Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Matuto Mula sa Salita ng Diyos

Paano Tayo Nakikinabang sa mga Kautusan ng Diyos?

Paano Tayo Nakikinabang sa mga Kautusan ng Diyos?

Tinatalakay ng artikulong ito ang mga tanong na maaaring naiisip mo at ipinakikita kung saan sa iyong Bibliya matatagpuan ang sagot. Nais ng mga Saksi ni Jehova na ipakipag-usap sa iyo ang mga sagot na ito.

1. Bakit dapat nating sundin ang Diyos?

Makatuwiran lang na sundin ang Diyos dahil siya ang lumalang sa atin. Maging si Jesus ay laging sumusunod sa Diyos. (Juan 6:38; Apocalipsis 4:11) Ang mga kautusan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong patunayan na mahal natin siya.​—Basahin ang 1 Juan 5:3.

Lahat ng kautusan ng Diyos na Jehova ay makabubuti sa atin. Itinuturo nito sa atin ang pinakamahusay na paraan ng pamumuhay at kung paano matatamo ang walang-hanggang mga pagpapala.​—Basahin ang Awit 19:7, 11; Isaias 48:17, 18.

2. Paano makatutulong sa ating kalusugan ang mga kautusan ng Diyos?

Ang kautusan ng Diyos tungkol sa paglalasing ay proteksiyon mula sa nakamamatay na sakit at mga aksidente. Ang labis na pag-inom ay nakakaadik at humahantong sa mangmang na mga paggawi. (Kawikaan 23:20, 29, 30) Pinapayagan naman tayo ni Jehova na uminom ng alak pero katamtaman lang.​—Basahin ang Awit 104:15; 1 Corinto 6:10.

Binababalaan din tayo ni Jehova laban sa inggit, di-makontrol na galit, at iba pang tulad nito. Kung susundin natin ang kaniyang mga payo, makatutulong ito sa ating kalusugan.​—Basahin ang Kawikaan 14:30; 22:24, 25.

3. Paano tayo napoproteksiyunan ng kautusan ng Diyos?

Ipinagbabawal ng Diyos ang pakikipag-sex sa hindi asawa. (Hebreo 13:4) Ang mga mag-asawang sumusunod sa utos na ito ay nagiging panatag ang kalooban, gayundin ang kanilang mga anak. Sa kabilang banda, ang pakikipag-sex sa hindi asawa ay kadalasan nang nagdudulot ng sakit, diborsiyo, karahasan, trauma sa emosyon, at wasák na pamilya.​—Basahin ang Kawikaan 5:1-9.

Kung iiwas tayo sa mga tukso na makipag-sex sa hindi asawa, mapoproteksiyunan natin ang ating pakikipagkaibigan sa Diyos. Hindi rin natin masasaktan ang iba.​—Basahin ang 1 Tesalonica 4:3-6.

4. Paano tayo nakikinabang sa paggalang sa buhay?

Ang mga taong may paggalang sa kaloob na buhay ng Diyos ay bumubuti ang kalusugan kapag inihihinto nila ang mga nakamamatay na bisyong gaya ng paninigarilyo. (2 Corinto 7:1) Mahalaga sa Diyos maging ang buhay ng isang sanggol sa sinapupunan. (Exodo 21:22, 23) Kaya hindi natin ito dapat patayin. Gayundin, ang mga nagpapahalaga sa pangmalas ng Diyos sa buhay ay nag-iingat sa trabaho, sa bahay, at sa sasakyan. (Deuteronomio 22:8) Bukod pa riyan, hindi nila isinasapanganib ang kanilang buhay sa isport dahil ito ay kaloob mula sa Diyos.​—Basahin ang Awit 36:9.

5. Paano tayo nakikinabang sa pagiging sagrado ng dugo?

Ang dugo ay sagrado dahil sinasabi ng Diyos na ito ay sagisag ng buhay, o kaluluwa, ng isang nilalang. (Genesis 9:3, 4) Sa kautusan ng Diyos, magkatumbas ang halaga ng dugo at buhay. Dahil dito, nakikinabang tayo. Paano? Napapatawad tayo sa ating mga kasalanan.​—Basahin ang Levitico 17:11-13; Hebreo 9:22.

Napakahalaga ng dugo ni Jesus dahil siya ay sakdal. Iniharap ni Jesus sa Diyos ang sagisag ng kaniyang buhay​—ang kaniyang dugo. (Hebreo 9:12) Dahil sa itinigis na dugo ni Jesus, nagkaroon tayo ng pag-asang mabuhay magpakailanman.​—Basahin ang Mateo 26:28; Juan 3:16.

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang kabanata 12 at 13 ng aklat na, Ano ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?, na inilalathala ng mga Saksi ni Jehova.