Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kumbinsido Ka Bang Nasa Katotohanan Ka? Bakit?

Kumbinsido Ka Bang Nasa Katotohanan Ka? Bakit?

“[Patunayan] ninyo sa inyong sarili ang mabuti at kaayaaya at sakdal na kalooban ng Diyos.”ROMA 12:2.

1. Ano ang ginawa ng mga klero ng Sangkakristiyanuhan noong panahon ng digmaan?

KALOOBAN ba ng Diyos na sumali sa giyera ang mga tunay na Kristiyano at pumatay ng mga hindi nila kababayan? Sa nakalipas na 100 taon, ganiyan ang ginawa ng marami na nag-aangking Kristiyano. Binasbasan ng mga Katolikong pari ang kanilang mga sundalo at ang armas ng mga ito laban sa mga Katoliko ng kalabang bansa. Ganiyan din ang ginawa ng mga Protestanteng ministro. Ang Digmaang Pandaigdig II ay isang halimbawa ng gayong madugong labanan.

2, 3. Ano ang naging paninindigan ng mga Saksi ni Jehova noong Digmaang Pandaigdig II at kahit sa iba pang labanan pagkaraan nito? Bakit?

2 Kumusta naman ang mga Saksi ni Jehova noong panahong iyon ng digmaan? Ipinakikita ng ulat ng kasaysayan na nanatili silang neutral. Ano ang saligan ng kanilang paninindigan? Pangunahin na, ang halimbawa at mga turo ni Jesus. Sinabi niya: “Sa ganito malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa’t isa.” (Juan 13:35) Ikinapit din nila ang diwa ng sinabi ni apostol Pablo sa kaniyang liham sa mga Kristiyano sa Corinto.Basahin ang 2 Corinto 10:3, 4.

3 Kaya naman ang mga tunay na Kristiyano, na may budhing  sinanay sa Bibliya, ay hindi nag-aaral ng pakikipagdigma ni nakikibahagi man dito. Dahil sa Kristiyanong paninindigang ito, libo-libong Saksi ang pinag-usig, bata’t matanda, lalaki’t babae. Marami ang pinahirapan sa mga kampo ng puwersahang pagtatrabaho o sa mga bilangguan. Pinatay pa nga ang ilan noong panahon ng mga Nazi sa Germany. Sa kabila ng malupit na pag-uusig na naranasan ng mga Saksi sa Europa, hindi nila nakalimutan ang kanilang atas na ipangaral ang mabuting balita ng Kaharian ni Jehova. Ginawa nila iyon kahit nakabilanggo sila, nakakulong sa kampong piitan, at noong ipatapon sila. * Nang magkaroon ng genocide sa Rwanda noong 1994, hindi nakibahagi rito ang mga Saksi. Nanatili rin silang neutral sa gitna ng madugong labanan na naganap noong panahong magkawatak-watak ang dating Yugoslavia.

4. Paano nakaapekto sa mga nagmamasid ang neutralidad ng mga Saksi ni Jehova?

4 Dahil sa mahigpit na panghahawakan ng mga Saksi ni Jehova sa neutralidad, libo-libo sa buong daigdig ang nakumbinsi na ang mga Saksi ay may tunay na pag-ibig sa Diyos at sa kapuwa. Ibig sabihin, namumuhay sila bilang tunay na mga tagasunod ni Kristo. Pero may iba pang aspekto ng ating pagsamba na nakakumbinsi sa marami na ang mga Saksi ni Jehova ay mga tunay na Kristiyano.

ANG PINAKAMALAWAK NA GAWAING PAGTUTURO SA KASAYSAYAN

5. Ano ang nagbago sa atas ng mga unang tagasunod ni Kristo?

5 Sa simula pa lang ng ministeryo ni Jesus, idiniin na niya ang kahalagahan ng paghahayag ng mabuting balita ng Kaharian ng Diyos. Pumili siya ng 12 alagad para makibahagi sa pagpapasimula ng isang pandaigdig na ministeryo; pagkatapos, isang grupo naman ng 70 alagad ang sinanay niya. (Luc. 6:13; 10:1) Sinanay ang mga ito para ipangaral ang mabuting balita sa iba, una ay sa mga Judio. Pero may pagbabago! Ibabahagi na rin ito ng mga alagad ni Jesus sa mga di-tuling Gentil. Tiyak na hindi ito inaasahan ng masisigasig na alagad na Judio!Gawa 1:8.

