Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

2015 Taunang Aklat ng mga Saksi ni Jehova

Dominican Republic

Dominican Republic

NOONG 1492, naglayag si Christopher Columbus sa Bagong Daigdig—mga bagong lupaing nag-aalok ng kayamanan at pakikipagsapalaran. Tinawag niyang La Isla Española, o Hispaniola, ang isa sa mga islang ito. Mga dalawang-katlo nito ay sakop ngayon ng Dominican Republic. Nitong makabagong panahon, libo-libong taga-Dominican Republic ang nakatuklas ng isang bagay na ibang-iba—ang darating na bagong sanlibutan na tatahanan ng walang-hanggang katuwiran sa ilalim ng Kaharian ng Diyos. (2 Ped. 3:13) Narito ang kapana-panabik na kasaysayan ng tapat-pusong mga tao na nakasumpong ng napakahalagang tuklas na ito.

SA SEKSIYONG ITO

Maikling Impormasyon Tungkol sa Dominican Republic

Kilalanin ang bansang ito at ang mga tagarito.

Pagtuklas

Gaano katagal bago nakapagpasimula ng Bible study ang unang mga misyonero sa Dominican Republic?

“Makikita Rin Natin Sila”

Makalipas ang 13 taon, nakita ni Pablo González ang hinahanap niya.

Ibinilanggo at Ipinagbawal

Paano nabata ng mga Saksi ang maraming taon ng karahasan sa bilangguan?

Patuloy ang Pangangaral

Sa halip na mag-ulat ng mga oras at pagdalaw-muli, ang mga mamamahayag ay nagpapasa ng isang listahan ng mga bibilhin tulad ng repolyo at spinach.

Pinalaya, Saka Muling Ipinagbawal

Ang anim-na-taóng pagbabawal sa mga Saksi ni Jehova sa Dominican Republic ay inalis noong 1956, pero ibinalik pagkaraan lang ng 11 buwan.

Ang Simbahang Katoliko at si Trujillo

Ang Simbahan, na matagal nang tagasuporta ng diktador ng Dominican Republic, ay hindi lang nagbago ng paninindigan kundi humingi rin ng paumanhin sa mga taga-Dominican Republic.

Matinding Pagsalakay

Matindi ang pagbabanta sa mga Saksi, pero epektibo ba ito?

Sino ang Ulo?

Isang mimeograph machine, malaking lata ng mantika, telang-sako, at mga kamoteng-kahoy ang ginamit sa paggawa at pamamahagi ng mga kopya ng espirituwal na pagkain noong panahon ng pagbabawal.

Nanganganib na Maaresto

Kahit ipinagbawal ang kanilang mga pulong, ang mga Saksi sa Dominican Republic ay nakaisip ng mahuhusay na paraan para makapagpulong nang hindi nahuhuli.

Ginhawa Pagkatapos ng Pagbabata

Matapos ang maraming-taóng pagbabawal ng gobyerno, nakatanggap ang mga Saksi sa Dominican Republic ng di-inaasahang tulong.

“Lumaban Akong Tulad ng Leon”

Si Luis Eduardo Montás, na dalawang beses nagtangkang patayin ang diktador ng kaniyang bansa, ay nakaalam ng katotohanan sa Bibliya habang nagbabalak ng panibagong pagtatangka.

Hindi Panaginip ang Pag-asa Tungkol sa Kaharian

Si Efraín De La Cruz ay ikinulong at may-kalupitang binugbog sa pitong bilangguan dahil sa pangangaral ng mabuting balita. Paano niya napanatili ang kaniyang sigasig sa loob ng mahigit 60 taon?

Magiging Saksi ni Jehova Pa Rin Ako

Sinabi ng isang pari kay Mary Glass na mababaliw siya kapag binasa niya ang Bibliya, pero binasa pa rin niya ito at nalaman niya kung bakit siya pinagbawalan.

Kalayaang Mangaral

Pagkamatay ni Trujillo, marami pang misyonerong dumating at nakibahagi sa pangangaral. Unti-unti nilang nabago ang maling akala tungkol sa mga Saksi ni Jehova.

Mananatili Rito

Nagpatuloy ang gawaing pangangaral sa kabila ng kaguluhan sa politika. Paano naging malinaw na “mananatili rito” sa Dominican Republic ang mga Saksi?

Kailangan Pa ng Maraming Mangangaral

Hindi makukum­pleto ang kasaysayan ng mga Saksi ni Jehova sa Dominican Republic kung hindi isasama ang tungkol sa mga tumugon sa paanyayang pumunta roon para mangaral.

Mahal Nila ang Kanilang mga Kapatid

Matapos hagupitin ng Hurricane Georges ang Dominican Republic noong 1998, ang maibiging pagsisikap ng mga Saksi ay nagdulot ng kaaliwan sa marami at kapurihan sa Diyos na Jehova.

Pagtugon sa Pagsulong

Habang dumarami ang kanilang bilang, paano tiniyak ng mga Saksi na magkakaroon ng sapat na pasilidad sa pagsamba at ng may-gulang na mga brother na mangunguna?

Teritoryong Haitian Creole

Ipinangangaral ng mga Saksi ni Jehova ang mensahe ng Kaharian sa mga nagsasalita ng Haitian Creole. Nabuo ang mga kongregasyon at mga klase sa pagtuturo ng wika.

Lindol sa Haiti

Ang tanggapang pansangay ng mga Saksi ni Jehova sa Dominican Republic ay puspusang tumulong matapos ang lindol sa Haiti noong 2010. Napakaraming nagboluntaryo.

Pananabik sa Hinaharap

Malaki na ang isinulong ng gawaing pangangaral at paggawa ng alagad sa Dominican Republic mula noong 1945. At malaki pa ang potensiyal para sa pagsulong.

Binuksan ni Jehova ang Puso ng Marami

Noong nasa La Vega si Leonardo Amor, wala ni isa mang nagpakita ng interes sa katotohanan sa Bibliya. Magbabago pa kaya ang kalagayan ng puso ng mga tao roon?

Dalawampu’t Dalawang Tao ang Humiwalay sa Simbahan

Inililigaw daw ng mga Saksi ni Jehova ang taong-bayan sa pamamagitan ng mga ‘turo ng Diyablo.’ Pero ginamit ng mga Saksi ang Bibliya para sagutin ang mga tanong ng mga tao.

Dating Militanteng Ateista, Ngayo’y Lingkod Na ng Diyos

Ateista noon si Juan Crispín at inakalang rebolusyon ang babago sa mundo. Ano ang bumago sa kaniya mula sa pagiging ateista tungo sa pagiging lingkod ng Diyos?

Ang Unang Bingi na Tumanggap ng Katotohanan

Si José Pérez ang unang bingi na naging Saksi sa Dominican Republic. Paano “narinig” ni José ang mensahe ng Bibliya at naintindihan nang lubusan ang mga turo nito?

Nagkaroon Siya ng Layunin sa Buhay

Si José Estévez at ang kaniyang pamilya ay nagkaroon ng tunay na layunin sa buhay. Paano nila naranasan na si Jehova ang Tagatupad ng kaniyang mga pangako?

Gusto Ko Nang Tumigil sa Paglilingkod sa Diyos

Magpapari sana si Martín Paredes pero gusto na niyang tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Paano nagbago ang isip niya dahil sa aklat na hiniram niya sa accountant?