Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ANG PANGMALAS NG BIBLIYA

Pagiging Nasa Oras

Pagiging Nasa Oras

Aminado maging ang mga taong madalas mahulí na napakahalaga ng pagiging nasa oras. Ang Bibliya ay nagbibigay ng praktikal na payo may kinalaman sa paksang ito.

Gaano kahalaga ang pagiging nasa oras?

KUNG BAKIT ITO MAHALAGA

Napatunayan ng ilan na ang pagdating nang maaga sa usapan, kahit ilang minuto lang, ay nakababawas ng stress. Gumaganda rin ang reputasyon ng isa kapag lagi siyang nasa oras. Paano?

Ipinakikita nito na mahusay ka. Kapag nasa oras ka, ipinakikita mong kontrolado mo ang iyong buhay sa halip na ikaw ang kinokontrol ng sitwasyon anupat hindi mo magawa ang mga bagay na gusto mong gawin.

Ipinahihiwatig nito na maaasahan ka. Sa mga lipunang kadalasan nang ang pangako ay napapako at ang kasunduan ay binabale-wala, malaki ang pagpapahalaga sa mga taong may iisang salita. Nirerespeto ng mga kaibigan at kapamilya ang mga taong maaasahan. Pinahahalagahan ng mga employer ang mga empleyadong pumapasok nang nasa oras at nakaaabot sa kanilang deadline. Ang mga manggagawa na maaasahan ay maaari pa ngang taasan ng suweldo at higit na pagkatiwalaan.

ANG SABI NG BIBLIYA

May mga talata sa Bibliya na bumabanggit tungkol sa pagiging nasa oras. Halimbawa, sinasabi nito: “Maganap ang lahat ng bagay nang disente at ayon sa kaayusan.” (1 Corinto 14:40) Kapag ang dalawang tao ay nagkasundo na magkita sa espesipikong oras at lugar, dapat at tama lang na maging nasa oras. Sinasabi pa ng Bibliya: “Sa lahat ng bagay ay may takdang panahon, isang panahon nga para sa bawat pangyayari sa silong ng langit.” (Eclesiastes 3:1) Sa konteksto nito, sinasabi na may “panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot sa itinanim.” (Eclesiastes 3:2) Ang mga magsasaka ay nagtatanim sa tamang panahon para magkaroon ng napakagandang ani. Ibig sabihin, ang pagiging nasa oras ng mga magsasaka ay nagdudulot ng magagandang resulta.

Ipinaliliwanag ng Bibliya ang mas mahalagang dahilan ng pagiging nasa oras: Pagpapakita ito ng paggalang sa iba at sa kanilang panahon. (Filipos 2:3, 4) Dahil kung lagi nating pinaghihintay ang iba, para na rin natin silang pinagnanakawan ng panahon.

‘Ituon ang mata, hindi lamang sa personal na kapakanan ng inyong sariling mga bagay-bagay, kundi sa personal na kapakanan din ng iba.’Filipos 2:4.

 Ano ang puwede mong gawin para maging nasa oras?

ANG SABI NG BIBLIYA

Hinihimok tayo ng Bibliya na magplano nang mas maaga. (Kawikaan 21:5) Kung napapansin mong lagi ka na lang nahuhulí sa mga appointment mo, baka punong-puno na ang iskedyul mo. Bakit hindi mo alisin ang mga gawaing umuubos lang ng panahon? Dagdagan ang panahon sa pagitan ng mga appointment, at magplano para dumating nang maaga. Sa gayon, hindi ka mahuhulí kahit may aberya, gaya ng trapik at masamang lagay ng panahon.

Hinihimok din tayo ng Bibliya na kilalanin ang ating limitasyon. (Kawikaan 11:2) Bago tanggapin ang isang appointment o deadline, tiyakin muna kung kaya ito ng iskedyul mo. Kung tanggap ka lang nang tanggap, mai-stress at madidismaya ka lang, pati na ang iba!

May sinasabi pa ang Bibliya kung paano natin masusulit ang ating panahon. (Efeso 5:15, 16) Unahin ang mas mahahalagang gawain. (Filipos 1:10) Halimbawa, habang nakasakay sa pampublikong sasakyan o kapag may hinihintay, samantalahin ang panahon para magbasa o magplano ng mga gagawin sa araw na iyon.

“Ang mga plano ng masikap ay tiyak na magdudulot ng kapakinabangan.”Kawikaan 21:5.