Puwede kaming ma-access sa karamihan ng bagong mga operating system at browser. Mas maganda kung ang pinakabagong bersiyon ng browser mo ang naka-install.

Hindi puwede ang sumusunod na mga browser:

  • Internet Explorer version 8 at mas luma. Kung hindi puwede sa lumang operating system ng computer mo ang mga bagong version ng Internet Explorer, pakisuyong mag-install ng ibang browser.

  • Opera Mini

Puwede ang sumusunod na mobile operating system:

  • Android 4.0 at mas bago

  • Windows 8.1 at mas bago

  • iOS 7.0 at mas bago (limitado ang support para sa mga device na iOS)