Pumunta sa nilalaman

Noe—Nanampalataya at Sumunod

Alamin kung paano nakatulong kay Noe ang pananampalataya at pagsunod kay Jehova habang nabubuhay siya sa isang masamang mundo. Mula sa Genesis 6:1–8:22; 9:8-16.

Magugustuhan Mo Rin

TULARAN ANG KANILANG PANANAMPALATAYA

Noe—“Lumakad na Kasama ng Tunay na Diyos”

Anong mga hamon ang napaharap kay Noe at sa asawa niya sa pagpapalaki sa kanilang mga anak? Paano sila nagpakita ng pananampalataya nang gawin nila ang arka?

ANG BANTAYAN

Noe—‘Iningatang Ligtas Kasama ng Pitong Iba Pa’

Paano nakaligtas si Noe at ang kaniyang pamilya sa pinakamahirap na panahon sa kasaysayan ng tao?

SAGOT SA MGA TANONG SA BIBLIYA

Ang Kuwento Tungkol kay Noe at sa Malaking Baha—Alamat Lang Ba?

Sinabi ng Bibliya na nagpasapit ang Diyos ng malaking Baha para lipulin ang masasamang tao. Anong ebidensiya ang makikita sa Bibliya para patunayang totoo si Noe at ang Baha?

ANG BANTAYAN

Enoc—“Lubos Niyang Napalugdan ang Diyos”

Kung may binubuhay kang pamilya o nahihirapan kang manindigan sa kung ano ang tama, may matututuhan ka sa pananampalataya ni Enoc.

SAGOT SA MGA TANONG SA BIBLIYA

Sino ang mga Nefilim?

Sa Bibliya, tinatawag silang “mga makapangyarihan noong sinauna, ang mga lalaking bantog.” Ano ang alam natin tungkol sa kanila?

Mga Aral na Matututuhan Mo sa Bibliya

Ang Arka ni Noe

May masasamang anghel na nag-asawa ng mga babae sa lupa at nagkaanak ng mga higante. Dumami ang masama. Pero iba si Noe—mahal niya ang Diyos at naging masunurin siya.