Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Introduksiyon

Introduksiyon

Anim na Aral na Dapat Ituro sa mga Anak

Paano mo gustong lumaki ang anak mo?

  • May pagpipigil sa sarili

  • Mapagpakumbaba

  • Matatag

  • Responsable

  • May-gulang

  • Tapat

Para magkaroon ng ganitong mga katangian ang anak mo, kailangan niya ang iyong patnubay.

Tatalakayin sa magasing ito ang anim na mahahalagang aral na dapat mong ituro sa iyong anak para maihanda siya sa paglaki niya.