I-save sa Paborito ang anumang salitang madalas mong gamitin o nahihirapan kang tandaan para ma-access mo ito kaagad. Puwede mo ring makita sa Flash-Card Mode ang iyong Paborito.