Noong Hunyo 28, 2013, ipinatalastas sa jw.org na ang Watchtower ONLINE LIBRARY (WOL) ay available na sa 100 wika. Ang WOL ay katulad ng Watchtower Library sa CD-ROM. Puwedeng gamitin ang WOL sa mga device na may access sa Internet, gaya ng desktop o laptop computer, tablet, o smartphone. Karamihan sa mga publikasyon dito ay mula taóng 2000 pataas. Sa maraming wika, isinama rin ang Bagong Sanlibutang Salin at Kaunawaan sa Kasulatan. Ang buton na “Hanapin” ay magagamit sa paghahanap ng salita, parirala, o kombinasyon ng mga salita, gaya ng puwedeng gawin sa Watchtower Library. Sa online library, puwede kang maghanap  ng mga teksto o impormasyon sa isang wika, at i-synchronize ito sa ibang wika. Narito ang sinabi ng ilan tungkol sa napakagandang pantulong na ito sa pagsasaliksik:

“Maraming maraming salamat sa inyo dahil sa WOL. Nang makita ko ang bagong pantulong na ito sa pag-aaral, napakasaya ko. Wala akong alam sa computer programming o Web design, pero masasabi kong napakaganda nito. Kitang-kita ang pag-ibig ninyo sa kapuwa, pag-ibig ninyo sa inyong mga kapatid, at pag-ibig ninyo kay Jehova. Makikita sa disenyo ng WOL na talagang nagmamalasakit kayo. Wala na akong mahihiling pang mas magandang regalo sa aking Ama sa langit na si Jehova. Maraming salamat sa inyo.”—A., Argentina.

“Hindi ako makapaniwala! Tiningnan ko ngayong hapon ang WOL, at isa sa mga bagong wika ang Haitian Creole. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Kitang-kita naman sa sulat ko na halos wala akong masabi. Pagpalain nawa ni Jehova ang lahat ng inyong pagsisikap, at patuloy nawa kayong patnubayan ng kaniyang banal na espiritu.”—D.C., Estados Unidos.