Pumili ng alinman sa 18 available na wika bilang wika mo o wikang pag-aaralan mo. Mga pagpipilian: Bengali, Chinese (Simplified) na may rekording sa Mandarin, English, French, German, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Myanmar, Portuguese, Russian, Spanish, Swahili, Tagalog, Thai, at Turkish.