Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

2014 Taunang Aklat ng mga Saksi ni Jehova

 SIERRA LEONE AT GUINEA

2002-2013 Hanggang Ngayon (Bahagi 1)

2002-2013 Hanggang Ngayon (Bahagi 1)

“Salamat, Jehova!”

Nang nagiging maayos na ang mga kalagayan, bumalik ang mga kapatid sa kanilang bahay. Muling nabuo ang mga kongregasyong naapektuhan ng digmaan, lalo na ang mga nasa silangan ng Sierra Leone. Inireport ng isang special pioneer: “Noong una naming pulong, 16 ang dumalo, nang sumunod ay 36, ‘tapos 56, at noong Memoryal, 77 ang dumalo! Napakasaya namin!” May 9 na bagong kongregasyon na naitatag, kaya 24 na ang lahat ng kongregasyon. May bagong datíng na sampung misyonerong nagtapos sa Gilead na lalo pang nagpasigla sa gawaing pangangaral. Noong 2004, ang dumalo sa Memoryal ay 7,594—mahigit limang beses na mas marami kaysa sa bilang ng mga mamamahayag! Sumulong din ang gawain sa Guinea.

Ang Lupong Tagapamahala ay agad na naglabas ng pondo para matulungan ang mga kapatid. (Sant. 2:15, 16) Ang mga grupo ng boluntaryo ay nagtayo o nagkumpuni ng 12 Kingdom Hall. Kinumpuni rin nila ang isang Assembly Hall sa Koindu. Nagtayo rin sila ng 42 simpleng mga tirahang yari sa laryong putik para sa mga pamilyang nawalan ng bahay. Habang naluluha sa tuwa at nakatayo sa tabi ng kaniyang bagong bahay na yero ang bubong, ganito ang naisigaw ng isang biyudang sister na mga 70 anyos: “Salamat, Jehova! Salamat, Jehova! Salamat, mga kapatid!”

Ang tanggapang pansangay ay nagtayo rin ng mga Kingdom Hall gamit ang pondo para sa mga lupaing limitado ang kakayahan o pananalapi. Sinabi ni Saidu Juanah, isang  elder at payunir sa Bo West Congregation: “Sabi sa akin ng isang sister, ‘Kapag nabalitaan kong patatayuan tayo ng bagong Kingdom Hall, ipapalakpak ko ang mga kamay at paa ko!’ Kaya nang ipatalastas ko na magkakaroon na kami ng bagong bulwagan, napatalon ang sister mula sa kaniyang kinauupuan na pumapalakpak at sumasayaw—‘pumalakpak’ nga ang kaniyang mga kamay at paa!”

Noong 2010, inialay ng Waterloo Congregation ang isang bagong Kingdom Hall na puwede ring gawing Assembly Hall na may 800 upuan. Nang araw na bilhin ng kongregasyon ang lote, may nag-alok sa may-ari na bibilhin niya iyon sa mas mataas na halaga. Sinabi ng may-ari, “Mas gugustuhing ko pang maitayo sa aking lupa ang isang sambahan kaysa gamitin ito sa negosyo.”

Sa tulong ng programa para sa mga lupaing limitado ang kakayahan o pananalapi, 17 Kingdom Hall na ang naitayo sa Sierra Leone, at 6 sa Guinea. Maraming tao ang naaakit na dumalo sa mga pulong dahil sa simple pero marangal na mga dako ng pagsambang ito.

Nasusumpungan ang mga Nawalang Tupa ni Jehova

Habang dumarami ang aktibo sa pangangaral, ang tanggapang pansangay ay nagsaayos ng dalawang-buwang kampanya para makapangaral sa mga teritoryong madalang gawin. Nakapamahagi ang mga mamamahayag ng halos 15,000 aklat at marami silang magagandang karanasan. Itinatanong ng ilang tao kung bubuo raw ba ang mga Saksi ni Jehova ng mga kongregasyon sa mga lugar na iyon. Bilang resulta, dalawang kongregasyon ang naitatag nang maglaon. Sa isang liblib na nayon, may natagpuan ang mga brother na dalawang sister na naputol ang kaugnayan sa organisasyon noong sila ay lumikas sa panahon ng digmaan. Agad na nag-organisa ang mga brother ng regular na mga pulong at nakapagpasimula rin ng mga pag-aaral sa Bibliya sa lugar na iyon.

