Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Indise ng mga Paksa Para sa 2017 Gumising!

Indise ng mga Paksa Para sa 2017 Gumising!

Ang Gumising! na tumatalakay sa napakaraming paksa ang pinakamalawak na naipamamahaging magasin sa buong mundo!

Mahigit 360 milyong kopya sa mahigit 100 wika!

ANG PANGMALAS NG BIBLIYA

HAYOP AT HALAMAN

INTERBYU

 • Paniniwala ng Isang Brain Pathologist (Rajesh Kalaria): Blg. 4

 • Paniniwala ng Isang Software Designer (Dr. Fan Yu): Blg. 3

KALUSUGAN AT MEDISINA

 • Depresyon sa mga Kabataan: Blg. 1

KILALÁNG TAO SA KASAYSAYAN

MGA BANSA AT MGA TAO

PANGYAYARI AT KALAGAYAN SA DAIGDIG

 • Kapag May Sakuna—Mga Hakbang na Makapagliligtas ng Buhay: Blg. 5

 • Maisasalba Pa Ba ang Mundo? Blg. 6

RELIHIYON

 • Ang Bibliya Ba ay Talagang Galing sa Diyos? Blg. 3

SAKSI NI JEHOVA

 • “Naantig Kami sa Kanilang Pag-ibig” (lindol sa Nepal): Blg. 1

SARI-SARI

 • Ano ang Nasa Likod ng Kababalaghan? Blg. 2

 • Pagtitipid sa Enerhiya: Blg. 5

 • Sinasagad Mo Ba ang Iyong Sarili? Blg. 4

SIYENSIYA

 • Balahibo ng Sea Otter: Blg. 3

 • Enteric Nervous System: Blg. 3

 • Hugis ng mga Seashell: Blg. 5

 • Mahusay na Pananggalang sa Init ng Saharan Silver Ant: Blg. 1

 • Napakatingkad na Kulay ng Pollia Berry: Blg. 4

 • Teknik ng Bubuyog sa Pagdapo: Blg. 2

UGNAYAN NG TAO

 • Ang Iyong Ngiti—Huwag Ipagdamot: Blg. 1

 • ‘Ang Pangalan ay Mas Mabuti Kaysa sa Saganang Kayamanan’: Blg. 4

 • Kapag Bumukod Na ang mga Anak (pag-aasawa): Blg. 4

 • Kapag Namatay ang Iyong Magulang (kabataan): Blg. 2

 • Kapag Nangungulila ang mga Anak: Blg. 2

 • Magpakita ng Pagpapahalaga (pag-aasawa): Blg. 1

 • Mahalaga ang Gawaing-Bahay (magulang): Blg. 3

 • Sulit Bang Subukan ang Mapanganib na mga Libangan? (kabataan): Blg. 5

 • Turuan ng Kapakumbabaan ang mga Anak (magulang): Blg. 6