Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pampamilyang Pagsamba—Puwede Mo Bang Gawing Mas Nakaka-enjoy?

Pampamilyang Pagsamba—Puwede Mo Bang Gawing Mas Nakaka-enjoy?

“Ginaganahan kami sa Pampamilyang Pagsamba kaya madalas ay ginagabi kami nang husto. Kung hindi ko pa puputulin, hindi kami matatapos,” ang sabi ng isang ama sa Brazil. Isang ulo ng pamilya sa Japan ang nagsabi na hindi napapansin ng kaniyang sampung-taóng-gulang na anak ang paglipas ng oras. Bakit? “Ganado siya sa pag-aaral namin kaya masaya siya,” ang obserbasyon ng ama.

Siyempre, hindi lahat ng bata ay ganado sa pampamilyang pagsamba, at ang totoo, may mga bata na hindi nag-e-enjoy rito. Bakit kaya? Isang ama sa Togo ang nagsabi, “Dapat hindi nakakabagot ang pagsamba kay Jehova.” Kung nakakabagot, dahil kaya iyon sa paraan ng pagdaraos sa pampamilyang pagsamba? Napatunayan ng maraming pamilya na ang pampamilyang pagsamba, gaya ng sinabi ng aklat ng Isaias tungkol sa Sabbath, ay puwedeng pagmulan ng “masidhing kaluguran.”Isa. 58:13, 14.

Napansin ng mga Kristiyanong ama na para ma-enjoy ng lahat ang pampamilyang pagsamba, hindi ito dapat na napakapormal. Sinabi ni Ralf, may tatlong anak na babae at isang anak na lalaki, na ang pampamilyang pagsamba nila ay parang kuwentuhan lang imbes na pormal na pag-aaral; at may partisipasyon ang lahat. Totoo na kung minsan, hindi madaling panatilihing nakapokus ang atensiyon ng lahat sa materyal na pinag-aaralan. Inamin ng isang ina: “Minsan kahit gusto kong gawing nakaka-enjoy ang pampamilyang pagsamba namin, kulang naman ako sa sigla.” Ano ang puwede mong gawin?

GAWING FLEXIBLE AT IBA’T IBA

“Kailangan naming maging flexible,” sabi ng isang amang taga-Germany na may dalawang anak. Sinabi naman ni Natalia na dalawa rin ang anak, “Ang pinakagusto ng pamilya namin ay y’ong laging may bago.” Hinahati-hati ng  maraming pamilya ang kanilang pampamilyang pagsamba sa iba’t ibang aktibidad. “Nagiging mas masigla ang pag-aaral namin at may partisipasyon ang lahat,” paliwanag ni Cleiton, isang amang taga-Brazil na may dalawang anak na tin-edyer. Kapag hinahati-hati sa iba’t ibang aktibidad ang panahon ng pag-aaral, nabibigyang-pansin ng mga magulang ang pangangailangan ng bawat anak kahit malalaki ang agwat ng edad nila. Matutugunan ng mga magulang ang pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya at puwede silang maging flexible sa pagpili ng materyal at paraan ng pagtuturo.

Anu-anong aktibidad ang ginagawa ng ilang pamilya? Sinisimulan ng ilan ang kanilang pampamilyang pagsamba sa pag-awit kay Jehova. “Nakakarelaks ito at naihahanda kami sa materyal na pag-aaralan,” sabi ni Juan na taga-Mexico. Pumipili ang pamilya niya ng mga awit na may kaugnayan sa materyal na pag-aaralan sa gabing iyon.

Sri Lanka

May mga pamilya na sama-samang nagbabasa ng isang ulat ng Bibliya. Para hindi nakakabagot, iba’t ibang miyembro ng pamilya ang nagbabasa ng linya ng bawat karakter. Inamin ng isang ama sa Japan na para sa kaniya, “nakakaasiwa ito noong una.” Pero masaya ang kaniyang dalawang anak na lalaki na makitang nag-e-enjoy ang kanilang mga magulang kasama nila. Isinasadula pa nga ng ilang pamilya ang mga kuwento sa Bibliya. Ayon kay Roger, isang amang taga-South Africa na may dalawang anak, ang mga bata ay “madalas na may puntong nakikita sa ulat ng Bibliya na hindi natin napapansin bilang mga magulang.”

