? Bakit hinihintay ng isang mabagsik na pinunong Amerindian ang mga Saksi? At bakit lumuha ang isang dating mang-uusig?

Asia at Gitnang Silangan

Walang nakahahadlang sa mga ebanghelisador ng Kaharian—kahit ang kapansanan o pagkabilanggo.

Europa

Isang lalaking Roma, isang bilanggo, at isang babaeng nagbabalak magpakamatay ang humanga sa mensahe ng katotohanan.

Oceania

Ang mga mesa ng literatura, cart, jw.org website, at teokratikong mga video ay nagtatanim ng binhi ng katotohanan sa daan-daang tao, kung hindi man sa libo-libo!

Maikling Impormasyon Tungkol sa Indonesia

Alamin ang ilang impormasyon tungkol sa lupain, mamamayan, at kostumbre ng pinakamalaking kapuluan sa daigdig.

Kalakalan ng Pampalasa

Noong ika-16 na siglo, pinalakas ng kalakalan ng pampalasa ang ekonomiya ng daigdig.

Diyan Ako Magsisimula!

May mga hamong hinarap ang ilang masisigasig na colporteur (payunir) mula sa Australia nang simulan nila ang pangangaral sa Indonesia.

Mga Paraan ng Pangangaral Noon

Dahil sa pagbobrodkast sa radyo at pangangaral sa mga daungan, nagngitngit sa galit ang makapangyarihang mga kalaban ng katotohanan sa Indonesia.

Ang Bibelkring

Ang relihiyosong grupong ito ay bumatay sa mga publikasyon ng mga Saksi ni Jehova, pero naging biktima ng maling pangangatuwiran.

Espirituwal na Kayamanan ang Mahalaga sa Kaniya

Pinasok ng mga tao ang bahay ni Thio Seng Bie at tinangay ang mga pag-aari niya, pero isang bagay na mas mahalaga para sa kaniya ang naiwan nila.

Namunga ang West Java

Kahit ipinagbabawal ang mga publikasyon ng mga Saksi, umiisip sila ng ibang mga paraan para mangaral.

Sa Ilalim ng Paniniil ng mga Japanese

Noong Digmaang Pandaigdig II, nakapagparehistro ang ilang Saksi sa pamahalaang Japanese nang hindi ikinokompromiso ang kanilang neutralidad.

Isang Payunir na Malakas ang Loob

Sa loob ng 60-taóng paglilingkod niya, nanatiling tapat si André Elias kahit sa harap ng mga interogasyon at pagbabanta.

Dumating ang mga Misyonerong Nagtapos sa Gilead

Ang mga unang dumating na misyonerong nagtapos sa Gilead ay nakatulong sa mabilis na pagsulong ng pangangaral.

Lumawak ang Gawain sa Silangan

Magtatagumpay ba ang pananalansang ng klero sa pagkakataong ito?

Dumating ang Iba Pang Misyonero

Noong kalagitnaan ng dekada ’70, biglang nagbago ang mga kalagayan para sa pangangaral ng mabuting balita.

Isang Tunay na Anak ni Sara

Buong-pusong nagpasakop si Ti Koetin sa mister niya at dahil dito ay talagang pinagpala siya.

Isang Di-malilimutang Kombensiyon

Marami mang hamon, naging matagumpay ang “Walang-Hanggang Mabuting Balita” na Asamblea noong 1963.

Nakaligtas Nang Mag-alsa ang mga Komunista

Nakahanda na ang paglilibingan sana ni Ronald Jacka.

50 Taóng Special Pioneer

Noong 1964, isang ministrong Protestante ang nagbanta, ‘Palalayasin ko sa Manokwari ang mga Saksi ni Jehova!’ Nagawa ba niya?

Lider ng Sindikato na Naging Respetadong Mamamayan

Itinanong ng Director of Intelligence: “Ano ba talaga ang ginagawa ng mga Saksi ni Jehova sa Indonesia?”

Determinadong Magpatuloy

Bakit sinabi ng ilan na “Parang pako ang mga Saksi ni Jehova”?

Hindi Nila Pinabayaan ang Pagtitipon

Nang alisin ang pagbabawal sa mga Saksi ni Jehova, sinabi ng isang opisyal: “Hindi ang dokumentong ito ng pagrerehistro ang nagbibigay sa inyo ng kalayaang sumamba.”

Kristiyanong Pag-ibig sa Panahon ng Kalamidad

Nang yanigin ng lindol ang bayan ng Gunungsitoli sa Indonesia, agad na tumulong ang mga Saksi ni Jehova.

Hindi Kami Nakipagkompromiso

Ikinuwento ni Daniel Lokollo ang pang-uusig sa kaniya ng mga guwardiya sa bilangguan.

Sumunod Kami at Naligtas!

Nanganib ang buhay ng mga Saksi ni Jehova sa Indonesia dahil sa kaguluhan sa pagitan ng Muslim at Kristiyano.

Mabilis na Sumulong ang Gawain

Nang alisin ang pagbabawal, tatlong pangunahing bagay ang sinimulang gawin ng mga kapatid.

May-pagmamalaking Ipinahahayag ang Pangalan ni Jehova

Paano napagtagumpayan ng mga Saksi ang mga nakagawian at kultura na naging hadlang sa kanilang katapangan?

Tanggapang Pansangay na Abot-Langit

Nakita ng mga need-greater kung saan marami ang hindi pa nakakakilala kay Jehova.

Higit Pa sa Inaasahan Namin ang Inilaan ni Jehova!

Isang di-inaasahang pagpapala ang tinanggap ng kongregasyon sa nayon ng Tugala Oyo, Indonesia.

Nagkasama Rin sa Wakas!

Ang magkapatid na sina Linda at Sally, parehong bingi, ay nagkahiwalay nang ipaampon ang isa sa kanila. Pero natagpuan nila ang isa’t isa dahil sa katotohanan.

100 Taon Na ang Nakalilipas—1916

Isang pangyayari noong taglagas ng 1916 ang nakaapekto nang malaki sa mga Estudyante ng Bibliya.

2015 Mga Kabuoang Bilang

Anong pagsisikap at mga pag-aari ang ginamit ng mga Saksi para ipangaral ang mabuting balita ng Kaharian ng Diyos?

Pagdiriwang ng Memoryal—Biyernes, Abril 3, 2015

May magandang resulta ang apat-na-linggong kampanya ng pag-iimbita.