Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

2014 Taunang Aklat ng mga Saksi ni Jehova

Basahin ang tungkol sa Sierra Leone at Guinea, at masiyahan sa nakakapagpatibay na mga karanasan mula sa iba’t ibang panig ng mundo.

2014 Taunang Teksto

Ang ating taunang teksto para sa 2014 ay “Dumating Nawa ang Iyong Kaharian.”—Mateo 6:10

Liham Mula sa Lupong Tagapamahala

Mapapatibay ka at maaantig ng liham mula sa Lupong Tagapamahala.

Isang Organisasyon na Patuloy na Sumusulong

Kitang-kita ang patnubay ni Jehova sa paglipat ng punong-tanggapan sa labas ng New York City.

JW.ORG—“Patotoo sa Lahat ng mga Bansa”

Nakakatulong ang aming website para mapaabutan ng mabuting balita ng Kaharian ng Diyos ang “lahat ng mga bansa.”

Nagustuhan Nila ang Watchtower ONLINE LIBRARY

Nagpapadala ng liham ng pasasalamat ang mga gumagamit ng mahusay na pantulong na ito sa pagsasaliksik sa Bibliya.

Napapakilos ng mga Animated Video ang Puso ng mga Matuwid

Pansinin kung paano nakinabang sa mga video ang mga bata at pamilya sa buong daigdig.

Kawili-wiling Pagbabalik-Tanaw sa Nakaraan

Basahin ang ilang kapana-panabik na detalye sa bagong eksibit tungkol sa kasaysayan ng mga Saksi ni Jehova at timeline ng Kristiyanismo.

Mga Legal na Usapin

Ipinapakita sa report na ito mula sa 12 bansa na marami pa ring kinakaharap na legal na usapin ang mga Saksi ni Jehova may kinalaman sa kalayaan sa pagsamba.

Mga Ulat Mula sa Iba’t Ibang Panig ng Daigdig

Talagang nagsisikap ang mga Saksi ni Jehova na magtayo ng mga disenteng dako ng pagsamba at makadalo sa mga pulong.

Mga Sangay na Inialay

Basahin ang ilan sa tampok na mga pangyayari sa kasiya-siyang okasyong iyon sa iba’t ibang bansa.

Aprika

Tinatanggap ng mga Aprikano ang katotohanan sa Bibliya, at malaki ang ipinagbago ng buhay nila. Alamin ang kuwento ng isang lasenggo na nakaka-60 stick ng sigarilyo sa isang araw.

Mga Lupain sa Amerika

Ipinakikita ng mga karanasang ito na aani tayo ng magagandang resulta kapag tumutulong tayo sa iba at nangangaral ng katotohanan sa Bibliya kahit may pagsalansang.

Asia at Gitnang Silangan

Sulit ang lahat ng pagsisikap sa gawaing pangangaral. Alamin ang ginawa ng isang Saksi para tulungan ang isang bulag, pipi, at bingi na malamang nagmamalasakit sa kaniya ang Diyos.

Europa

Dahil sa maling impormasyon, masama ang tingin ng ilang tao sa mga Saksi ni Jehova. Tingnan kung paano ito nagbago dahil sa isang talk show sa radyo.

Oceania

Sa Christchurch, New Zealand, marami ang napapaabutan ng katotohanan sa Bibliya sa pamamagitan ng mga sulat. Bakit ito tinatawag ng ilan na “mga sulat galing sa Diyos”?

Maikling Impormasyon Tungkol sa Sierra Leone at Guinea

Alamin ang tungkol sa Sierra Leone at Guinea, pati na ang tungkol sa kanilang mamamayan, relihiyon, at wika.

1915-1947 Unang mga Dekada (Bahagi 1)

Noong 1915, dumating sa Freetown ang unang bautisadong lingkod ni Jehova. Marami ang interesado sa Bibliya.

1915-1947 Unang mga Dekada (Bahagi 2)

Nagpakana ang klero para patahimikin ang bayan ng Diyos, pero ‘ibinalik sa kanila ni Jehova ang ginagawa nilang masama.’

1915-1947 Unang mga Dekada (Bahagi 3)

Ang Freetown Congregation ay naging “lubhang abala sa salita.”

“Hindi Ka Aabutin Nang Isang Taon”

Dalawang beses kada linggo, akyat-manaog sa bundok si Zachaeus Martyn nang 8 kilometro para dumalo sa pulong. Ano ang nakakumbinsi sa kaniya na ito ang katotohanan?

Tinawag Nila Siyang “Bible” Brown

Nangaral si William R. Brown sa Caribbean Islands at sa Kanlurang Aprika. Alamin kung bakit niya nasabing nakamit niya ang isa sa pinakadakilang pribilehiyong puwedeng maabot ng isang tao.

