Natagpuan Nila ang Katotohanan

Si Juana Ventura ay nagsimulang mag-aral ng Bibliya noong ipinagbabawal ang pangangaral, at nabautismuhan siya noong 1960 sa Ozama River. Minsan, gustong ipakulong ng isang pastor sa Santo Domingo si Juana dahil ayon sa pastor, “inaagaw [nito] ang mga miyembro ng kaniyang simbahan.” Para siraan si Juana at patunayang sinungaling ang mga Saksi ni Jehova, niyaya ng pastor si Juana na humarap sa mga miyembro ng simbahan at sagutin ang mga tanong tungkol sa kaniyang bagong paniniwala.

“Nagbangon siya ng tatlong tanong,” ang kuwento ni Juana. “ ‘Bakit hindi kayo bumoboto? Bakit hindi kayo nagsusundalo? Bakit n’yo tinatawag ang sarili n’yo na mga Saksi ni Jehova?’ Habang sinasagot ko ang bawat tanong gamit ang Bibliya, tinitingnan ng mga miyembro ng simbahan ang mga teksto mula sa kanilang Bibliya, at nagulat  sila sa kanilang nabasa. Naisip ng marami sa kanila na natagpuan na nila ang katotohanan. Nag-aral ang buong grupo, at nang maglaon, 25 sa kanila ang nag-alay kay Jehova.” Pinasigla ng pangyayaring ito ang gawaing pangangaral sa Santo Domingo.

Mananatili Rito ang mga Saksi ni Jehova

Sumamâ ang politikal na kalagayan sa bansa pagkamatay ni Trujillo. Iniulat ng 1963 Yearbook: ‘Napakaraming sundalo sa kalsada, at araw-araw, may karahasan at mga welga.’ Sa kabila ng kaguluhang ito, nagpatuloy ang gawaing pangangaral at paggawa ng alagad, at sa pagtatapos ng 1963 taon ng paglilingkod, nagkaroon ng peak na 1,155 mamamahayag.

Nang dumalaw sa Dominican Republic si Nathan Knorr mula sa pandaigdig na punong-tanggapan noong 1962, isinaayos niya ang pagbili ng lote para makapagtayo ng mas malalaking pasilidad na susuporta sa mabilis na lumalawak na gawain. Isang dalawang-palapag na gusali na may Kingdom Hall ang itinayo roon. Noong Sabado, Oktubre 12, 1963, si Frederick Franz mula sa pandaigdig na punong-tanggapan ang nagbigay ng pahayag sa pag-aalay para sa mga bagong pasilidad ng sangay. Maliwanag na mananatili sa Dominican Republic ang mga Saksi ni Jehova. Di-nagtagal pagkatapos nito, dumating sina Harry at Paquita Duffield, ang huling mga misyonero na pinaalis sa Cuba.

Pagsulong sa Kabila ng Rebolusyon

Noong Abril 24, 1965, sumiklab ang isang rebolusyon sa bansa. Sa kabila ng mahirap na panahong ito, sumulong sa espirituwal ang bayan ni Jehova. Pagsapit ng 1970, mayroon nang 3,378 mamamahayag sa 63 kongregasyon. Mahigit kalahati sa kanila ay naging bahagi ng organisasyon noon lamang nakalipas na limang taon. Iniulat  ng 1972 Yearbook: “Iba’t iba ang kalagayan nila sa buhay: Mekaniko, magsasaka, drayber ng pampublikong sasakyan, accountant, tagapagtayo, karpintero, abogado, dentista, oo, kahit mga dating politiko; lahat sila ay pinagkaisa ng pag-ibig sa katotohanan at pag-ibig kay Jehova.”