Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 PANGANGARAL AT PAGTUTURO SA BUONG LUPA

Mga Lupain sa Amerika

Mga Lupain sa Amerika
  • LUPAIN 57

  • POPULASYON 970,234,987

  • MAMAMAHAYAG 3,943,337

  • PAG-AARAL SA BIBLIYA 4,341,698

Pinatuloy Muna ng mga Saksi ang Mag-asawa

Sa Las Vegas, Nevada, isang mag-asawang di-Saksi ang gustong tumira sa mas tahimik na lugar, kaya ibinenta nila ang kanilang bahay para lumipat sa Dominican Republic. Pero kailangan nang mabakante ang bahay nila sampung araw bago ang kanilang flight. Kaya pinatuloy muna sila ng kapitbahay nilang mga Saksi ni Jehova.  Habang nakikituloy sila, dumalo sa Kingdom Hall ang mag-asawa at narinig nilang binanggit sa pulong ang taóng 1914. Naging interesado sila dahil alam nilang importanteng petsa iyon sa kasaysayan ng daigdig. Pagkarating sa Dominican Republic, humiling sila ng pag-aaral sa Bibliya sa unang mga Saksing dumalaw sa kanila. Pagkaraan ng 14 na buwan, pareho na silang nakaalay at bautisado.

Iyon Talaga ang Kailangan Niya

Sa International Book Fair noong 2012 sa Panama City, Panama, naglagay ang mga kapatid ng isang literature stand. May lumapit sa kanila na dalawang babaing estudyante. Sinabi ng isang estudyante sa sister na nagbabantay sa stand na nalulungkot siya. Ipinaliwanag ng estudyante na adik ang tatay niya at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ipinakita ng sister ang kabanata 23, “Paano Kung Alkoholiko o Lulong sa Droga ang Magulang Ko?” ng aklat na Ang mga Tanong ng mga KabataanMga Sagot na Lumulutas, Tomo 2. Tuwang-tuwang sinabi ng estudyante: “Ito talaga ang kailangan ko!” Niyakap ng mga estudyante ang sister at bumalik sila pagkaraan ng isang oras para muling magpasalamat. Sa loob ng limang araw na book fair, ang mga kapatid ay nakapamahagi ng 1,046 na aklat, 1,116 na magasin, at 449 na brosyur. Limampu’t anim ang nagbigay ng kanilang adres para madalaw ng mga Saksi.

Apat na Taóng Nangaral Nang Mag-isa

Si Fredy, na may katutubong wikang Cabecar, ay nakatira sa liblib na komunidad sa isang bundok sa Costa Rica. Mga apat na taon na ang nakararaan, noong nagtatrabaho siya sa kabisera, sa San José, nakatanggap si Fredy ng aklat  na Ano ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya? at ng brosyur na Ano ang Hinihiling ng Diyos sa Atin? Sinabi ng mamamahayag na nagbigay sa kaniya ng mga literatura na mangaral siya sa mga kababayan niya, kaya bumalik siya sa kanilang lugar. Pinag-aralan niyang mag-isa ang aklat na Itinuturo ng Bibliya, at gumawa siya ng mga pagbabago sa buhay. Sa katunayan, pinakasalan niya ang kaniyang kinakasama. Pagkatapos, itinuro niya ang katotohanan sa mga Cabecar sa abot ng kaniyang makakaya.

Nagsaayos si Fredy ng mga klase para sa kaniyang mga estudyante sa Bibliya. Hinati niya sila sa anim na klase, depende sa markang nakuha nila sa ibinigay niyang exam tungkol sa Bibliya. Nagdaos din siya ng mga pulong, pati ng Memoryal. Gumawa siya ng sariling imbitasyon, na nagsasabi: “Iniimbitahan kayo ng mga Saksi ni Jehova na dumalo sa Memoryal ng kamatayan ni Kristo.” Mag-isa niyang ginawa ang lahat ng ito sa loob ng apat na taon! Pero nananalangin siya kay Jehova na sana’y may tumulong sa kaniya na mga Saksi.