6. Paano naunawaan ni Pedro na si Jehova ay hindi nagtatangi?

6 Pinapunta si apostol Pedro sa bahay ni Cornelio, isang di-tuling Gentil. Nang pagkakataong iyon, naunawaan ni Pedro na ang Diyos ay hindi nagtatangi. Nabautismuhan si Cornelio at ang sambahayan nito. Lumalawak na ang teritoryo ng Kristiyanismo; ang mga tao ng lahat ng bansa ay maaari nang makarinig ng katotohanan at tumanggap dito. (Gawa 10:9-48) Buong mundo na ang pangangaralan!

7, 8. Ano ang ginawa ng mga Saksi ni Jehova para maipaalam sa mga tao ang mabuting balita? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

7 Ang modernong-panahong mga Saksi ni Jehova ay pinasigla ng mga nangunguna sa kanila na makibahagi sa gawaing pangangaral at pagtuturo ng mabuting balita sa buong mundo. Sa ngayon, halos walong milyong masisigasig na Saksi ang gumagawa ng kanilang buong makakaya para ihayag ang mensahe ni Kristo sa mahigit 600 wika, at dumarami pa ang mga wikang ito! Kilaláng-kilalá ang mga Saksi ni Jehova sa pagbabahay-bahay at sa pangangaral sa lansangan, na gamit kung minsan ang mga mesa at cart para sa literatura.

8 Mahigit 2,900 tagapagsalin ang binigyan ng pantanging pagsasanay para isalin ang Bibliya at salig-Bibliyang mga literatura. Nagsasalin sila, hindi lang sa itinuturing na malalaking wika, kundi pati sa daan-daang wika na hindi pamilyar pero ginagamit ng milyon-milyon. Halimbawa, ang  katutubong wika ng milyon-milyong Catalonian sa Spain ay Catalan. Nitong nakaraan, nagkaroon ng pagsisikap na higit pang gamitin ang Catalan at ang mga diyalekto nito sa Andorra, Alicante, Balearic Islands, at Valencia. Sa ngayon, ang mga Saksi ni Jehova ay naglalathala ng salig-Bibliyang mga literatura sa wikang Catalan at nagdaraos ng mga pulong sa wikang iyon para maabot ang puso ng mga Catalonian.

9, 10. Ano ang nagpapakitang interesado ang organisasyon ng Diyos sa espirituwal na pangangailangan ng lahat ng tao?

9 Ang ganitong pagsasalin at pagtuturo ay ginagawa rin sa ibang mga bansa. Ang Mexico ay isang bansang nagsasalita ng Kastila, pero mayroon ding katutubong mga grupo roon na nagsasalita ng ibang wika. Isa na rito ang grupong Maya. Inatasan ng sangay sa Mexico ang translation team ng wikang Maya na manirahan sa isang bahagi ng bansa kung saan araw-araw nilang maririnig at magagamit ang wikang ito. Isa pang halimbawa ang Nepali, isang wika sa bansang Nepal na may populasyong mahigit 29 na milyon. Mga 120 wika ang ginagamit sa bansang iyon, pero Nepali ang pangunahing wika ng mahigit 10 milyon at pangalawahing wika ng marami pang iba. Ang ating mga literatura sa Bibliya ay inilalathala rin sa wikang iyon.

10 Talagang sineseryoso ng organisasyon ni Jehova ang atas na ipangaral ang mabuting balita ng Kaharian sa buong daigdig, kaya naman sinusuportahan nito ang maraming translation team sa iba’t ibang panig ng mundo. Milyon-milyong tract, brosyur, at magasin ang ipinamamahagi nang walang bayad sa publiko. Ang gastusin ay tinutustusan ng boluntaryong donasyon ng mga Saksi ni Jehova, na sumusunod sa tagubilin ni Jesus: “Tinanggap ninyo nang walang bayad, ibigay ninyo nang walang bayad.”Mat. 10:8.

Isang translation team na nagsasalin ng mga publikasyon sa wikang Low German (Tingnan ang parapo 10)

Ang mga publikasyon sa wikang Low German ay ginagamit sa Paraguay (Tingnan din ang larawan sa simula ng artikulo)

11, 12. Ano ang mabuting epekto sa iba ng pandaigdig na pangangaral ng mga Saksi ni Jehova?

