Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

2015 Taunang Aklat ng mga Saksi ni Jehova

 PANGANGARAL AT PAGTUTURO SA BUONG LUPA

Aprika

Aprika
  • LUPAIN 58

  • POPULASYON 994,839,242

  • MAMAMAHAYAG 1,421,375

  • PAG-AARAL SA BIBLIYA 3,516,524

Sinundan Nila ang Kanilang Titser

Si José ay isang kabataang payunir na nakatira sa labas ng Luanda, Angola. Nagtuturo siya sa isang paaralang malapit sa Kingdom Hall. Dahil isa siyang mahusay na titser at may magagandang katangian bilang Kristiyano, nakuha niya ang pagmamahal at paggalang ng kaniyang 86 na estudyante. Alas-kuwatro ng hapon ang pulong ng kongregasyon nila sa gitnang sanlinggo, kaya binigyan siya ng pahintulot na umuwi  nang maaga tuwing araw na iyon. Dumederetso na siya sa Kingdom Hall pagkatapos ng trabaho.

Nagtaka ang ilang estudyante kung bakit maagang umaalis sa paaralan si José at kung saan siya pumupunta. Kaya isang araw, sinundan siya ng dalawa niyang estudyante at dumalo rin sila ng pulong. Minsan naman, tatlo pa niyang estudyante ang dumalo ng pulong noong araw mismo na may bahagi si José sa Pulong sa Paglilingkod. Naging usap-usapan agad ito sa buong classroom. Nang sumunod na mga linggo, ang mga estudyanteng dumadalo sa pulong ay dumami mula 5 hanggang 21. Ang mga mamamahayag sa Kingdom Hall ay nag-alok sa kanila ng pag-aaral sa Bibliya, at pumayag naman ang marami sa kanila. Nang magdala ang mga estudyante ng ilang publikasyon, naging interesado ang iba at dumalo na rin sa mga pulong. Sa pagtatapos ng taon ng klase, 54 sa kaniyang 86 na estudyante ang nakadalo na sa pulong. Sinabi ni José na 23 sa mga ito ang patuloy na sumusulong sa espirituwal at dumadalo sa mga pulong.

Kulang Nga Ba ng Teritoryo?

Nigeria: Sina Joseph at Evezi habang naglilingkod sa larangan gamit ang DVD player

Nang dumating ang mga special pioneer na sina Joseph at Evezi sa kanilang bagong atas sa Nigeria, sinabi sa kanila ng ilang dismayadong mamamahayag: “Kulang kami ng teritoryo. Bugbog na bugbog na ito.” Pagkalipas ng isang taon, sumulat si Joseph sa sangay: “Araw-araw naming ginagawa ang aming teritoryo at pinagtatagumpayan ang diskriminasyon at kawalang-interes ng mga tao. Lumalabas kami sa larangan dala ang aming DVD player para ipapanood sa mga bata, tin-edyer, at adulto ang mga video. Ang resulta: Buwan-buwan, nagdaraos kaming mag-asawa  ng 18 pag-aaral sa Bibliya, at kung minsan ay hindi na namin mapuntahan lahat ang aming mga estudyante sa Bibliya. Bukod diyan, kinukulit kami ng mga bata na ipapanood sa kanila ang mga ‘video ni Caleb.’ ”

Mga Tagaislang Humihingi ng Tulong

Congo (Kinshasa): Nangangaral sa isang mangingisda

Noong Abril 2014, nakatanggap ang tanggapang pansangay sa Congo (Kinshasa) ng nakaaantig na sulat mula sa isang grupo ng mga mangingisdang nakatira sa Ibinja Island  sa Lake Kivu. Ang mga mangingisdang ito ay madalas na pumupunta sa nakapalibot na mga lunsod para magnegosyo. Minsan, sa lunsod ng Bukavu, may nakausap silang mga Saksi ni Jehova. Ibinahagi sa kanila ng mga Saksing iyon ang mabuting balita at binigyan sila ng isang Bibliya at ilang literatura.

Nagustuhan ng mga mangingisda ang nabasa nila at ibinahagi nila iyon sa ibang tagaisla. Dahil marami ang naging interesado, pinapunta nila sa Bukavu ang isa sa kanilang mga kasamahan para hanapin ang mga Saksi at anyayahan sa Ibinja. Nang hindi nito makita ang mga Saksi, sumulat ito sa tanggapang pansangay: “Sana po, magpapunta kayo rito ng mga Saksi para tulungan kaming matutuhan ang Bibliya gaya nila at malaman kung paano kami mabubuhay magpakailanman. Kami’ng bahala sa tuluyan nila. Ipapagamit ko ang aking lote para pagtayuan ng simbahan. Nalaman namin mula sa mga tekstong nasa aklat n’yo na puro kasinungalingan pala ang itinuturo sa ‘min ng mga pari at pastor. Kumbinsido kami na natagpuan na namin ang tunay na relihiyon. Marami rito sa Ibinja ang gustong mag-aral ng Bibliya at maging mga Saksi ni Jehova.”

