Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

2015 Taunang Aklat ng mga Saksi ni Jehova

Liham Mula sa Lupong Tagapamahala

Liham Mula sa Lupong Tagapamahala

Mahal na mga Kapatid:

“Lagi naming pinasasalamatan ang Diyos kapag binabanggit namin sa aming mga panalangin ang may kinalaman sa inyong lahat, sapagkat walang-lubay naming isinasaisip ang inyong tapat na gawa at ang inyong maibiging pagpapagal at ang inyong pagbabata dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Jesu-Kristo sa harap ng ating Diyos at Ama.” (1 Tes. 1:2, 3) Ganiyang-ganiyan ang nadarama namin para sa inyo! Pinasasalamatan namin si Jehova dahil sa inyo at sa inyong mabubuting gawa. Bakit?

Nitong nakaraang taon, naging abala kayo sa “tapat na gawa” at “maibiging pagpapagal” may kaugnayan sa mga gawaing pang-Kaharian. Marami sa inyo ang gumawa ng paraan para mapalawak ang inyong ministeryo. May mga lumipat sa ibang lugar, sa ibang bansa pa nga, kung saan may malaking pangangailangan para sa mga ebanghelisador ng Kaharian. Ang iba naman ay nagpalawak ng kanilang ministeryo sa pamamagitan ng pampublikong pagpapatotoo. Marami ang naudyukang mag-auxiliary pioneer sa panahon ng Memoryal, sa buwan ng pagdalaw ng tagapangasiwa ng sirkito, o sa espesyal na kampanya noong Agosto 2014. Kahit iba-iba ang kalagayan ninyo, alam naming naglilingkod kayo kay Jehova nang buong kaluluwa, at pinapupurihan namin kayo. (Col. 3:23, 24) Dahil sa inyong “tapat na gawa,” nagpapasalamat kami kay Jehova!

Lubos din naming pinahahalagahan ang inyong “maibiging pagpapagal” sa pagtatayo ng mga teokratikong pasilidad  sa buong daigdig. Kailangang-kailangan natin ang mga pasilidad na iyan dahil parami nang parami ang bayan ni Jehova. (Isa. 60:22) Isip-isipin na lang na nitong nakaraang taon, ang pinakamataas na bilang ng mamamahayag ay 8,201,545, at ang average na bilang ng pag-aaral sa Bibliya bawat buwan ay 9,499,933. Dahil diyan, maraming tanggapang pansangay ang kailangang palakihin o kumpunihin. Siyempre pa, kailangan din ang mas maraming Kingdom Hall! Kasabay nito, kailangan ding magtayo ng mga remote translation office sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Ang mga tagapagsalin ay titira at magtatrabaho doon kung saan sinasalita ang kanilang wika.

Kaya naman maitatanong natin sa ating sarili, ‘Paano ko kaya masusuportahan ang pagtatayo ng mga pasilidad na ito?’ Baka may ilan sa atin na puwedeng magboluntaryo sa gawaing iyan ng pagtatayo. Mayroon man tayong kasanayan dito o wala, tayong lahat ay may pribilehiyong magbigay ng ating mahahalagang pag-aari para sa mga proyektong ito. (Kaw. 3:9, 10) Noong panahong itinatayo ang tabernakulo, labis-labis ang ibinibigay ng mga Israelita, kaya naman kinailangang maglabas ng patalastas para pigilan sila. (Ex. 36:5-7) Talaga namang nakaaantig at nakapagpapatibay ang mga halimbawang iyan sa Kasulatan. Ang inyong “maibiging pagpapagal” sa mahahalagang aspektong ito ng sagradong paglilingkod ay isa pang dahilan para pasalamatan namin si Jehova!

May magandang dahilan tayo para magsaya habang nakikita natin ang matatag na pagbabata ng ating mga kapatid. Halimbawa, isaalang-alang ang mahal nating mga kapatid sa South Korea. Mula pa noong 1950, ang mga kabataang brother sa bansang iyan ay hinatulang mabilanggo nang may iba’t ibang haba ng sentensiya dahil ayaw nilang labagin ang kanilang Kristiyanong neutralidad.  Maraming henerasyon na ng ating mga kapatid ang matatag na nakapagbata sa ganitong pagtrato. Talagang nakapagpapatibay ang kanilang halimbawa ng pagbabata!

Sa Eritrea, tatlong brother natin ang mahigit 20 taon nang nakabilanggo. Ang iba, kasama na ang mga sister natin at ang kanilang mga anak, ay ibinilanggo nang mas maikling panahon. Marami nang ginawang pagsisikap, pero wala pa ring napapalaya sa kanila. Hindi nakikipagkompromiso ang ating mga kapatid. Nananatili silang tapat sa kabila ng mahihirap na kalagayan. Lagi namin silang isinasama sa aming mga panalangin.Roma 1:8, 9.

Siyempre pa, karamihan sa inyo ay hindi naman nabibilanggo dahil sa pananampalataya. Pero marami sa inyo ang tumatanda na, nagkakasakit, sinasalansang ng di-sumasampalatayang asawa o mga kamag-anak, at may ibang personal na mga problemang kayo lang ang nakaaalam. Magkagayunman, patuloy pa rin kayong naglilingkod kay Jehova nang may katapatan! (Sant. 1:12) Pinapupurihan namin kayo. Ang inyong matapat na pagbabata ay isa ring dahilan para pasalamatan namin si Jehova.

Oo, ang inyong tapat na gawa, maibiging pagpapagal, at pagbabata ay nagbibigay sa amin ng magagandang dahilan para “magpasalamat . . . kay Jehova, sapagkat siya ay mabuti.” (Awit 106:1) Mahal na mahal namin kayong lahat, at dalangin namin kay Jehova na kayo ay palakasin, alalayan, at pagpalain para mapaglingkuran ninyo siya magpakailanman.

Ang inyong mga kapatid,

Lupong Tagapamahala ng mga Saksi ni Jehova