11 Talagang kumbinsido ang mga Saksi ni Jehova na natagpuan nila ang katotohanan, kaya nagsasakripisyo sila nang malaki para maibahagi ito sa mga tao mula sa iba’t ibang bansa at etnikong grupo. Marami ang nagpasimple ng kanilang buhay, nag-aral ng ibang wika, at nakibagay sa ibang kultura para makibahagi sa mahalagang gawaing ito. Ang pandaigdig na pangangaral at pagtuturong ito ang isa pang nakakumbinsi sa marami na ang mga Saksi ni Jehova ang tunay na mga tagasunod ni Kristo Jesus.

 12 Ginagawa ng mga Saksi ang lahat ng ito dahil kumbinsido silang nasa katotohanan sila. Pero ano pa ang nakakumbinsi sa milyon-milyon na nasa mga Saksi ni Jehova nga ang katotohanan?Basahin ang Roma 14:17, 18.

KUNG BAKIT SILA KUMBINSIDO

13. Paano napananatiling malinis ng mga Saksi ang kanilang organisasyon?

13 Makikinabang tayo sa mga komento ng taimtim na mga Kristiyano na kumbinsidong nasa katotohanan sila. Isang matagal nang lingkod ni Jehova ang nagsabi: “Iniingatang malinis at walang-dungis sa moral ang organisasyon ni Jehova, at ginagawa ito sinuman ang kailangang payuhan o disiplinahin.” Ang mataas na pamantayang moral ay napananatili ng bayan ni Jehova sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sinasabi ng Diyos sa Bibliya at sa parisang ipinakita ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Kaya sa modernong-panahong kasaysayan ng mga Saksi ni Jehova, iilan lang ang kailangang itiwalag sa kongregasyong Kristiyano dahil sa hindi pagsunod sa mga pamantayan ng Diyos. Ang karamihan—kasama na ang ilan na dating namumuhay sa paraang di-sinasang-ayunan ng Diyos pero nagbago—ay namumuhay sa paraang malinis at kapuri-puri.Basahin ang 1 Corinto 6:9-11.

14. Ano ang ginawa ng maraming natiwalag? Ano ang resulta?

14 Kumusta naman ang mga kinailangang alisin sa kongregasyon bilang pagsunod sa tagubilin ng Bibliya? Pinagsisihan ng marami sa mga natiwalag ang kanilang maling paggawi at tinanggap silang muli sa kongregasyon. (Basahin ang 2 Corinto 2:6-8.) Dahil sa panghahawakan sa mataas na pamantayan ng Bibliya, nananatiling malinis ang kongregasyong Kristiyano kaya nakatitiyak ang mga Saksi ni Jehova na ito ang organisasyong sinasang-ayunan ng Diyos. Ang pagsunod nila sa pamantayan ng Diyos—na kabaligtaran ng pagiging kunsintidor ng maraming relihiyon—ay nakakumbinsi sa marami na nasa grupong ito ang katotohanan.

15. Ano ang nakakumbinsi sa isang brother na nasa katotohanan siya?

15 Bakit naniniwala ang iba pang matatagal nang Saksi na natagpuan nila ang katotohanan? Ganito ang paliwanag ng isang 54-anyos na brother: “Mula pa noong tin-edyer ako, ang pananampalataya ko ay nakasalig na sa tatlong mahahalagang katotohanan: (1) na may Diyos; (2) na kinasihan niya ang Bibliya; at (3) na ginagamit niya at pinagpapala ang Kristiyanong kongregasyon ng mga Saksi ni Jehova ngayon. Sa pag-aaral ko sa nagdaang mga taon, lagi kong sinusuri kung talaga ngang mapananaligan ang mga katotohanang iyon. At bawat taon, nadaragdagan ang katibayan para sa mga ito, kaya tumitibay ang pananampalataya ko at mas nakukumbinsi akong nasa atin nga ang katotohanan.”

