Sa pana-panahon, nagdaragdag ng bagong mga wika. Para makita ang available na mga wika sa isang publikasyon, i-tap ang Wika.