1945-1990 “Nagdadala ng Marami Tungo sa Katuwiran.”—Dan. 12:3. (Bahagi 1)

Lalo pang papalawakin ang pangangaral. Nagpadala ng mga misyonero para tumulong.

Gusto Nila Itong Mapanood

Noong 1956, ipinalabas sa Freetown, Sierra Leone ang pelikulang The New World Society in Action. May nanood kaya?

1945-1990 “Nagdadala ng Marami Tungo sa Katuwiran.”—Dan. 12:3. (Bahagi 2)

Ang mga Saksi ni Jehova ay kilalang-kilala sa buong Sierra Leone at Guinea bilang mga taong nagpaparangal sa pag-aasawa.

1945-1990 “Nagdadala ng Marami Tungo sa Katuwiran.”—Dan. 12:3. (Bahagi 3)

Bakit naghain ng mosyon sa Parlamento ang mga pulitikong Poro para ipagbawal ang gawain ng mga Saksi ni Jehova?

Mga Lihim na Samahan

Ano ang impluwensiya ng mga lihim na samahan sa buhay ng mga lalaki at babae sa Kanlurang Aprika?

1945-1990 “Nagdadala ng Marami Tungo sa Katuwiran.”—Dan. 12:3. (Bahagi 4)

Para matulungan ang iba sa espirituwal, ang mga kongregasyon ay nagsaayos ng mga klase sa pagbasa at pagsulat. Dahil marami ang natututong bumasa sa kani-kanilang wika, lumaki ang pangangailangan sa gawaing pagsasalin.

Lapel Card ang Naging “Pasaporte” Nila

Paano nakatawid sa hanggahan ng Guinea ang mga delegadong dadalo sa kombensiyon kahit wala silang dokumento sa pangingibang-bansa, o pasaporte?

Tinulungan Ako ni Jehova

Gusto ni Jay Campbell, may polio, na dumalo sa pulong ng kongregasyon. Sinabi niyang pupunta siya gamit ang mga bloke ng kahoy na panlakad niya. Nagawa kaya niya?

1991-2001 Isang “Hurno ng Kapighatian.”—Isa. 48:10 (Bahagi 1)

Kahit digmaan, pinaglaanan pa rin ng materyal at espirituwal na tulong ang mga kapatid at ibang tao. Ano ang nakatulong sa kanila na magpakita ng lakas ng loob?

1991-2001 Isang “Hurno ng Kapighatian.”—Isa. 48:10 (Bahagi 2)

Sa kabila ng kaguluhan, ang mga Saksi ni Jehova ay ‘nagpatuloy nang walang humpay sa pagtuturo at pagpapahayag ng mabuting balita.’

Batang Sundalo na Naging Regular Pioneer

Natatandaan ng isang rebelde ang mainit na pagtanggap sa kaniya sa pulong ng mga Saksi ni Jehova. Bakit nagbago ang rebeldeng iyon?

Nakatakas Kami Mula sa mga Rebelde

Sa gitna ng patayan at kaguluhan sa Pendembu, bakit nakaligtas ang ilang Saksi nang sumiklab ang digmaan noong 1991?

“The Watchtower Man”

Isang Saksi ni Jehova ang naging tagahatid ng liham noong digmaang sibil. Paano niya naihahatid ang mga liham at suplay mula Freetown patungong Conakry, Guinea?

Mas Mainam Kaysa sa mga Diamante

Si Tamba Josiah ay nagtrabaho sa mga minahan ng diamante bago naging Saksi ni Jehova. Bakit niya naisip na nakasumpong siya ng mas mainam kaysa sa mga diamante?

2002-2013 Hanggang Ngayon (Bahagi 1)

Pagkatapos ng digmaang sibil, naitatag ang mga kongregasyon, nagtayo ng mga Kingdom Hall, at nag-atas ng mga special pioneer sa mga lugar na kaunti lang ang Saksi.

2002-2013 Hanggang Ngayon (Bahagi 2)

Sa ngayon, ang mga Saksi ni Jehova sa dalawang bansa ay kumbinsido na marami pa ang tutugon sa mabuting balita.

Determinadong Maglingkod kay Jehova

Tumakas si Phillip Tengbeh at asawa niya nang salakayin ng mga rebelde ang Koindu. Tumulong sila sa pagtatayo ng limang Kingdom Hall habang nasa mga kampo ng mga lumikas.

Nabihag ng Sierra Leone ang Puso Ko

Si Cindy McIntire ay naglilingkod bilang misyonera sa Aprika mula pa noong 1992. Ikinuwento niya kung bakit gustung-gusto niyang mangaral sa Sierra Leone.

100 Taon Na ang Nakalilipas—1914

1914, ang taon na ipinahahayag ng mga Estudyante ng Bibliya, ay dumating na.