16. Ano ang nakakumbinsi sa isang sister na nasa katotohanan siya?

16 Isang may-asawang sister na naglilingkod sa pandaigdig na punong-tanggapan sa  New York ang nagkomento tungkol sa organisasyon ni Jehova: “Ito lang ang patuloy na naghahayag ng pangalan ni Jehova. Tama lang naman iyon kasi mga 7,000 beses na lumilitaw sa Bibliya ang banal na pangalan! Napatibay ako ng sinasabi sa 2 Cronica 16:9: ‘Kung tungkol kay Jehova, ang kaniyang mga mata ay lumilibot sa buong lupa upang ipakita ang kaniyang lakas alang-alang sa mga may pusong sakdal sa kaniya.’” Sinabi pa niya: “Dahil sa katotohanan, natutuhan ko kung paano magkaroon ng pusong sakdal para maipakita sa akin ni Jehova ang kaniyang lakas. Ang kaugnayan ko kay Jehova ang pinakamahalaga sa akin. At nagpapasalamat ako sa paglalaan ni Jesus ng malalim na kaalaman tungkol sa Diyos. Ito ang nagpapalakas sa akin.”

17. Sa ano kumbinsido ang isang dating ateista, at bakit?

17 Inamin ng isang brother na dating ateista: “Dahil sa mga nilalang ng Diyos, nakumbinsi ako na gusto niyang masiyahan ang mga tao sa buhay at na hindi niya hahayaang magpatuloy ang pagdurusa magpakailanman. At habang pasamâ nang pasamâ ang mundo, ang bayan naman ni Jehova ay higit at higit na nagpapakita ng pananampalataya, sigasig, at pag-ibig. Tanging ang espiritu ni Jehova ang makakagawa ng himalang ito sa panahon natin.”Basahin ang 1 Pedro 4:1-4.

18. Ano ang epekto sa iyo ng sinabi ng dalawa pang brother?

18 Isang matagal nang Saksi ang nagsabi kung bakit siya naniniwala sa katotohanang ipinangangaral natin: “Nakumbinsi ako ng pag-aaral ko sa nagdaang mga taon na talagang sinisikap ng mga Saksi na tularan ang Kristiyanismo noong unang siglo. Sa paglalakbay ko sa iba’t ibang bansa, nakita ko mismo ang pandaigdig na pagkakaisa ng mga Saksi ni Jehova. Nagkaroon ako ng kasiyahan at kaligayahan dahil sa katotohanan mula sa Bibliya.” Nang tanungin naman ang isang brother na mahigit 60 anyos kung bakit siya kumbinsido na natagpuan niya ang katotohanan, nagpokus siya kay Jesu-Kristo at sinabi: “Maingat nating pinag-aralan ang buhay at ministeryo ni Jesus, at pinahahalagahan natin ang halimbawa niya. May mga binago tayo sa ating buhay para mas mapalapít sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Naunawaan natin na ang haing pantubos ni Kristo ang saligan ng kaligtasan. At alam natin na siya ay binuhay-muli mula sa mga patay. Pinatototohanan iyan ng mga aktuwal na nakasaksi.”Basahin ang 1 Corinto 15:3-8.

ANO ANG DAPAT NATING GAWIN SA KATOTOHANAN?

19, 20. (a) Anong pananagutan ang idiniin ni Pablo sa mga kapatid sa Roma? (b) Ano ang pribilehiyo natin bilang nakaalay na mga Kristiyano?

19 Bilang mga Kristiyano na may pag-ibig sa ating kapuwa, hindi natin ipagkakait sa iba ang mga katotohanan sa Bibliya. Sinabi ni Pablo sa mga kapatid sa kongregasyon sa Roma: “Kung hayagan mong sinasabi yaong ‘salita sa iyong sariling bibig,’ na si Jesus ay Panginoon, at nananampalataya ka sa iyong puso na ibinangon siya ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Sapagkat sa pamamagitan ng puso ang isa ay nananampalataya ukol sa katuwiran, ngunit sa pamamagitan ng bibig ang isa ay gumagawa ng pangmadlang pagpapahayag ukol sa kaligtasan.”Roma 10:9, 10.

20 Bilang nakaalay na mga Saksi ni Jehova, kumbinsido tayo na nasa atin ang katotohanan at alam natin na pribilehiyo nating ituro sa iba ang mabuting balita ng Kaharian ng Diyos. Habang patuloy tayong nangangaral, nawa’y makumbinsi ang iba sa mga itinuturo natin mula sa Bibliya at makita nila ang ating matibay na paninindigan.

^ par. 3 Tingnan ang Mga Saksi ni JehovaTagapaghayag ng Kaharian ng Diyos, pahina 191-198, 448-454.