Philip Tengbeh

  • ISINILANG 1966

  • NABAUTISMUHAN 1997

  • Isa sa mga lumikas na tumulong sa pagtatayo ng limang Kingdom Hall.

NOONG 1991, lumikas kami ng asawa kong si Satta nang lusubin ng mga rebelde ang aming lugar, ang Koindu, Sierra Leone. Mula noon, walong taon kaming nagpalipat-lipat sa maraming kampo. Kapos kami sa pagkain, nagkakasakit, at napapaligiran ng imoral na mga kapitbahay sa kampo.

Sa bawat kampo, hinihiling namin sa mga nangangasiwa na pagkalooban kami ng lote para pagtayuan ng Kingdom Hall. Kung minsan, napagbibigyan kami, minsan naman, hindi. Pero anuman ang sitwasyon, lagi kaming nagsasaayos ng isang lugar para sa pagsamba. Determinado kaming maglingkod kay Jehova. Nang maglaon, apat nang Kingdom Hall ang naitayo namin sa mga kampo.

Nang matapos ang digmaan, hindi na kami makabalik sa aming bahay. Hindi kasi puwedeng panirahan ang Koindu dahil sa maraming taon ng digmaan. Kaya dinala kami sa isa pang kampo malapit sa Bo. Sa tulong ng pondo mula sa tanggapang pansangay, naitayo namin doon ang panlimang Kingdom Hall.