Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

2014 Taunang Aklat ng mga Saksi ni Jehova

 PANGANGARAL AT PAGTUTURO SA BUONG LUPA

Aprika

Aprika
  • LUPAIN 58

  • POPULASYON 979,685,702

  • MAMAMAHAYAG 1,363,384

  • PAG-AARAL SA BIBLIYA 3,265,314

“Handa Na Akong Iwan ang Babilonyang Dakila”

Si Thomson, isang kabataang taga-Uganda, ay nawalan ng gana sa relihiyon. Dismayado siya sa mga klero dahil lagi na lang silang nanghihingi ng pera. Kaya hindi na siya dumalo sa kahit anong misa. Pero araw-araw pa rin niyang binabasa ang Bibliya. Naging interesado siya sa aklat ng Apocalipsis at pinagsikapan niyang intindihin ito. Nagsusulat siya ng mga nota sa maliit niyang  notebook. Nagbabasa noon ng Bibliya si Thomson sa trabaho niya sa isang construction site nang matagpuan siya ng isang brother. Maganda ang naging talakayan nila at tinanggap ni Thomson ang aklat na Ano ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya? Sa loob lang ng magdamag, nabasa niya ang buong aklat. Kinabukasan, may natanggap na text message ang brother: “Salamat sa Panginoon dahil sa mga impormasyong ibinigay mo. Handa na akong iwan ang Babilonyang Dakila.” Humingi si Thomson ng lahat ng mga publikasyong binabanggit sa mga talababa at apendise ng aklat. Sineryoso niya ang pag-aaral ng Bibliya. Mabilis siyang sumulong at nabautismuhan sa 2012 “Ingatan Mo ang Iyong Puso!” na Pandistritong Kombensiyon. Noong Marso 2013, naging regular pioneer si Thomson. Tinutulungan niya ngayon ang iba na makitang dapat din nilang iwan ang Babilonyang Dakila.

Walong Brother ang Nagturo sa Kaniya

Lumaki si Jimmy sa Port Louis, ang kabisera ng Mauritius. Natuto siyang uminom sa edad na 16, at bandang huli, araw-araw na siyang naglalasing. Kapag lasing, madalas siyang nawawalan ng kontrol sa sarili kaya ilang beses na siyang nakulong. Kung minsan, nakakatatlong bote siya ng rum at 60 stick ng sigarilyo sa isang araw. Kapag wala siyang pera, alkohol na panlinis ng bintana ang tinutungga niya. Hindi niya pinatawad pati cologne ng nanay niya! Nang may magsabi sa kaniya na mukha na siyang bangkay, pumasok siya sa isang rehabilitation center. Isa’t kalahating taon siya roon, pero walang nangyari.

Rodrigues: Determinado si Jimmy na baguhin ang buhay niya

Nang maglaon, nakilala ni Jimmy ang mga Saksi ni Jehova at nag-aral siya ng Bibliya. May mga pagkakataong iniiwan niya ang mga nagtuturo sa kaniya para lang uminom. Umabot sa walong brother ang nagturo sa kaniya ng Bibliya. Sa wakas, nakita ni Jimmy na kailangan  niyang baguhin ang buhay niya. Sinabi niya: “Tumagos sa puso ko ang espirituwal na tabak sa Hebreo 4:12. Isang araw, habang nagbabasa ako ng Bibliya, nabuklat ko ang Kawikaan 24:16 na nagsasabi: ‘Ang matuwid ay maaaring mabuwal nang kahit pitong ulit, at tiyak na babangon siya.’ Iyan ang nagpabago sa akin.” Kahit ilang ulit siyang “nabuwal” sa kabila ng pagsisikap ng pitong brother na nagturo sa kaniya, determinado siyang “bumangon” sa tulong ng ikawalong brother. Humingi si Jimmy ng lakas kay Jehova, dumalo sa mga pulong, at iniwan ang bisyo niya. Nabautismuhan siya noong 2003 at naging regular pioneer noong 2012. Ngayon, ministeryal na lingkod na siya sa isang kongregasyon sa isla ng Rodrigues.