 Noong 2009, nabalitaan ng tanggapang pansangay na may mga tao sa isang nayon sa gitna ng kagubatan ng Guinea na nagsasabing sila’y mga Saksi ni Jehova. Nang magpadala ang sangay ng mga brother para mag-imbestiga, nalaman ng sangay na isang may-edad nang brother ang umuwi roon nang ito’y magretiro. Inaralan niya ng Bibliya ang ilang lalaking tagaroon bago siya namatay. Isa sa mga ito ang nanampalataya kay Jehova at nagsimulang ibahagi sa iba ang kaniyang kaalaman sa Bibliya. Nagdaos din siya ng mga pulong gamit ang mga publikasyon ng brother na namatay. Dalawampung taon nang sumasamba kay Jehova ang grupo bago pa sila natuklasan ng isang mamamahayag. Agad na nagpadala ang sangay ng mga brother na tutulong sa kanila sa espirituwal. Noong 2012, 172 taganayon ang dumalo sa Memoryal ng kamatayan ni Kristo.

Sa nakalipas na mga taon, parami nang parami ang natatagpuang ‘nawalang tupa.’ Sila ang mga taong napalayo o inalis sa kongregasyon. Marami sa mga alibughang ito ang nagbago at nanumbalik sa katotohanan. Buong-puso silang tinanggap ng bayan ni Jehova.Luc. 15:11-24.

Tinatanggap ng Taimtim na mga Muslim ang Katotohanan

Sa pagbabahagi ng mabuting balita sa iba, si apostol Pablo ay naging “lahat ng bagay sa lahat ng uri ng tao.” (1 Cor. 9:22, 23) Ganiyan din ang mga Saksi ni Jehova sa Sierra Leone at Guinea. Gumagamit sila ng iba’t ibang paraan para makuha ang interes ng mga tao. Islam ang pinakamalaking relihiyon sa dalawang bansa. Pansinin kung paano nangangatuwiran ang ilang mamamahayag sa mga Muslim na bukás ang isip.

Sinabi ng dating Muslim na si Saidu Juanah: “Naniniwala ang mga Muslim na si Adan ay nilalang mula sa alabok pero una siyang nabuhay sa paraiso sa langit. Para  matulungan silang makuha ang tamang pagkaunawa, tinatanong ko sila, ‘Saan ba galing ang alabok?’

“ ‘Sa lupa,’ ang sagot nila.

“ ‘Kung gayon, saan nilalang si Adan?’ ang tanong ko pa.

“ ‘Sa lupa,’ ang sabi nila.

“Para maidiin ang punto, binabasa ko ang Genesis 1:27, 28 at saka ko itinatanong, ‘May mga anak ba ang mga nilalang sa langit?’

“ ‘Wala. Wala namang kasarian ang mga anghel,’ ang sagot nila.

“ ‘Nang utusan ng Diyos sina Adan at Eva na mag-anak, nasaan kaya sila?’ ang tanong ko.

“ ‘Sa lupa,’ ang sagot nila.

“ ‘Kapag ibinalik ng Diyos ang Paraiso, saan kaya niya ibabalik ang Paraisong iyon?’ ang tanong ko.

“ ‘Dito sa lupa,’ ang sagot nila.”

Sinabi pa ni Saidu, “Dahil sa gayong pangangatuwiran mula sa Kasulatan, maraming taimtim na Muslim ang patuloy na nakikinig at tumatanggap ng literatura sa Bibliya.”

