Noong Biyernes, Hulyo 5, 2013, natuwa ang pamilyang Bethel sa Estados Unidos nang ipatalastas ni Anthony Morris ng Lupong Tagapamahala: “Noong Huwebes, Hulyo 4, 2013, nabuo ang isang kasunduan sa pagbebenta ng anim na gusali sa 117 Adams Street at 90 Sands Street sa Brooklyn. Dahil diyan, kailangan na nating bakantihin ang Building 1 hanggang 5 sa kalagitnaan ng Agosto ng taóng ito.”

Ipinaliwanag ni Brother Morris na ang Laundry and Dry Cleaning Department, na nasa ikaanim at ikapitong palapag ng Building 3, ay mananatili roon hanggang kalagitnaan ng 2014. “Ang gusali sa 90 Sands  Street,” ang sabi niya, “ay malamang na bakantihin sa 2017.”

Ang pagbebenta sa anim na malalaking gusali ay bahagi ng proyektong ilipat ang punong-tanggapan ng mga Saksi ni Jehova sa New York City patungo sa 102-ektaryang property sa Warwick, New York. Pero hindi pa puwedeng simulan ang paglilinis at paghuhukay sa construction site hangga’t hindi nakakakuha ng kailangang mga permit.

Kaya noong Huwebes, Hulyo 18, sabik na nakinig ang pamilyang Bethel sa Estados Unidos sa patalastas ni Mark Sanderson ng Lupong Tagapamahala: “Natutuwa kaming ipaalam sa inyo na noong Miyerkules ng gabi, Hulyo 17, nagkaisa ang Warwick Planning Board sa pag-aproba sa site plan ng bagong punong-tanggapan ng mga Saksi ni Jehova. Ito ang final approval na kailangan natin para makakuha ng mga building permit para masimulan ang konstruksiyon. Nakakatuwang isipin na inilabas ang approval, eksaktong ikaapat na taon mula nang bilhin ang property sa Warwick. At ang kamakailang mga pangyayari na umakay sa pag-aprobang ito ay katibayan ng pagpapala ni Jehova.” Pinasalamatan ni Brother Sanderson ang lahat sa kanilang pagpapagal at marubdob na pananalangin para sa mahalagang proyektong ito. “Higit sa lahat,” ang sabi niya, “pinapupurihan at pinasasalamatan natin si Jehova sa mahalagang development na ito sa relokasyon ng punong-tanggapan sa Warwick, New York.”

Noong Biyernes, Hulyo 26, nagsalita si Brother Morris sa harap ng mga 1,000 boluntaryo sa Bethel at Regional  Building Committee (RBC) sa bagong dining room na itinayo sa Tuxedo, New York, hindi kalayuan sa Warwick. Pagkatapos magbigay ng espirituwal na pampatibay, sinabi niyang may ipapatalastas siya. “Hawak ko ngayon,” sabi ni Brother Morris, “ang isang bagay na katatanggap ko lang pero gusto kong ibahagi sa inyo. Sa itaas ng form na ito, may nakalagay: ‘Building Permit.’ ” Bago pa niya maituloy ang pagbasa, dumagundong ang palakpakan. Pagkatapos, binasa ni Brother Morris ang ilang bahagi ng unang mahalagang building permit na inilabas ng bayan ng Warwick tatlong oras pa lang ang nakalilipas.

Ano Na’ng Nangyayari sa Wallkill, Warwick, at Tuxedo?

Mula nang simulan ang pagpapalawak ng pasilidad sa Wallkill noong Agosto 2009, may mga 2,800 kapatid na ang nakapaglingkod doon bilang mga pansamantalang boluntaryo. Kasama sa proyekto ang isang bagong residence building, parking garage, at office building. Kinukumpuni rin ang isa sa mga residence building, at may mga pagbabagong ginagawa sa printery, laundry, auditorium, services building, at main lobby. Inaasahang magpapatuloy ang proyekto sa Wallkill hanggang sa pagtatapos ng 2015.

Nagsisimula na rin ang konstruksiyon sa bagong punong-tanggapan sa Warwick. Mula nang umpisahan ang proyekto, ilang buwan din ang inabot sa pagpapatag at paghuhukay, pati na sa pag-iinstila ng mga tubo at kawad sa ilalim ng lupa. Noong huling bahagi ng 2013, nagsimula ang konstruksiyon sa unang tatlong gusali—Vehicle Maintenance Building, Visitor Parking Garage, at Maintenance Building. Kailangang-kailangan ang mga gusaling ito sa panahon ng konstruksiyon  at kahit pagkatapos ng proyekto. Plano namang simulan ang konstruksiyon sa mga residence building at Office/Services Building sa 2014.

Ang pasilidad sa Tuxedo, 20-ektaryang property na mga sampung kilometro sa hilaga ng Warwick, “ay mahalaga para sa pagtatayo ng punong-tanggapan sa Warwick,” ang sabi ni Kenneth Chernish, miyembro ng Construction Project Committee. “Dito titira ang ilang boluntaryo at gagamitin din ito para sa paghahanda ng kanilang pagkain at kinakailangang materyales at equipment.” Para mapabilis ang proyekto sa Tuxedo, tumutulong ang ilang pilíng RBC mula sa silangang bahagi ng Estados Unidos para sa ilang aspekto ng proyekto.

Maraming boluntaryo sa mga RBC sa buong bansa ang gustong makatulong sa konstruksiyon ng bagong punong-tanggapan. Naghahanda na ang mga kapatid na may kasanayan para maging mga pansamantalang boluntaryo sa mga proyektong ito. Sinabi ni Leslie Blondeau, boluntaryo sa Plumbing Department kasama ang kaniyang asawang si Peter, “Dahil magkasama kaming nagtatrabaho, nagiging mas malapít kami sa isa’t isa at nagkakaroon kami ng mga alaalang hindi namin malilimutan kailanman.”

“Sa electrical ang trabaho ko sa Tuxedo,” ang sabi ni Mallory Rushmore. “Araw-araw, napakasayang makita ang lahat ng nandito—lahat ng boluntaryo—na sama-samang nagtatrabaho.”

“Espesyal na pribilehiyo ito,” ang sabi ni Quincy Dotson. “Akala ko, marami akong isasakripisyo, ‘yon pala, mas marami akong tatanggaping pagpapala.”

“Ang sarap maging bahagi ng proyektong ito,” ang sabi Brother Chernish. “Ang bilis at ang husay magtrabaho ng mga kapatid. Ang saya-saya pa nila.”