Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mabuting Balita! (Awit Para sa 2024 Kombensiyon)

Mabuting Balita! (Awit Para sa 2024 Kombensiyon)

(Lucas 2:10)

I-download:

 1. 1. ’Sinilang sa Betlehem

  Ang Anak ng Diyos,

  Ang piniling Tagapagligtas.

  Purihin ang Diyos

  At l’walhatiin siya!

  (KORO)

  Laging ihayag

  Sa buong lupa

  Mabuting balita

  At ipangaral

  Nang buong puso.

  Purihin si Jah

  Dahil sa kaniyang Anak!

 2. 2. Si Jesus ay hari na

  Sa Kaharian.

  Siya’y mat’wid at makatarungan.

  Siya ang tutupad

  Sa layunin ng Diyos.

  (KORO)

  Laging ihayag

  Sa buong lupa

  Mabuting balita

  At ipangaral

  Nang buong puso.

  Purihin si Jah

  Dahil sa kaniyang Anak!

  (KORO)

  Laging ihayag

  Sa buong lupa

  Mabuting balita

  At ipangaral

  Nang buong puso.

  Purihin si Jah

  Dahil sa kaniyang Anak!