Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Para sa mga Kabataan

Iniligtas Mula sa Maapoy na Hurno!

Iniligtas Mula sa Maapoy na Hurno!

Tagubilin: Gawin ito sa tahimik na lugar. Habang binabasa mo ang mga teksto, isipin mong naroroon ka. Ilarawan sa iyong isip ang eksena. Isipin mong naririnig mo sila. Damhin mo ang nadarama ng pangunahing mga tauhan. Gawing buháy na buháy sa iyong isipan ang kuwento.

Pangunahing mga tauhan: Sadrac, Mesac, Abednego, at Nabucodonosor

Sumaryo: Nasubok ang pananampalataya ng tatlong kabataang Hebreo.

1 PAG-ISIPAN ANG EKSENA.​—BASAHIN ANG DANIEL 3:1-30.

Ano ang “naririnig” mo habang binabasa mo ang talata 3-7?

․․․․․

Ilarawan ang maapoy na hurno.

․․․․․

Ano sa palagay mo ang nadarama ni Nabucodonosor habang iniuutos niyang painitin ang hurno nang pitong ulit kaysa sa kinagawian? (Basahing muli ang talata 19 at 20.)

․․․․․

Ano ang hitsura ng ikaapat na lalaking nasa loob ng hurno? (Basahing muli ang talata 24 at 25.)

․․․․․

Ano ang napansin mong mga katangian nina Sadrac, Mesac, at Abednego habang nakikipag-usap kay Nabucodonosor sa talata 16-18?

․․․․․

2 PAG-ARALANG MABUTI.

Magsaliksik tungkol sa sukat na isang siko, at kalkulahin kung gaano kalaki ang imaheng ginawa ni Nabucodonosor. (Basahing muli ang talata 1.)

․․․․․

Kung ikukumpara mo ang talata 19 at 20 sa talata 28 at 29, ano kayang uri ng tao si Nabucodonosor?

․․․․․

3 GAMITIN ANG IYONG NATUTUHAN. ISULAT ANG IYONG NATUTUHAN TUNGKOL . . .

Sa pagpapakita ng paggalang sa mga may awtoridad.

․․․․․

Sa kahalagahan ng paninindigan sa iyong paniniwala.

․․․․․

Sa suporta ni Jehova sa mga panahon ng pagsubok.

․․․․․

PARA MAGAMIT PA ANG IYONG NATUTUHAN.

Kailan puwedeng masubok ang iyong pananampalataya?

․․․․․

Paano ka matutulungan ng karanasan nina Sadrac, Mesac, at Abednego na manatiling tapat?

4 ANONG BAHAGI NG KUWENTONG ITO ANG PINAKAGUSTO MO, AT BAKIT?

․․․․․

Kung wala kang Bibliya, humiling nito sa mga Saksi ni Jehova, o basahin ito sa web site na www.watchtower.org