Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

2014 Taunang Aklat ng mga Saksi ni Jehova

Liham Mula sa Lupong Tagapamahala

Liham Mula sa Lupong Tagapamahala

Mahal Naming Kapuwa mga Lingkod ng Sambahayan:

Masayang-masaya kaming sumulat sa inyo sa pasimula ng napakahalagang taóng ito! Sa huling bahagi ng 2014, isang daang taon na mula nang magsimulang mamahala sa gitna ng kaniyang mga kaaway ang ating minamahal na Haring Jesu-Kristo.Awit 110:1, 2.

Sa pagsisimula ng taon ng paglilingkod, sa taunang miting ng Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, inilabas ng New World Bible Translation Committee ang bagong-rebisang edisyon sa Ingles ng pinakamagandang salin ng Bibliya. Ginamit ni Jehova ang kaniyang mga inianak-sa-espiritung mga anak para ilaan ang orihinal na New World Translation. (Roma 8:15, 16) Hindi ba ipinapakita lang niyan na talagang espesyal ang saling ito?

Maraming taon nang priyoridad ng Writing Committee ng Lupong  Tagapamahala ang pagsasalin ng Bibliya. Sa ngayon, ang Bagong Sanlibutang Salin, sa kabuuan o ilang bahagi nito, ay makukuha sa 121 wika. Hinihimok namin kayong ipakita kay Jehova ang laki ng pagpapahalaga ninyo sa inyong Bibliya. Basahin ito at bulay-bulayin araw-araw. Sa gayon, mas mapapalapít kayo sa Awtor nito, ang Diyos na Jehova.Sant. 4:8.

Nababagbag ang puso namin kapag nababalitaan namin ang mga pagsubok na kinakaharap ng ating mahal na mga kapatid. Kaya naiintindihan namin kung bakit nahihirapan sila kung minsan na makisaya sa mga kapatid. Halimbawa, isang pamilya sa Asia ang dumanas ng matinding dagok sa buhay nang biglang maparalisa ang buong katawan ng kanilang ina. Dahil hindi matukoy ng mga eksperto sa medisina kung ano talaga ang sakit ng sister, hindi nila siya napagaling. Talagang nakakalungkot! Sa ngayon, 24-oras siyang inaalagaan ng kaniyang asawa. Nagpapakita naman ng mabuting halimbawa bilang mga Kristiyano ang kanilang anak na lalaki at dalawang anak na babae sa pagbibigay ng maibiging suporta sa kanila. Ang mahusay na pamilyang ito at kayong lahat na nagtatagumpay sa iba’t ibang pagsubok sa inyong pananampalataya ay makadarama ng kagalakang nagmumula sa pagbabata sa mga ito. (Sant. 1:2-4) Tinitiyak ni Jehova sa kaniyang mga pinahiran at ibang mga tupa na magiging maligaya tayo kapag patuloy tayong nagbabata sa mga pagsubok dahil pagpapalain niya tayo ng buhay na walang hanggan!Sant. 1:12.

Ang dumalo sa Memoryal noong nakaraang taon ay 19,241,252. Talagang nakapagpapatibay makita na napakaraming nagpaparangal kay Jehova at kay Jesu-Kristo sa pamamagitan ng pagdalo sa pinakamahalagang pulong  ng taon para sa bayan ng Diyos! Noong panahon ng Memoryal, isang malakas na sigaw ng papuri ang pumailanlang dahil sa milyun-milyong auxiliary pioneer noong Marso at Abril. At hindi ba’t nakakatuwang malaman na ang mga auxiliary pioneer sa dalaw ng tagapangasiwa ng sirkito ay puwede nang dumalo sa buong pulong para sa mga payunir, kahit hindi buwan ng Marso o Abril ang dalaw niya? Alam ng mga palaisip sa espirituwal na mahalagang maging aktibo sa pangangaral at sa mga gawain sa kongregasyon. Kapag abala tayo, nananatili tayong matatag at di-natitinag, at nahahadlangan natin ang mga pakana ng Diyablo na pahinain ang ating pananampalataya at ilihis tayo ng landas.1 Cor. 15:58.

Nakakatuwa ring malaman na nitong nakalipas na taon ng paglilingkod, 277,344 ang nagpabautismo para sagisagan ang kanilang pag-aalay at ngayo’y nasa daan na patungo sa buhay kasama ng kanilang mga kapatid sa buong daigdig! (Mat. 7:13, 14) Kailangan ng mga baguhang ito ang suporta natin para maging ‘matatag sila sa pananampalataya.’ (Col. 2:7) Patuloy na patibayin ang isa’t isa na magbata hanggang sa wakas. (Mat. 24:13) “Magsalita nang may pang-aliw sa mga kaluluwang nanlulumo, alalayan ang mahihina, magkaroon ng mahabang pagtitiis sa lahat.” (1 Tes. 5:14) Bilang panghuli, ‘ipanalangin natin nang walang lubay’: “Dumating nawa ang iyong kaharian.”1 Tes. 5:17; Mat. 6:10.

Nawa’y masiyahan kayo sa pagbabasa ng Taunang Aklat na ito, at huwag ninyong kalilimutan na mahal namin ang bawat isa sa inyo na mga umiibig kay Jehova!

Ang inyong mga kapatid,

Lupong Tagapamahala ng mga Saksi ni Jehova