Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Isang Dako ng Papuri sa Iyo

Isang Dako ng Papuri sa Iyo

I-download:

 1. 1. Jehova, amang nasa langit,

  Ikaw ang aming Maylikha.

  ’Tinayong dako ng pagsamba,

  Kulang para tahanan mo.

  B’ong puso naming iaalay

  Ang dakong banal na ito.

  Nagkakaisa kami ngayon

  Nang ’yong puso’y mapasaya.

  (BRIDGE)

  Ang lahat ng taglay,

  Pagpapalang bigay mo.

  Anumang handog namin

  Ay nanggaling sa ’yo.

  (KORO)

  Pasasalamat sa ’ming puso,

  Aawitin namin sa ’yo.

  Pinangyari mong maitayo—

  Dako ng papuri sa ’yo.

 2. 2. Ang dakong ito, O Jehova,

  Nawa’y magbigay-papuri.

  At tulungan mananamba mo,

  Manatili sa ’yong daan.

  Mangyari nawa, ’yong layunin

  Para sa dako na ito.

  At upang maipagpatuloy

  Ang atas na ’binigay mo.

  (BRIDGE)

  Aming ibibigay

  Ang buong makakaya.

  Ika’y karapat-dapat

  Sa aming papuri.

  (KORO)

  Pasasalamat sa ’ming puso

  Aawitin namin sa ’yo.

  Pinangyari mong maitayo—

  Dako ng papuri sa ’yo.