Jacob—Napakahalaga sa Kaniya ng Kapayapaan

OPSIYON SA PAGDA-DOWNLOAD

Magugustuhan Mo Rin

Mga Aral na Matututuhan Mo sa Bibliya

Napunta kay Jacob ang Mana

Nagkaanak ng kambal na lalaki sina Isaac at Rebeka, sina Esau at Jacob. Dahil si Esau ang panganay, siya sana ang makakakuha ng espesyal na mana. Bakit ipinagpalit niya ito sa isang mangkok ng nilaga?

Mga Aral na Matututuhan Mo sa Bibliya

Nagbatî Sina Jacob at Esau

Paano nakatanggap ng pagpapala si Jacob mula sa isang anghel? At paano siya nakipagbati kay Esau?