NOONG 1956, ipinalabas ng mga kapatid sa Freetown ang pelikulang The New World Society in Action. Inireport nila:

“Nirentahan namin ang pinakamalaking bulwagan sa Freetown at namahagi kami ng 1,000 imbitasyon. Iniisip namin kung gaano karami ang pupunta. Kalahating oras bago magsimula ang palabas, 25 pa lang ang tao. Pagkalipas ng 15 minuto, 100 pa ang dumating. Di-nagtagal, punô na ang 500 upuan. At isang daan pa ang pumayag na tumayo, makapanood lang. May 500 pang hindi nakapasok. Maghihintay kaya sila para sa ikalawang pagpapalabas? ‘Oo,’ ang sagot nila. At naghintay nga sila, kahit umuulan!”

Pagkaraan ng maraming taon, mahigit 80,000 katao sa buong Sierra Leone ang nakapanood nito at ng iba pang pelikula.