“Si Jehova at ang mga Anghel ang Magiging Kaibigan Ko”

Si Mary, isang 70-anyos na taga-Kenya, ay miyembro ng Simbahang Presbiteryano mula pagkabata. Aktibo siya sa pagkalap ng donasyon at nakatulong pa nga sa pagpapatayo ng isang simbahan sa lugar nila. Nang maging Saksi ang isa sa mga anak niyang lalaki, hindi siya natuwa. Iniimbitahan siya ng kaniyang anak na dumalo sa pulong, pero tumatanggi siya. Ang katuwiran niya, gusto niyang marinig ang mensahe ng Bibliya sa sarili niyang wika, sa Kikuyu, at hindi sa Swahili. Sa wakas, napapayag din si Mary na dumalo sa isang pandistritong kombensiyon na gaganapin sa wikang Kikuyu. Sa kombensiyon, umupo siya sa seksiyong inireserba para sa mga may-edad. Hangang-hanga siya sa mabait at maibiging pakikitungo sa kaniya. Sinabi niyang hindi niya naramdaman ang gayong pag-ibig sa simbahan nila. Pinakinggan niyang mabuti  ang lahat ng pahayag at tuwang-tuwa siya sa kaniyang mga natutuhan. Nang alukin siyang mag-aral ng Bibliya gamit ang brosyur na Listen to God, pumayag siya kaagad.

Ilang buwan pa lang siyang nag-aaral ng Bibliya, gusto na ni Mary na maging isang Saksi ni Jehova, kaya tumiwalag siya sa kaniyang simbahan. Galit na galit ang mga lider ng simbahan. Isang pastor mula sa kabisera, sa Nairobi, ang pinapunta nila para kausapin si Mary. Kinumbinsi siya ng pastor na huwag iwan ang simbahan, pero nanindigan si Mary. “Sino ang magiging kaibigan mo kapag iniwan mo ang simbahan?” ang tanong ng pastor. “Marami kang kaibigan at kapitbahay na miyembro ng simbahan.”

“Si Jehova at ang mga anghel ang magiging kaibigan ko,” ang sagot ni Mary. “Pati ang mga Saksi, magiging kaibigan ko.”

Bigong umalis ang pastor. Patuloy na sumulong si Mary sa pag-aaral ng Bibliya. Dumadalo na siya ngayon sa lahat ng pulong kahit malayo ang bahay niya. Kamakailan lang, nang wala siyang masakyan papunta sa pulong,  naglakad siya nang dalawang oras para makadalo kahit umuulan. Sa kabila ng pagsalansang ng mga kapitbahay, determinado si Mary na maabot ang tunguhin niyang magpabautismo.

Liberia: Naghahanda ng mga upuan para sa Memoryal. Noong 2013, tuwang-tuwa ang 6,148 mamamahayag dahil 81,762 ang dumalo

Pinatid Siya ng Pastor!

Si Ashton ay isang 14-anyos na babaing taga-Cameroon. Nakatira siya sa kaniyang tiyo at tiya. Nang makipag-aral siya ng Bibliya sa mga Saksi ni Jehova, galit na galit sila. Pilit nilang isinasama si Ashton sa simbahang Pentecostal. Sa isang serbisyo sa simbahan, ipinapatong ng pastor ang mga kamay niya sa ulo ng mga dumalo para ilipat ang “espiritu,” kaya isa-isa silang natutumba. Pero hindi natumba si Ashton. Paulit-ulit na nagdasal ang pastor pero nakatayo pa rin si Ashton, kaya pinatid siya ng pastor para matumba! Pag-uwi, sinabi ni Ashton sa kaniyang tiyo at tiya na pinatid lang siya. Pero hindi sila naniwala. Mula noon, ayaw na niyang bumalik sa simbahan. Sa ngayon, kahit sinasalansang at iniinsulto siya ng kaniyang pamilya at mga kapitbahay, patuloy pa ring dumadalo si Ashton sa Kingdom Hall.