Kuning halimbawa si Momoh, isang Muslim na nagpapatakbo ng tindahan at gustong maging isang Imam. Nang mangatuwiran sa kaniya mula sa Kasulatan ang mga misyonerong Saksi, naging mausisa si Momoh. Dumalo siya sa isang sesyon ng pansirkitong asamblea at nagustuhan niya ang kaniyang narinig. Pagkalipas ng apat na araw, siya, ang kaniyang asawang si Ramatu, at lima nilang anak ay dumalo sa Memoryal ng kamatayan ni Jesus. Naging masigasig si Momoh sa pag-aaral niya ng Bibliya. Pagkatapos ng ilang pag-aaral, itinigil niya ang pagtitinda ng sigarilyo. Sinasabi niya sa kaniyang mga kostumer na nakakasamâ sa kalusugan ang sigarilyo at ayaw ng Diyos dito. Tinuruan na rin niya ng Bibliya ang kaniyang asawa at mga anak sa kanilang tindahan. Kapag may bumibili sa panahon  ng kanilang pag-aaral, sinasabi niya sa kanila na maupo muna at maghintay kasi napakahalaga sa kanilang pamilya ng pag-aaral nila. Nang gawing legal nina Momoh at Ramatu ang kanilang kasal, sinalansang sila ng kani-kanilang pamilya. Pero lakas-loob silang nagpatotoo sa kanilang mga kamag-anak. Nang maglaon, iginalang sila ng mga ito dahil sa kanilang mainam na paggawi. Si Momoh ay nabautismuhan noong 2008, at si Ramatu noong 2011.

Pagtataguyod sa Kabanalan ng Dugo

Lakas-loob na itinataguyod ng bayan ni Jehova ang mga pamantayan ng Diyos sa moral, kasama na ang kaniyang pangmalas sa dugo. (Gawa 15:29) Dumaraming propesyonal sa medisina sa Sierra Leone at Guinea ang gumagalang sa paninindigang ito.

Pinatitibay ng mga brother ang isang sister na nasa ospital

 Noong 1978, ang mga brother ay namahagi ng buklet na Jehovah’s Witnesses and the Question of Blood sa mga doktor, nars, administrador ng ospital, abogado, at mga hukom sa buong Sierra Leone. Di-nagtagal, isang sister na malapit nang manganak ang nagkaroon ng internal bleeding at ayaw siyang gamutin ng mga doktor kung hindi siya magpapasalin ng dugo. Pero isang doktor ang pumayag na gamutin siya dahil nabasa nito ang kapaki-pakinabang at lohikal na impormasyon sa buklet na Blood. Ang sister ay nagsilang ng isang malusog na sanggol na lalaki at mabilis na nakarekober.

Noong mga 1991, nabasa ni Dr. Bashiru Koroma, isang siruhano sa Kenema Hospital, ang brosyur na How Can Blood Save Your Life? Dahil humanga sa nilalaman nito, nag-aral siya ng Bibliya at dumalo sa mga pulong. Nang isang Saksi na siyam na taóng gulang ang kailangang operahan dahil sa isang aksidente, tinanggihan ng mga doktor na operahan siya nang walang dugo. Sinabi nila sa mga magulang niya, “Iuwi n’yo na ang anak n’yo, at hintayin n’yong mamatay!” Nilapitan ng mga magulang si Dr. Koroma, na matagumpay namang nakapag-opera sa batang lalaki.

Si Dr. Koroma ay Brother Koroma na ngayon—isang masigasig na tagapagtanggol ng panggagamot nang walang dugo. Iniiwasan siya ng ibang mga doktor dahil sa kaniyang paninindigan, pero lahat ng pasyente niya ay gumagaling. Nang maglaon, kinokonsulta na siya ng ilang kasamahan niya kapag may mahihirap silang operasyon.

Mula 1994, ang Hospital Information Desk ng sangay sa Freetown ay bumuo ng mga Hospital Liaison Committee sa Sierra Leone at Guinea. Ang mga komiteng ito ay maibiging tumutulong sa maraming may-sakit na Saksi. Marami rin silang nahihikayat na mga propesyonal sa medisina para gamutin ang mga Saksi nang walang dugo.