Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

2015 Taunang Aklat ng mga Saksi ni Jehova

 DOMINICAN REPUBLIC

Teritoryong Haitian Creole

Teritoryong Haitian Creole

Pagbubukas ng Gawain sa Wikang Haitian Creole

Napakabunga ng teritoryong gumagamit ng wikang Spanish. Pero sa paglipas ng panahon, maraming tao na nagsasalita ng ibang wika ang lumipat sa bansa at tumutugon din sa ating mensahe tungkol sa Kaharian. Sa katabing bansa na Haiti, Haitian Creole ang pangunahing wika. Kahit may mga panahong hindi maganda ang ugnayan sa pagitan ng Dominican Republic at ng Haiti, libo-libo mula sa Haiti ang nagtatrabaho sa Dominican Republic, at patuloy ang pagdami nila.

Dati, ang mga taong interesado na nagsasalita ng Haitian Creole ay pinadadalo sa mga kongregasyong Spanish para mabigyan ng espirituwal na tulong. Pero noong 1993, para higit na matulungan ang gayong mga indibiduwal, tinagubilinan ng Lupong Tagapamahala ang sangay sa Guadeloupe na anyayahan ang mga special pioneer mula sa kanilang teritoryo para maglingkod sa teritoryong Haitian Creole sa Dominican Republic. Sina Barnabé at Germaine Biabiany ang isa sa tatlong mag-asawang tumugon sa paanyaya. “Noong una, mayroon lang kaming dalawang Haitian Creole na brosyur,” ang sabi ni Barnabé. “Nasa wikang French ang lahat ng iba pang literatura, kaya kailangan naming isalin ang mga iyon sa Haitian Creole.”

Noong Enero 1996, may 9 na mamamahayag sa Higüey at 10 naman sa Santo Domingo na handang sumuporta sa grupong Haitian Creole. Kaya bumuo ng tig-isang grupo  sa dalawang lunsod na iyon, na nang maglaon ay naging mga kongregasyon. Gayunman, nabuwag ang mga kongregasyong iyon dahil parang maraming taga-Haiti ang gustong matuto ng wikang Spanish at mas gustong dumalo sa kongregasyong Spanish. “Kinausap namin ang mga brother mula sa Service Department,” ang kuwento ni Barnabé, “at lumilitaw na mas mabuting ihinto muna ang gawain sa teritoryong Haitian Creole.”

Napasigla ang Teritoryong Haitian Creole

Noong 2003, inatasan ng Lupong Tagapamahala ang mag-asawang misyonero na sina Dong at Gladys Bark na gumawa sa teritoryong Haitian Creole sa Dominican Republic. Sa loob ng dalawang taon, gumawa sila sa teritoryo sa Higüey, at nagsimula itong magkaroon ng bunga. Noong Hunyo 1, 2005, nabuo ang isang kongregasyong gumagamit ng Haitian Creole. Sina Dong Bark, Barnabé Biabiany, at isa pang misyonerong nagngangalang Steven Rogers ay matiyagang naglakbay sa buong bansa para gumawa sa teritoryong Haitian Creole.

Naging masulong ang gawain sa teritoryong ito, at mas marami pang kongregasyon ang nabuo. Noong Setyembre 1, 2006, nabuo ang unang sirkitong Haitian Creole. Mayroon itong pitong kongregasyon at dalawang grupo, at si Barnabé Biabiany ang naglingkod bilang tagapangasiwa ng sirkito.

Sa sumunod na mga taon, marami pang misyonero ang naatasan sa Dominican Republic para gumawa sa teritoryong Haitian Creole. At marami ring boluntaryo mula sa Canada, Estados Unidos, Europa, at iba pang lupain ang dumating para tumulong. Isang grupo ng kuwalipikadong mga brother ang inatasang maghanda ng isang kurso sa pag-aaral ng Haitian Creole para sa mga kapatid, banyaga man o tagaroon.

Iniisip agad ng marami na ang mga hindi nila kalahing nagsasalita ng Haitian Creole ay mga Saksi ni Jehova

 Ang pagsisikap ng napakaraming taga-Dominican Republic na matuto ng Haitian Creole ay nagdulot ng magandang epekto sa mga taga-Haiti. Kapag ang isang mamamahayag na taga-Dominican Republic ay nangangaral sa wikang Haitian Creole, naaalis ang tensiyon at nagiging mas maganda ang kalagayan para sa pagpapatotoo tungkol sa Kaharian. Napakaraming kapatid natin ang natuto ng wikang ito, kaya iniisip agad ng marami na ang mga hindi nila kalahing nagsasalita ng Haitian Creole ay mga Saksi ni Jehova.

Para makita kung gaano kalaki ang epekto ng pagpapakita ng interes sa mga tao na iba ang kultura, pansinin ang karanasan ng isang pioneer na taga-Dominican Republic na nag-aral ng Haitian Creole. Habang nangangaral, natagpuan ng sister na ito ang isang mag-asawang interesado na mula sa Haiti. Binalikan niya sila para makapagpasimula ng pag-aaral sa Bibliya. “Pagdating ko roon,” ang kuwento niya, “hinalikan ko sa pisngi ang maybahay, gaya ng kinaugaliang pagbati ng mga kababaihan sa Dominican Republic. Biglang naiyak ang babae. Tinanong ko siya, ‘Bakit ka umiiyak?’ Sumagot siya, ‘Sa tinagal-tagal ng pagtira ko sa bansang ito, ngayon lang may bumati sa akin ng halik.’ ”

Pinagpala ni Jehova ang pagsisikap sa teritoryong ito, at napakalaki ng naging pagsulong. Pagsapit ng Setyembre 1, 2009, mayroon nang 23 kongregasyon at 20 grupong Haitian Creole, kaya nabuo ang ikalawang sirkito. Makikita sa bilang ng dumalo sa Memoryal noong 2011 ang potensiyal para sa pagsulong. Halimbawa, tuwang-tuwa ang 11 mamamahayag sa maliit na bayan ng  Río Limpio nang 594 ang dumalo sa kanilang Memoryal. At nang isaayos na magdaos ng Memoryal sa bayan ng Las Yayas de Viajama, kung saan wala pang mamamahayag noon, 170 ang dumalo. Noong Setyembre 2011, mayroon nang 33 kongregasyon at 21 grupong Haitian Creole, kaya isa pang sirkito ang nabuo noong 2012.

Ang mga sangay sa Dominican Republic at sa Haiti ay nagtutulungan para magsanay ng mga kapatid mula sa dalawang bansang ito. Limang klase ng Bible School for Single Brothers at apat na klase ng Bible School for Christian Couples ang idinaos sa wikang Haitian Creole.

Habang nag-aaral ng Haitian Creole