Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 TAMPOK NA PAKSA | ANG BIBLIYA BA AY TALAGANG GALING SA DIYOS?

Ang Bibliya—Talaga Bang Ipinasulat ng Diyos?

Ang Bibliya—Talaga Bang Ipinasulat ng Diyos?

NANINIWALA ka bang galing sa Diyos ang Bibliya? O iniisip mong puro ideya lang ng tao ang laman ng aklat na ito?

Patuloy na pinagtatalunan ang isyung iyan kahit ng mga nag-aangking Kristiyano. Halimbawa, ipinakita ng isang surbey na isinagawa sa United States noong 2014 na ang karamihan sa mga tinatawag na Kristiyano ay sumasang-ayon na “ang Bibliya, sa paanuman, ay nauugnay sa Diyos.” Sa kabilang banda, mga 1 sa bawat 5 sinurbey ang nagsabi na ang Bibliya ay isang aklat ng “sinaunang pabula, alamat, kasaysayan, at mga panuntunang isinulat ng tao.” Dahil sa isyung ito, naging palaisipan ang tunay na kahulugan ng pagiging “kinasihan” ng Bibliya.—2 Timoteo 3:16.

“KINASIHAN”—ANO BA ANG KAHULUGAN NITO?

Ang Bibliya ay binubuo ng 66 na maliliit na aklat, na isinulat ng mga 40 tao sa loob ng mga 1,600 taon. Pero kung tao ang sumulat ng Bibliya, paano masasabing “kinasihan [ito] ng Diyos”? Sa simpleng paliwanag, ang pananalitang “kinasihan ng Diyos” ay nangangahulugang ang Diyos ang Pinagmulan ng impormasyon sa Bibliya. Ganito ang sabi ng Bibliya: “Ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang ginagabayan sila ng banal na espiritu.” (2 Pedro 1:21) Ibig sabihin, ginamit ng Diyos ang kaniyang kapangyarihan, o banal na espiritu, para itawid ang mensahe niya sa mga manunulat ng aklat ng Bibliya. Maihahalintulad ito sa isang negosyante na nagdidikta sa kaniyang sekretarya habang gumagawa ito ng liham. Ang awtor ng liham ay hindi ang sumulat kundi ang nagdikta.

May mga manunulat ng Bibliya na tumanggap ng mensahe ng Diyos mula sa isang anghel. Nakakita naman ang iba ng pangitain mula sa Diyos. May pagkakataon din na itinawid ng Diyos ang kaniyang mensahe sa pamamagitan ng mga panaginip. Kung minsan, pinahintulutan ng Diyos na gumamit ang mga manunulat ng sarili nilang salita. May panahon namang idinidikta ng Diyos ang eksaktong mga pananalita. Sa anumang paraan, isinulat ng mga manunulat na ito, hindi ang kaisipan nila, kundi ang sa Diyos.

Paano tayo nakatitiyak na kinasihan ng Diyos ang mga manunulat ng Bibliya? Tingnan ang tatlong larangan ng ebidensiya na magpapatibay ng ating pagtitiwala na galing sa Diyos ang Bibliya.