Ang Kuwento ni Josias: Ibigin si Jehova; Kapootan ang Kasamaan

Dahil mahal ni Haring Josias si Jehova, sinimulan niyang alisin ang huwad na pagsamba sa lupain. Magtatagumpay kaya siya kahit may panganib at pagsalansang?

Ang Kuwento ni Josias: Ibigin si Jehova; Kapootan ang Kasamaan—Bahagi I

Ang batang si Josias ay napapalibutan ng mga taong sumasamba kay Baal. Gagawin kaya ni Josias ang tama sa paningin ni Jehova?

Ang Kuwento ni Josias: Ibigin si Jehova; Kapootan ang Kasamaan—Bahagi II

Determinado si Haring Josias na alisin sa lupain ang huwad na pagsamba at tulungan ang bayan na ibigin si Jehova at gawin ang tama. Magtatagumpay kaya siya?