Kinasihan ng Diyos na Jehova si propeta Isaias na ihula: “Kahalili ng tanso ay magdadala ako ng ginto, at kahalili ng bakal ay magdadala ako ng pilak, at kahalili ng kahoy ay tanso, at kahalili ng mga bato ay bakal.” (Isa. 60:17) Nitong nakaraang taon, kitang-kitang patuloy na natutupad ang hulang iyan. Kung paanong ang paghahalili ng mataas na uri ng materyales sa mababang uri ay nagpapahiwatig ng pagsulong, ang mga Saksi ni Jehova ay nagkakaroon din ng mga pagsulong sa mga kaayusan nila sa organisasyon sa panahong ito ng kawakasan.Mat. 24:3.