Inimbitahan ng Isang Musmos

Wala pang isa’t kalahating taon si Anilpa, masigasig na siya sa pakikibahagi sa kampanya para mag-imbita sa nakaraang pandistritong kombensiyon sa Angola. Ang “assignment” ni Anilpa ay kumatok sa pinto at mag-abot ng imbitasyon sa may-bahay, at ang nanay niya ang magpapaliwanag kung bakit sila dumadalaw. Gustung-gustong mamigay ng imbitasyon ni Anilpa, kaya kahit hindi pa tapos  magsalita ang nanay niya, kumakatok na agad siya sa ibang bahay. Tuwang-tuwa talaga sa kaniya ang mga may-bahay. Halimbawa, noong huling araw ng kombensiyon, isang babae ang lumapit kay Anilpa at nagsabi: “Hinahanap kita. Buti na lang nakita kita, ikaw kasi ang nag-imbita sa ‘kin dito sa kombensiyon.”

Ayaw Na Nilang Mapagkaitan

Noong Agosto 2012, ang mga mamamahayag sa Antaviranambo Congregation sa Madagascar ay nakatagpo ng isang grupo ng mga taong nagsasabi na gusto nilang maging mga Saksi ni Jehova. Pakiramdam nila, napagkakaitan sila ng kanilang mga lider ng relihiyon na namumuhay nang taliwas sa itinuturo ng mga ito. Sinabi nilang walang programa ng pagtuturo sa Bibliya ang kanilang relihiyon at wala ring mga publikasyong nagpapaliwanag sa mga paniniwala nila. Malaki raw ang sinisingil sa kanila ng simbahan, walang tunay na kapatiran, at wala ring tunay na pag-ibig Kristiyano. Sinabi rin nila na alam nilang walang ganitong problema sa mga Saksi ni Jehova.

 Pagkatapos, sumulat ang grupong ito sa tanggapang pansangay. Ganito ang sabi nila: “Sumulat kami para ipaalam sa inyo ang pagnanais naming paglingkuran si Jehova. Pero ang layo ng tirahan namin. May ilan sa amin na kailangan pang maglakad nang 9 hanggang 15 oras para makadalo sa pulong. Kaya pakisuyo, magpadala kayo ng magtuturo sa amin ng Bibliya. Hindi namin mapaglilingkuran si Jehova nang buong puso kung wala kayong ipapadala rito para patibayin ang pag-ibig namin sa kaniya. Lahat-lahat, 215 kami mula sa mga tatlong nayon. Iba-iba ang relihiyon namin, pero ngayon, gusto na naming maglingkod at sumunod kay Jehova nang buong puso. Alam naming tutulungan ninyo kami.”

Naglakad nang siyam na oras ang mga kapatid para puntahan ang unang nayon. Nagdaos sila roon ng pulong at 65 interesado ang dumalo. Mabilis na kumalat ang balita, at ang mga tagaibang nayon ay nagsabing gusto rin nilang madalaw at maturuan ng Bibliya. Kaya naglakad ulit nang apat na oras ang mga kapatid papunta sa ikalawang nayon. Nagdaos sila roon ng pulong at mahigit 80 ang dumalo. May nakilala ulit sila na mga tagaibang nayon na nakikiusap na puntahan din sila sa kanilang lugar na dalawang-oras na lakarín. Pinuntahan sila ng mga kapatid at nagdaos doon ng pulong. Mahigit 50 ang dumalo.

Sa dalawang magkaibang pagkakataon, mahigit 30 sa mga taganayong ito ang dumalo sa asamblea sa Mahanoro. Naglakad sila nang tatlong araw balikan. Sa dalaw ng tagapangasiwa ng sirkito, 25 sa kanila ang dumalo—mga mag-asawa, buong pamilya, at matatanda. Nanuluyan silang lahat sa isang bahay, at inabot sila nang hatinggabi sa tanungan at kuwentuhan tungkol sa natututuhan nila. Sinabi ng mga taganayon na marami pa ang gustong umanib sa mga Saksi dahil ayaw na nilang mapagkaitan ng kanilang mga lider ng relihiyon.