Pumunta sa nilalaman

Si Jehova ang Tanging Tunay na Diyos

Ika-10 siglo B.C.E. noon, at nakahanda na ang tagpo para sa pinakamadulang komprontasyon sa pagitan ng mabuti at masama na noon lang makikita ng mundo. Napaliligiran si Elias ng mga taong walang pananampalataya, ng apostatang hari ng mga ito, at ng mga saserdoteng uhaw sa dugo. Pero hindi nag-iisa si Elias. Alamin kung paano ipinakita noon ni Jehova na siya lamang ang tanging tunay na Diyos at kung paano niya ito patuloy na ipinakikita hanggang ngayon.

Batay sa 1 Hari 16:29-33; 1 Hari 17:1-7; 1 Hari 18:17-46; at 1 Hari 19:1-8.