Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pinarurusahan ba Tayo ng Diyos?

Pinarurusahan ba Tayo ng Diyos?

 Pinarurusahan ba Tayo ng Diyos?

“Tembatsu (parusa ng Diyos) [iyan] para sa akin, bagaman naaawa ako sa mga biktima ng sakuna,” ang sabi ng isang kilaláng pulitikong Hapones matapos salantain ng 9.0-magnitude na lindol at ng tsunami ang kanilang bansa noong Marso 2011.

Nang mamatay ang mahigit 220,000 katao sa lindol na yumanig sa Haiti noong Enero 2010, isang prominenteng ebanghelisador sa TV ang nagsabi na nangyari iyon dahil “nakipagkasundo [sila] sa diyablo” at kailangan nang “manumbalik sa diyos.”

“Gustong gisingin ng Diyos ang ating patay at manhid nang konsiyensiya,” ang sabi ng isang paring Katoliko nang 79 katao ang mamatay sa isang stampede sa Maynila, Pilipinas. Iniulat ng isang pahayagan doon na “dalawampu’t isang porsiyento ng mga adulto ang naniniwalang inilalabas ng Diyos ang kaniyang galit sa pamamagitan ng mga landslide, bagyo at iba pang sakuna” na madalas puminsala sa bansa.

HINDI na bago ang paniniwalang pinarurusahan ng Diyos ang masasama sa pamamagitan ng mga sakuna. Noong 1755, nang mga 60,000 katao ang mamatay sa lindol, sunog, at tsunami na sumalanta sa Lisbon, Portugal, nagtanong ang kilaláng pilosopong si Voltaire: “Mas makasalanan ba ang Lisbon kaysa sa Paris na nagpapakasasa sa pagsasaya?” Sa katunayan, milyun-milyon ang nagtatanong kung ginagamit nga ng Diyos ang likas na mga sakuna para parusahan ang mga tao. Sa maraming bansa, ang gayong mga sakuna ay tinatawag na mga gawa ng Diyos.

Dahil dito, dapat nating itanong: Ginagamit nga ba ng Diyos ang likas na mga sakuna para parusahan ang mga tao? Parusa nga ba ng Diyos ang kamakailang sunud-sunod na sakuna?

Para maisisi sa Diyos ang mga sakuna, binabanggit ng ilang tao ang ulat ng Bibliya kung saan gumamit ang Diyos ng likas na mga elemento sa paglipol. (Genesis 7:17-22; 18:20; 19:24, 25; Bilang 16:31-35) Pero kung susuriin natin ang bawat isa sa mga ulat na ito, makikita natin ang tatlong mahahalagang dahilan kung bakit ibang-iba ito sa likas na mga sakuna. Una, nagbibigay muna ng babala ang Diyos. Ikalawa, di-gaya ng likas na mga sakuna sa ngayon na pumapatay kapuwa ng mabubuti at masasama, ang pagpuksa ng Diyos ay para lang sa masasamang tao na ayaw magbago o sa mga ayaw makinig sa babala. Ikatlo, tinutulungan ng Diyos ang mga inosenteng tao na makaligtas.—Genesis 7:1, 23; 19:15-17; Bilang 16:23-27.

Sa napakaraming sakunang puminsala sa buhay ng milyun-milyon sa ngayon, walang katibayan na ang Diyos ang may kagagawan ng mga ito. Kung gayon, paano natin ipaliliwanag ang dumaraming sakuna? Paano natin haharapin ang mga ito? At darating kaya ang panahon na wala nang mga sakuna? Sasagutin iyan sa susunod na mga artikulo.