Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 PANGANGARAL AT PAGTUTURO SA BUONG LUPA

Europa

Europa
  • LUPAIN 47

  • POPULASYON 741,892,871

  • MAMAMAHAYAG 1,601,915

  • PAG-AARAL SA BIBLIYA 862,555

“Naliligaw Ka Ba?”

Sa Sweden, isang babaing Somali ang inanyayahang dumalo sa pulong sa Kingdom Hall. Pero hindi maganda ang nangyari nang dumalo siya. Walang bumati sa kaniya; tinitingnan lang siya ng lahat. Asiwang-asiwa siya. May isang nakapansin na hindi siya komportable at nagtanong, “Naliligaw ka ba?”

“Sa tingin ko nga!” ang sabi niya sabay alis. Nang magkita uli  sila ng mga Saksing nag-anyaya sa kaniya, masama ang loob niya at sinabing hinding-hindi na siya dadalo. Nagtataka ang mga kapatid dahil hindi naman nila siya nakita sa Kingdom Hall. Nang magkaliwanagan, nalaman nilang sa simbahan pala siya nagpunta!

Inanyayahan uli siya ng mga Saksi na dumalo sa Kingdom Hall. Pumayag siya, pero sinabi niyang kapag naasiwa siya uli, hindi siya magtatagal nang sampung minuto. Pagpasok niya sa Kingdom Hall, mainit siyang tinanggap ng mga kapatid! Sa sobrang saya niya, siya pa ang huling umalis sa Kingdom Hall pagkatapos ng pulong.  Mula noon, regular na siyang dumadalo at bautisado na ngayon.

May Nakita Siyang Imbitasyon sa Daan

Greece: Ibinabahagi na ni Stergios sa iba ang natagpuan niyang kayamanan

Si Stergios ay nakatira sa Greece. Isang umaga pagkagaling sa trabaho, naisip niyang dumaan sa ibang ruta pauwi. Habang naglalakad, may nakita siya sa daan na nakakuha ng atensiyon niya—isang imbitasyon sa Memoryal ng kamatayan ni Kristo. Nabasa niya ang tanong na “Ano ang pangmalas mo kay Jesus?” Dahil may mga tao sa paligid, nahiya siyang pulutin ang imbitasyon. Pagdating sa bahay, naiisip niya ang tanong at gusto niyang malaman ang iba pang nakasulat doon.

May usapan si Stergios at ang mga kaibigan niya na magkape nang hapong iyon. Doon uli siya dumaan kung saan niya nakita ang imbitasyon, at umasang naroon pa ito. Tama nga siya, pero may mga tao pa rin sa paligid kaya hindi niya uli ito kinuha. Pagkatapos nilang magkape, doon na naman siya dumaan—naroon pa rin ang imbitasyon. Ngayon, pinulot na niya ito. Pagkabasa, nagpasiya siyang dumalo sa Memoryal.

Pagkatapos ng Memoryal, tinanggap ni Stergios ang alok na libreng pantahanang pag-aaral sa Bibliya. Nagsimula siyang dumalo sa mga pulong at sumulong sa espirituwal. Nabautismuhan siya sa isang pantanging asamblea noong Marso 2013.

Nabago ang Tingin sa mga Saksi Dahil sa Isang Talk Show sa Radyo

Noong Enero 2010, si Finn, isang brother sa Copenhagen, Denmark, ay nagdala ng ilang magasin nang lumabas siya para maglakad-lakad. Nang dumaan siya sa isang  iskinita, may nakasalubong siyang isang may-edad na lalaki. Inialok ni Finn sa lalaki ang mga isyu ng Disyembre 2009, na may ilang artikulo tungkol sa Pasko. Nang magsalita ang lalaki, nakilala ni Finn ang boses nito. Isa itong napakaedukadong host ng talk show sa radyo. Kinabukasan, nakinig si Finn sa programa ng host at nagulat siya nang ikuwento ng host na may tinanggap siyang mga magasin noong nakaraang araw. Binasa rin niya sa kaniyang programa ang ilang bahagi ng mga artikulo. Isa na rito ang tungkol sa mahiwagang “bituin” na lumitaw nang isilang si Jesus. Inamin niya na posible ngang galing iyon kay Satanas.

Natuwa si Finn na nagustuhan ng host ang mga magasin kaya tinawagan niya ito. Sa kanilang pag-uusap, magalang na itinanong ni Finn kung posibleng bumuo ng isang programa sa radyo tungkol sa mga paksa sa Bibliya. Makalipas ang dalawang linggo, naaprubahan ito. Inere sa radyo ang mahigit 30 tigdadalawang-oras na programa tungkol sa mga Saksi ni Jehova at sa Bibliya. Sa programa, tinatalakay ng host at ni Finn ang ilang pilíng paksa at sinasagot nila ang daan-daang tawag ng mga tagapakinig.

Isa sa mga tagapakinig ang tumawag sa technician ng istasyon ng radyo at iniwan ang numero ng kaniyang telepono. Gusto niyang makontak siya ng mga Saksi. Agad naman itong isinaayos. Matagal nang may naririnig na masasamang bagay tungkol sa mga Saksi ni Jehova ang lalaking ito mula sa kaniyang pamilya’t mga kaibigan, pero dahil sa programang iyon, nagbago ang tingin niya sa mga Saksi. Napasimulan ang isang pag-aaral sa Bibliya, at noong 2013, dumalo siya sa Memoryal at sa espesyal na pahayag. Regular na siyang  dumadalo sa mga pulong tuwing Linggo at nagbibigay ng magagandang komento sa Pag-aaral sa Bantayan. May iba pa sa kanilang lugar na tumanggap din ng katotohanan dahil sa narinig nila sa programang iyon sa radyo.

Nag-iwan Siya ng Imbitasyon sa Pinto Nila

Huling araw na ng isang pandistritong kombensiyon sa Italy. Nang nagpapaalam si Lucio sa mga kaibigan niya, may mag-asawang lumapit sa kanila. Tinanong sila ni Lucio kung saang kongregasyon sila. “Wala kaming kongregasyon,” ang sabi nila.

“May nag-imbita sa inyo?” ang tanong ni Lucio.

“Wala, pumunta lang kami,” ang sagot nila.

Nagtaka si Lucio, kaya magalang niyang itinanong, “Paano n’yo nalaman na may kombensiyon?”

Sinabi nila, “May nakita kaming imbitasyon sa pinto namin, kaya pumunta kami.”

Nang sabihin ng mag-asawa kung saan sila nakatira, biglang sinabi ni Ester na asawa ni Lucio: “Ako y’ong nag-iwan ng imbitasyon! Huling araw na kasi ng kampanya kaya naisip kong iwan na lang ang natirang mga imbitasyon sa mga bahay na walang tao kaysa itapon.” Nang makita ng mag-asawa ang imbitasyon, nagpasiya silang pumunta sa Assembly Hall para madaluhan ang programa sa Linggo. Matapos ang maikling kuwentuhan, inimbitahan nina Lucio at Ester ang mag-asawa na kumain sa kanilang bahay, at doon nila itinuloy ang kuwentuhan. Tumanggap ng pag-aaral sa Bibliya ang interesadong mag-asawang ito. Handang-handa sila tuwing mag-aaral ng Bibliya. Dumadalo na rin sila ngayon at nakikibahagi sa mga pulong.