South Africa

Ang isa pang paraan ay ang sama-samang paggawa ng proyekto, gaya ng modelo ng arka ni Noe o templo ni Solomon. Ang pagre-research para sa gayong mga proyekto ay puwedeng maging exciting. Sa Asia, isang limang-taóng-gulang na batang babae, kasama ang mga magulang niya at lola, ang gumawa ng board game tungkol sa mga paglalakbay ni apostol Pablo bilang misyonero. Ang ibang pamilya naman ay gumawa ng mga board game tungkol sa mga ulat sa aklat ng Exodo. Dahil sa iba’t ibang aktibidad, “naging mas masigla ang family worship namin at ang pamilya namin mismo,” ang sabi ng 19-anyos na si Donald mula sa Togo. May naiisip ka bang proyekto para mas mag-enjoy kayo sa pampamilyang pagsamba?

Estados Unidos ng Amerika

NAPAKAHALAGA NG PAGHAHANDA

Makakatulong ang mga nabanggit para ma-enjoy ng pamilya ang pampamilyang pagsamba. Pero para mas makinabang sila, kailangang maghanda ang lahat. Kung minsan, naiinip agad ang mga bata, kaya kailangang pag-aralan at paghandaang mabuti ng mga ama ang materyal na napili. “Kapag handa ako, mas nakikinabang sa pag-aaral ang bawat isa,” ang sabi ng isang ama. Patiunang ipinaaalam ng isang amang taga-Germany sa kaniyang pamilya ang tatalakayin nila sa susunod na mga linggo. Isang amang taga-Benin, na may anim na anak na edad 12 pababa, ang patiunang nagbibigay ng mga tanong kapag nag-iskedyul sila ng panonood ng salig-Bibliyang DVD bilang bahagi ng kanilang pampamilyang pagsamba. Oo, malaki ang nagagawa ng paghahanda para maging mas makabuluhan ang pampamilyang pagsamba.

Kapag alam ng pamilya kung ano ang susunod na pag-aaralan, mapag-uusapan nila iyon sa buong linggo at mananabik sila. At kapag may assignment ang bawat miyembro ng pamilya, masasabi ng bawat isa na kasali siya sa pampamilyang pagsamba.

GAWING REGULAR

Maraming pamilya ang nahihirapang gawing regular ang kanilang pampamilyang pagsamba.

Maraming ama ang subsob sa trabaho para makapaglaan sa pamilya. Halimbawa, isang ama sa Mexico ang umaalis sa bahay nang alas-seis ng umaga at alas-otso na ng gabi nakakauwi. May mga pagkakataon din na baka kailangang i-adjust ang iskedyul ng Pampamilyang Pagsamba dahil sa ibang espirituwal na okasyon.

Pero kailangan tayong maging determinado na gawing regular ang pampamilyang pagsamba. Sinabi ng 11-anyos na si Loïs mula sa Togo: “Kung minsan, nale-late ang family worship namin dahil may kailangang asikasuhin, pero laging tuloy ang family worship namin.” Kaya naman iniiskedyul ng ilang pamilya ang kanilang pampamilyang pagsamba sa mga unang araw ng linggo. Kapag may nangyaring di-inaasahan, maililipat nila ang kanilang pampamilyang pagsamba sa bandang dulo ng linggong iyon.

Ang terminong “pampamilyang pagsamba” ay nagpapakitang bahagi ito ng inyong pagsamba kay Jehova. Ang lahat nawa ng miyembro ng inyong pamilya ay magdala kay Jehova ng ‘mga guyang toro ng kanilang mga labi’ bawat linggo. (Os. 14:2) At maging nakaka-enjoy sana ito sa bawat miyembro ng pamilya, “sapagkat ang kagalakan kay Jehova ang inyong moog.”Neh. 8:9, 10.