Pumunta sa nilalaman

Cookies at Katulad na mga Teknolohiya na Ginagamit sa MY.JW.ORG

Cookies at Katulad na mga Teknolohiya na Ginagamit sa MY.JW.ORG

May iba’t ibang klase ng cookies na iba-iba ang function, at nakakatulong ang mga ito para mas ma-enjoy mo ang paggamit ng website. Nasa ibaba ang ginagamit naming cookies at katulad na mga teknolohiya.

Pangalan ng Cookie(s)

Gamit

Haba *

Uri

.AspNetCore.Antiforgery.*

Nagbibigay ng proteksiyon laban sa mga cross-site request forgery attack.

24 na oras

Strictly necessary

.AspNetCore.Cookies*

Tumutulong para matukoy namin ang mga authenticated user at maprotektahan ang website mula sa mga malicious user.

24 na oras

Strictly necessary

XSRF-TOKEN

Nagbibigay ng proteksiyon laban sa mga cross-site request forgery attack.

Browser session

Strictly necessary

ai_session

Ginagamit para matukoy ang kasalukuyang session gamit ang isang serbisyo para kumuha ng impormasyon tungkol sa kung paano ginagamit ng isang tao ang website.

30 minuto

Analytical

ai_user

Ginagamit para matukoy ang kasalukuyang user gamit ang isang serbisyo para kumuha ng impormasyon tungkol sa kung paano ginagamit ng user ang website. Ginagamit ang impormasyong ito para ma-improve ang website. Kasama sa impormasyong ito ang klase ng browser at device na ginagamit ng user at kung paano niya ginagamit ang ilang espesipikong feature ng website.

1 taon

Analytical

tenant

Tumutulong para matukoy namin ang mga authenticated user sa pamamagitan ng pagse-save ng di-katanggap-tanggap na identity provider.

Browser session

Strictly necessary

.AspNetCore.Correlation.OpenIdConnect.*

Tumutulong para matukoy namin ang mga authenticated user sa pamamagitan ng pagta-track ng kasalukuyang login event.

1 oras

Strictly necessary

.AspNetCore.OpenIdConnect.Nonce.*

Nagbibigay ng proteksiyon laban sa mga replay attack.

1 oras

Strictly necessary

ai_session

Ginagamit para matukoy ang kasalukuyang user gamit ang isang serbisyo para kumuha ng impormasyon tungkol sa kung paano ginagamit ng user ang website.

Indefinite (local storage)

Analytical

branch.selected

Ginagamit para ma-save ng mga user ang gusto nilang sangay.

Indefinite (local storage)

Functional

site.selected

Ginagamit para ma-save ng mga user ang gusto nilang site sa kanilang sangay.

Indefinite (local storage)

Functional

kitchen.selected

Ginagamit para ma-save ng mga user ang gusto nilang kitchen.

Indefinite (local storage)

Functional

storedUsername

Ginagamit para awtomatikong lumitaw ang user name ng mga user sa Log In page pagbalik nila sa website.

Indefinite (local storage)

Functional

Tingnan din ang Cookies at Katulad na mga Teknolohiya na Ginagamit ng Ilang Website Namin.

^ par. 6 Kapag ang haba ay lumitaw bilang “Indefinite (local storage),” ibig sabihin, ang data ay naka-save sa storage engine ng browser imbes na bilang isang cookie. Ang data na naka-save sa ganitong paraan ay mananatili hangga’t hindi binubura ng user ang storage sa kaniyang browser.