Kamakailan lang, sinagot ang panalangin ni Fredy. Kahit mahirap ang paglalakbay sa komunidad nila Fredy, may mga Saksing pumunta roon at hangang-hanga sila sa mga nagawa niya. Iniulat nila, “Hindi pa bautisado si Fredy, pero para na siyang Saksi!” Pagkaraan lang ng tatlong buwan, naaprubahan siya bilang di-bautisadong mamamahayag. Para mabautismuhan, kailangan niyang bumaba ng bundok para daluhan ang una niyang kombensiyon. Isinama niya ang 19 sa kaniyang mga estudyante sa Bibliya. Sa ngayon, may tinutulungan si Fredy na tatlo pang grupo ng mga Cabecar na nakatira sa mas liblib na mga nayon.

Costa Rica: Si Fredy, na isa na ngayong regular pioneer, ay naglalakbay nang malayo para puntahan ang mga inaaralan niya sa Bibliya

Ipinagtanggol Niya ang Kaniyang Pananampalataya sa Paaralan

Si Anna ay estudyante sa haiskul sa Estados Unidos. Isang araw, kinailangan niyang ipagtanggol ang kaniyang  pananampalataya sa mga kaeskuwela niyang galit na galit dahil hindi siya naniniwala sa Trinidad. “Pinagkaisahan nila ako,” ang sabi niya, “pero kalmado lang ako kasi ayokong may masabing masama ang mga tao sa mga Saksi ni Jehova.” Nanalangin siya nang gabing iyon kay Jehova para sa lakas ng loob at nagsaliksik tungkol sa Trinidad. Kinabukasan, dinala ni Anna ang Bibliya niya. Pinalibutan siya ng kaniyang mga kaklase, at marami ang ngumingisi. Pero buong-tapang niyang ibinahagi ang ilang teksto at ipinaliwanag ang mga ito. Bandang huli, hindi na makakibo ang mga nakikipagtalo sa kaniya. Sinabi ng pasimuno sa kanila, na siya ring presidente ng klase, na iginagalang na niya ngayon ang mga Saksi ni Jehova. Sa buong taon ng klase, marami siyang naitanong tungkol sa mga paniniwala ni Anna.

Tiyempong Nasira ang Sapatos Niya

Isang Linggo ng umaga, papunta na sana ng simbahan ang isang babae sa Barbados nang mapatid ang strap ng  sapatos niya. Humingi siya ng perdible sa isang malapit na bahay para sa sapatos niya. Bahay pala iyon ng isang sister at ng kaniyang anak. Habang inaayos ng babae ang kaniyang sapatos, ipinaliwanag ng sister kung paano natutupad sa ngayon ang mga hula sa Bibliya. Inimbitahan naman siya ng anak ng sister na dumalo ng pulong sa Kingdom Hall kasama nila nang umaga ring iyon. Dahil huli na siya sa pagsisimba, pumayag ang babae. Sa pulong, binuklat niya ang lahat ng teksto gamit ang Bibliya niyang King James. Talagang humanga siya sa programa. Sinabi niyang sawa na siya sa maiingay na tambol at sigawan sa kanilang simbahan, at noon pa niya gustong pag-aralan ang Bibliya sa isang mas tahimik na kapaligiran. Tinanggap niya ang aklat na Itinuturo ng Bibliya pati na ang isang pag-aaral sa Bibliya. Dumadalo na siya ngayon sa lahat ng pulong at masiglang nakikibahagi.

Isa Lang ang Makakapigil sa Kaniya sa Pangangaral

Ikinuwento ng isang kabataang brother sa Guyana: “Gustung-gusto kong mangaral sa mga kaklase ko, pero naiinis ang isa sa kanila kapag nangangaral ako. Isang araw, itinulak niya ako sa pader at sinabi, ‘Tigilan mo ‘yang pangangaral mo!’ Sinabi kong si Jehova lang ang makakapigil sa akin sa pangangaral. Dahil nangaral pa rin ako, nilaslas niya ang backpack ko. Tapos sinuntok niya ako sa mukha at pumutok ang labi ko. Ipinatawag kaming dalawa sa opisina ng head teacher. Tinanong ako ng head teacher kung bakit ako sinuntok. Sinabi kong nangangaral ako ng mabuting balita. Tinanong ako ng teacher kung bakit hindi ako gumanti, at sinabi pa ngang sana iyon ang ginawa ko. Sinabi kong natutuhan ko sa Bibliya sa Roma 12:17 na ang mga Kristiyano ay ‘hindi dapat gumanti kaninuman ng masama para sa masama.’ Pagkatapos, pinalabas na ako ng teacher at sinabing siya na ang bahala sa kaklase kong sumuntok sa akin.”

Catamarca, Argentina