Sinabi sa sulat na mga 40 tagaisla ang interesado. Mahigit 18,000 ang mamamayan sa Ibinja pero walang Saksi. Agad na nag-atas doon ang tanggapang pansangay ng dalawang special pioneer na nagsasalita ng wika ng mga tagaisla.

Nakikinig Na Ngayon ang Pastor

“Hinding-hindi ako liliban sa Memoryal.” Ito ang sinabi ng isang pastor ng prominenteng simbahang Protestante sa Timog Aprika. Bakit kaya naisipan ng lider ng relihiyong ito na dumalo sa Memoryal noong Abril 2014? Nagsimula ito nang kumatok sa pinto niya ang dalawang  brother na magkaiba ang lahi habang naglilingkod sa larangan. Alam nilang hindi sila kakausapin ng pastor na ito. Ikinuwento ni Adaine, isa sa dalawang brother, ang nangyari: “Nagulat kami nang buksan n’ya ang pinto at papasukin kami. Matagal kaming nag-usap. Ngayon lang siya nakakita ng isang puting nangangaral sa komunidad ng mga itim at nakikipag-usap sa kaniya sa sarili niyang wika. Mula noon, regular nang nakipag-aral ng Bibliya ang pastor.”

Dagdag pa ni Adaine: “Ang lalaking ito ay mahigit 40 taon nang misyonero at pastor, pero 80 anyos na siya nang malaman n’ya ang sagot sa kaniyang mga tanong. Gustong-gusto n’ya ang aklat na Tularan ang Kanilang Pananampalataya. Kapag nag-aaral kami, sinasaulo n’ya ang ilang punto at ginagamit n’ya iyon sa mga sermon n’ya sa simbahan. Ipinakita n’ya sa mga miyembro ng kaniyang kongregasyon ang aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya? Sinabi n’ya sa kanila, ‘Kapag pumunta sa bahay n’yo ang mga Saksi ni Jehova dala ang aklat na ito, papasukin n’yo sila at makinig sa sasabihin nila dahil ang aklat na ito ay punô ng espirituwal na kayamanan.’ ”

Sinabi ng pastor kay Adaine na mahigpit siyang pinagsabihan ng mga lider ng simbahan nila at binabalaang huwag babanggit ng tungkol sa mga Saksi ni Jehova sa kaniyang mga sermon sa simbahan. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Naalaala ni Adaine ang tungkol sa isang pastor sa Myanmar, na isinaysay sa 2013 Taunang Aklat ng mga Saksi ni Jehova. Nang basahin ito ni Adaine sa pastor, sinabi nito: “Parang ako ito! May napakahalagang desisyon ako na dapat pagpasiyahan, at hindi na ito makapaghihintay.”

 Dumalo ang pastor sa una niyang Memoryal noong Abril 14, 2014, at sinabing hinding-hindi siya liliban dito. Determinado siyang putulin ang lahat ng kaugnayan niya sa huwad na relihiyon.

Paghahanap sa Taniman ng Kakaw

Ghana: Sina Baffour at Aaron habang nagpapatotoo sa lugar ng taniman ng kakaw

Sina Baffour at Aaron ay naglilingkod bilang mga special pioneer sa Bokabo, isang taniman ng kakaw sa kanlurang Ghana. Ang kanilang kalat-kalat na teritoryo, na may maliliit na bahay, ay nararating lang sa pamamagitan ng makikitid at pasikot-sikot na daan sa mga taniman. Isang maling liko lang, ligáw ka na! Isang araw, sa halip na dumaan sa karaniwang ruta, sa iba dumaan sina Baffour at Aaron. Nakarating sila sa maliliit na bahay na ngayon lang nila madadalaw. Nakausap nila roon sina Michael at Patience, na nagpakita ng interes sa mensahe nila at tumanggap agad ng Bible study. Pagkaraan, sinabi ni Michael sa kanila: “Dalawang taon na kaming hindi nagsisimba dahil sa nakita naming mga bagay na hindi kaayon sa turo ng Bibliya. Mula noon, gabi-gabi naming pinag-aaralan ni Patience ang Bibliya sa sariling sikap para hanapin ang sagot sa mga tanong namin, at nananalangin na sana’y tulungan kaming makita ang katotohanan.” Kahit malayo ang lakarín sa taniman, dumalo agad sila sa mga pulong. Sa loob ng nakaraang taon, nabautismuhan ang mag-asawa at nagsimulang maglingkod bilang mga regular pioneer. Ngayon, kagaya na rin namin silang bumabagtas sa madidilim na daan sa taniman ng kakaw para maghanap ng iba pang ‘nananalangin na sana’y tulungan silang makita ang katotohanan.’

Sina Michael at Patience habang naglalakad sa taniman